SBS Broadcasting kiest ervoor 856,494 gewone aandelen die in 2003 zijn gebruikt om Noorse en Deense radiostations te verkrijgen, terug te kopen

30 Aug, 2004, 22:15 BST Van SBS Broadcasting

LUXEMBOURG, August 30 /PRNewswire/ -- SBS Broadcasting SA (NASDAQ: SBTV; Euronext Amsterdam N.V.: SBS) kondigde vandaag aan dat het voor 18,6 miljoen euro in contanten de gewone SBS-aandelen terug zal kopen die in september 2003 zijn gebruikt om Radio 1 Norge AS in Noorwegen en Radio 2 AS in Denemarken te verkrijgen van de volledige dochterondernemingen van Clear Channel Communications, Inc. (NYSE: CCU) en Norsk Aller AS. Wegens de contante betaling zal SBS alle 856,494 gewone aandelen terugkopen die in september 2003 aan de verkopers zijn geleverd en waarop zij anders het recht van verkoop hadden.

Als commentaar op de bekendmaking zei Markus Tellenbach, president-directeur van SBS: "Gezien de sterke werkzame prestaties van het bedrijf en met meer dan 150 miljoen euro contant op geconsolideerde basis, geloven we dat het terugkopen van gewone aandelen bij de huidige aandelenkoers een efficiënte manier is om de waarde voor de aandeelhouders te verhogen."

Volgens de overeenkomst met de verkopers uit 2003 zouden de verkopers, als SBS haar recht om de aandelen terug te kopen niet had uitgeoefend, het recht hebben gehad de aandelen in SEC-geregistreerde transacties te verkopen over een periode van zes maanden vanaf september 2004, totdat de verkopers een opbrengst hadden ontvangen gelijk aan de aankoopprijs van 17,5 miljoen euro plus 6% rente per jaar dat op dit moment overeenkomt met 18,6 miljoen euro, waarbij enige niet verkochte aandelen naar SBS terug moesten keren.

Tijdens de laatste jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van het bedrijf, gehouden op 5 december 2003, verleenden de aandeelhouders het bedrijf toestemming om tot 10% van haar geplaatst kapitaal (2,95 miljoen gewone aandelen) voor een maximumprijs van 40 euro per gewoon aandeel terug te kopen op de open markt of in privé onderhandelde transacties zoals beslist door de Raad van Bestuur van het bedrijf. De toestemming is geldig tot 4 juli 2005.

Toekomstgerichte verklaringen

Sommige van de verklaringen in dit persbericht zijn toekomstgericht, inclusief zonder begrenzing: de verklaring dat de teruggekochte aandelen kunnen worden gebruikt in verband met de plannen voor het stimuleren van de aandelen of voor andere bedrijfsdoeleinden. Verder kunnen we toekomstgerichte verklaringen afleggen in toekomstige aanvragen aan de beurscommissie SEC, en in geschreven materiaal, persberichten en mondelinge verklaringen die door ons of namens ons worden uitgegeven. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen betreffende onze intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen of die van onze directeuren (inclusief verklaringen voorafgegaan door, gevolgd door of die toekomstgerichte terminologie bevatten, zoals "kan", "zal", "zou moeten", "denkt", "verwacht", "ziet tegemoet", "schat", "continueert" of soortgelijke uitdrukkingen of vergelijkbare terminologie) met betrekking tot verschillende onderwerpen.

Het is belangrijk op te merken dat de werkelijke resultaten materieel kunnen verschillen van de in de toekomstgerichte mededelingen genoemde resultaten en zijn onderworpen aan risicofactoren. Enkele van deze factoren zijn: de effecten van en veranderingen in het regeringsbeleid en wettelijke eisen; het vermogen om de noodzakelijke overheidsgoedkeuringen te verkrijgen om de transacties te kunnen afsluiten; de effecten van veranderingen in de algemene marktsituatie; de effecten van veranderingen in de groei van uitgaven van adverteerders; de effecten van concurrentie; en ons succes bij het beheren van de risico's die uit deze factoren voortkomen. Een meer gedetailleerde discussie van een aantal van deze risico's is beschreven in het jaarlijkse rapport van SBS voor het boekingsjaar dat eindigde op 31 december 2003 op formulier 20-F.

Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie die op de datum hiervan tot onze beschikking staat. We nemen het niet op ons enige toekomstgerichte verklaringen die door ons of namens ons zijn gemaakt in dit persbericht of anderszins bij te werken.

SBS is een Europees commercieel televisie- en radio-omroepbedrijf met ondernemingen in West- en Centraal Europa. Enkele landen waar SBS op dit moment uitzendt zijn: België (Vlaanderen), Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Roemenië en Zweden.

Ga voor meer informatie naar: www.sbsbroadcasting.com

BRON SBS Broadcasting