SBS Broadcasting gaat een gegarandeerde, doorlopende bancaire faciliteit aan van 325 miljoen euro

13 Mei, 2005, 00:17 BST Van SBS Broadcasting

LUXEMBURG, May 12 /PRNewswire/ --

- gaat door met het annuleren en aflossen van 12% obligaties met een looptijd tot 2008 en met het herfinancieren van 210 miljoen euro aan schulden ten gevolge van de aankoop van C More

SBS Broadcasting S.A. (NASDAQ: SBTV; Euronext Amsterdam N.V.: SBS) heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf en enige van de volle dochterondernemingen een gegarandeerde, gesyndiceerde, doorlopende multi-valutakredietfaciliteit (de 'Faciliteit') van 325 miljoen euro zijn aangegaan met ABN AMRO Bank N.V., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London en The Royal Bank of Scotland plc als voornaamste arrangeurs.

In verband met de Faciliteit heeft het bedrijf vandaag ook aangekondigd dat het alle 12% obligaties met een looptijd tot 2008 wil aflossen (de 'Obligaties'), die een uitstaande hoofdsom van EUR 103,7 miljoen hebben. Houders van de obligaties zullen een aflossingsprijs van 106% van de hoofdsom van de obligaties plus lopende en onbetaalde rente ontvangen op de aflossingsdatum van de obligaties, 15 juni 2005.

Het bedrijf heeft bovendien aangekondigd dat het vandaag voldoende contant geld heeft gestort bij de beheerder van de obligaties om de aflossing te kunnen financieren en dat het hiermee de overeenkomsten in het contract heeft geannuleerd betreffende de obligaties tot het tijdstip van de aflossing op 15 juni 2005.

Het bedrijf heeft de annulering en aflossing van de obligaties gefinancierd met fondsen verkregen onder de Faciliteit. Het bedrijf heeft bovendien de resterende bedragen onder de Faciliteit en een deel van de kasreserves gebruikt om de 210 miljoen euro en andere bedragen verschuldigd onder het 300 miljoen euro overbruggingskrediet bij ABN AMRO N.V., dat deels werd gebruikt voor de aankoop van de Scandinavische leverancier van betaaltelevisie C More Group AB voor 269,6 miljoen euro op 8 maart 2005, volledig terug te betalen.

De Faciliteit is een volledig doorlopende faciliteit met een termijn van vijf jaar, ofschoon het bedrijf het recht heeft gedurende de eerste twaalf maanden een verlenging van een jaar aan te vragen. Bedragen geleend onder de Faciliteit zijn rentedragend met een vastgestelde EURIBOR-rente plus een marge gebaseerd op de netto solvabiliteitsratio van het bedrijf. De initiële marge zal 0,75% zijn. Om zekerheid te bieden heeft het bedrijf en een bepaald aantal van de dochterondernemingen aandelen in onderpand gegeven van bepaalde bedrijven in België, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, die geheel in eigendom van de groep zijn. Bepaalde volle dochterondernemingen in deze rechtsgebieden staan ook garant voor de Faciliteit.

SBS is een Europees commercieel televisie- en radio-omroepbedrijf met ondernemingen in West- en Centraal-Europa. Landen waar SBS momenteel uitzendt zijn: België (Vlaanderen), Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Roemenië en Zweden.

Voor meer informatie, ga naar www.sbsbroadcasting.com.

BRON SBS Broadcasting