SBS Broadcasting kondigt voornemen tot aflossing van converteerbare notes aan voor 2004

14 Nov, 2003, 16:16 GMT Van SBS Broadcasting

Luxemburg, November 14 /PRNewswire/ -- SBS Broadcasting S.A. (NASDAQ: SBTV; Euronext Amsterdam N.V.: SBS) heeft vandaag het voornemen bekendgemaakt om per 1 december 2004 alle 7% converteerbare achtergestelde notes (hierna te noemen "de notes") af te lossen, met een uitstaande hoofdsom van USD 53,65 miljoen. Houders van de notes ontvangen op de aflossingsdatum een aflossingsprijs van 100% van de hoofdsom van de notes, vermeerderd met opgelopen en onbetaalde rente. Naar verwachting zal dat zijn op 19 december 2003, met uitzondering van de notes die op de genoemde datum worden omgezet in gewone SBS-aandelen tegen de omzettingsprijs van USD 29,13 per gewoon aandeel.

Het bedrijf verwacht de eventuele aflossing van de notes te betalen uit een deel van de opbrengst van de verkoop van haar indirecte aandelenbelang van 30,4% in TVN Sp. z o.o. (hierna te noemen "TVN") aan ITI Holdings SA (hierna te noemen "ITI") voor een bedrag van EUR 131,6 miljoen contant. TVN is een vooraanstaand Pools televisiestation, waarin SBS sedert juni 2000 een minderheidsbelang heeft. De verkoop hangt ervan af of ITI de benodigde financiering bijeen kan brengen via een financieringstransactie. Mocht de verkoop van haar belang in TVN niet zijn afgerond voor de aflossingsdatum van de notes, dan is SBS van plan de aflossing van de notes te financieren uit eigen middelen, door middel van bankfinanciering of een combinatie daarvan.

Forward-Looking Statements

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn toekomstgerichte uitspraken, met inbegrip van en niet beperkt tot het feit dat wij de eventuele aflossing van de notes verwachten te financieren uit de opbrengst van de verkoop van ons indirecte aandelenbelang van 30,4% in TVN en dat wij, mocht de verkoop van ons belang in TVN niet zijn afgerond voor de aflossingsdatum van de notes, van plan zijn de aflossing van de notes te financieren uit eigen middelen, door middel van bankfinanciering of een combinatie daarvan. Daarnaast doen wij mogelijkerwijs toekomstgerichte uitspraken bij toekomstige deponeringen bij de Securities and Exchange Commission en in schriftelijk materiaal, persberichten en mondelinge verklaringen die door ons of in onze naam worden uitgegeven. Tot toekomstgerichte uitspraken behoren ook uitspraken betreffende ons voornemen, geloof of huidige verwachtingen (met inbegrip van uitspraken die worden voorafgegaan of gevolgd door, of deel uitmaken van toekomstgerichte bewoordingen als "kan", "zal/zullen", "gelooft", "verwacht", "anticipeert", "schat", "continueert" of gelijksoortige uitdrukkingen of vergelijkbare bewoordingen) met betrekking tot diverse aangelegenheden.

Het van belang om te vermelden dat onze werkelijke resultaten in de toekomst wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten waarop is geanticipeerd in deze toekomstgerichte uitspraken en dat deze afhangen van diverse belangrijke factoren. Hiertoe behoren onder meer: de gevolgen van en de veranderingen in het vermogen van ITI om de vereiste financiering bij elkaar te krijgen voor de aankoop van ons indirecte belang van 30,4% in TVN, het effect van veranderingen in de prijs van onze gewone aandelen, de effecten van veranderingen in de economische omgeving in zijn algemeenheid, de effecten van veranderingen in de wereld van international bankieren en de kapitaalmarkten, ons vermogen om bankfinanciering zeker te stellen, de effecten van veranderingen in de groei van advertentie-uitgaven, de effecten van concurrentie, ons vermogen tot kostenvermindering en ons succes bij het beheren van de risico's die voortkomen uit deze factoren.

Alle toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie die wij beschikbaar hadden op de datum van dit bericht. Wij beloven niet om eventuele door ons of uit onze naam gedane toekomstgerichte uitspraken in dit bericht of anderszins aan te passen.

SBS is een Europees commerciële televisie- en radio omroeporganisatie met activiteiten in west en midden Europa. De landen waar SBS nu uitzendt omvatten: Oostenrijk, België (Vlaanderen), Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Noorwegen, Polen, Roemenië en Zweden. Daarnaast heeft SBS uitgeversactiviteiten in Nederland.

Kijk voor meer informatie op: www.sbsbroadcasting.com

BRON SBS Broadcasting