SBS Broadcasting SA maakt resultaten derde kwartaal 2004 bekend

01 Nov, 2004, 12:25 GMT Van SBS Broadcasting

  
                 DERDE KWARTAAL
             Netto-inkomsten stijgen met 21%
        Operationele cashflow van stations stijgt met 19%
            Gecorrigeerd EBITDA stijgt met 23%

                 NEGEN MAANDEN
             Netto-inkomsten stijgen met 21%
        Operationele cashflow van stations stijgt met 44%
            Gecorrigeerd EBITDA stijgt met 54%

LUXEMBURG, November 1 /PRNewswire/ --

SBS Broadcasting SA (NASDAQ: SBTV), (Euronext Amsterdam N.V.: SBS) maakte vandaag de resultaten bekend voor de drie en negen maanden eindigend op 30 september 2004.

De resultaten, die hierbij gevoegd zijn, zijn uitgedrukt in duizenden euro (behalve de gegevens m.b.t. de aandelen) en omgerekend vanuit de plaatselijke munteenheden. Het onderstaande rapport moet gelezen worden in combinatie met de bijgevoegde financiële resultaten. De financiële hoogtepunten zijn als volgt:

  
  Drie maanden eindigend op Negen maanden eindigend op

  30 september 30 september

        2003    2004 % verandering 2003    2004 % verandering

  Netto-
  inkomsten  EUR115.228 EUR139.169 21%  EUR385.810 EUR467.050 21%

  Operationele
  cashflow
  stations (1)  11.915   14.176 19%    47.093   67.589 44%

  Gecorrigeerd
  EBITDA (2)    8.153   10.062 23%    36.780   56.572 54%

  Bedrijfswinst  2.311    1.367 (41%)    19.613   33.744 72%

  Nettowinst
  (-verlies)(3)  20.064   (2.006)      27.633   12.218

  Nettowinst
  (-verlies) per
  gewoon aandeel EUR 0,70 EUR (0,06)     EUR 0,97  EUR 0,39

  Gewogen
  gemiddelde
  gewone
  aandelen(4)   28.621   31.311       28.618   31.175

  Cash
  uit bedrijfs-
  activiteiten   6.418    1.545       27.196    5.898

  Marge
  operationele cashflow
  stations(5)   10,3%    10,2%       12,2%    14,5%

  Marge gecorrigeerd
  EBITDA(5)     7,0%    7,2%        9,5%    12,1%


  (1). Operationele cashflow stations (Station Operating Cash Flow of
     "STOCF") is de bedrijfswinst plus bedrijfsuitgaven, niet-contante 
     vergoeding, afschrijvingen en amortisatie (voor bijkomende 
     informatie, waaronder een reconciliatie tot bedrijfswinst, zie 
     pagina 12).

  (2) Gecorrigeerd EBITDA is de bedrijfswinst plus niet-contante 
    vergoeding, afschrijvingen en amortisatie (voor bijkomende 
    informatie, waaronder een reconciliatie tot bedrijfswinst, zie 
    pagina 12).

  (3) De netto-inkomsten (verlies) voor de periodes van drie en negen
    maanden eindigend op 30 september 2003, omvatten een niet-contante
    investeringsopbrengst van EUR 30,2 miljoen die werd gerealiseerd op 
    de Veronica-transactie die werd voltooid op 1 september 2003.

  (4) Gewogen gemiddelde gewone aandelen voor de periodes van drie en negen
    maanden eindigend op 30 september 2004, omvatten 1.827.047 aandelen 
    die werden uitgegeven met onze afkoop van de 7% converteerbare 
    achtergestelde obligaties in december 2003.

  (5) Marge operationele cashflow stations is STOCF uitgedrukt als een
    percentage van de netto-inkomsten, en Gecorrigeerd EBITDA is 
    Gecorrigeerd EBITDA uitgedrukt als een percentage van de 
    netto-inkomsten.

In een reactie op de resultaten zei Markus Tellenbach, Chief Executive Officer van SBS: "Ook tijdens het derde kwartaal blijven we goede resultaten boeken ondanks de sterke concurrentie van de Olympische Spelen. Onze televisiestations doen het zeer goed en met name onze zenders in Hongarije, Zweden en België blijven indrukwekkende resultaten behalen. We hebben de bedrijfskosten verminderd als een percentage van de inkomsten en hebben daarbij een aanzienlijke bedrijfsfinanciering gegenereerd. "

"We maken gebruik van onze marktkennis en de bedrijfsinfrastructuur van onze televisiegroep om nieuwe kanalen op te starten doorheen onze pan-Europese doortocht en tegen het einde van het jaar zullen we diverse zenders operationeel hebben in bijna al onze markten. Door voorzichtig verder te bouwen op onze bestaande basis, positioneren we het bedrijf op een strategische manier om zo een verhoogd aandeel van de totale advertentiemarkt te winnen en om nieuwe inkomstenstromen te verzamelen. Met een stevige financiële balans en een engagement om winst te maken, blijven we verder zoeken naar groeiende transacties op het gebied van televisie en radio die een aanvulling kunnen zijn voor onze activiteiten en het bedrijf verder zullen doen groeien. "

Om de volledige tekst van dit persbericht te lezen, surft u naar: www.sbsbroadcasting.com

BRON SBS Broadcasting