SBS Broadcasting SA maakt resultaten derde kwartaal bekend

12 Nov, 2003, 03:00 GMT Van SBS Broadcasting SA

LUXEMBURG, November 11 /PRNewswire/ -- - Derde kwartaal

Netto inkomsten stijgen met 16%

Operationele cashflow stations stijgt met EUR9,6 miljoen

Bedrijfswinst stijgt met EUR8,6 miljoen

- Negen maanden

Netto inkomsten stijgen met 13%

Operationele cashflow stijgt met EUR28,4 miljoen

Bedrijfswinst stijgt met EUR27,5 miljoen

SBS Broadcasting SA (NASDAQ: SBTV; Euronext Amsterdam N.V.:

SBS) maakte vandaag de financiële resultaten bekend voor de drie en negen maanden eindigend op 30 september 2003.

De resultaten, die hierbij gevoegd zijn, zijn uitgedrukt in duizenden euro (behalve de gegevens m.b.t. aandelen), omgerekend uit de plaatselijke munteenheden. Het volgende tussentijdse rapport moet gelezen worden in combinatie met de bijgevoegde niet-geaudite tussentijdse financiële rapporten.

De financiële hoogtepunten zijn als volgt:

- Alle cijfers in EUR
              Drie maanden        Negen maanden
              eindigend op        eindigend op
              30 september         30 september
              2002    2003  %     2002  2003  %
                    verandering        verandering

Netto inkomsten      98.910   115.228  16%     385.810  13%
Operationele cashflow 
stations          2.317   11.915  414% 18.714 47.093  152%
(1)
Bedrijfswinst (-verlies) -6.248    2.311   -  -7.889 19.613   -
Nettowinst (-verlies)(3) –18.202   20.064   - -20.351 27.633   -
Nettowinst (-verlies)   -0,64     0,7     -0,71  0,97
per gewoon aandeel
Gewogen gemiddelde 
gewone aandelen      28.568   28.621     28.465 28.618
Cash uit (gebruikt in)  -8.432    6.418     -8.872 27.196
bedrijfsactiviteiten
Marge operationele cashflow
stations (2)         2,30%   10,30%     5,50% 12,20%
Bedrijfswinstmarge
(-verlies) (2)       -6,30%    2,00%     -2,30% 5,10%

1). Operationele cashflow stations (Station Operating Cash Flow of "STOCF") is de bedrijfswinst (-verlies) plus bedrijfsuitgaven, niet-contante vergoeding, afschrijvingen en amortisatie (zie pagina 11).

2) Marge operationele cashflow stations is de STOCF uitgedrukt als een percentage van de netto inkomsten en de bedrijfswinstmarge is de bedrijfswinst (-verlies) uitgedrukt als een percentage van de netto inkomsten.

3) De netto-inkomsten (verlies) voor de periodes van drie en negen maanden eindigend op 30 september 2003, omvatten een niet-contante investeringsopbrengst van EUR30,2 miljoen die werd gerealiseerd op de Veronica-transactie die werd voltooid op 1 september 2003.

Markus Tellenbach, CEO van SBS, had het volgende commentaar op de resultaten: "SBS heeft een historisch derde kwartaal achter de rug omdat we aanzienlijke verbeteringen boekten in alle financiële sectoren. De inkomsten stegen met 16%, en overtroffen al onze markten aanzienlijk, en de operationele cashflow stations steeg meer dan viervoudig door ons hefboombeleid te blijven doorvoeren in heel het bedrijf. We voeren duidelijk onze bedrijfsstrategie uit want de meeste van onze stations konden hun kijkcijfers verhogen terwijl de bedrijfskosten als een percentage van de inkomsten bleven dalen."

"Terwijl onze financiële resultaten blijven verbeteren, hebben we enkele strategische overnames gedaan waardoor onze concurrentiepositie nog zal versterken. We runnen nu de grootste radiogroep in Scandinavië met het grootste of tweede grootste marktaandeel in elk land gebaseerd op de netto inkomsten. Bovendien werd de herlancering en de rebranding van ons televisiestation `Veronica' in Nederland heel goed ontvangen door de kijkers en de adverteerders. Met de sterke marktposities van onze televisie- en radiostations, biedt SBS een uniek pan-Europees marketingmiddel voor adverteerders. De overname van Veronica betekende tevens de aanwinst van een gevestigde en winstgevende uitgeverszaak, met inkomsten in 2002 van meer dan EUR60 miljoen en bedrijfsinkomsten van bijna EUR11 miljoen. We willen onze rentabiliteit verbeteren en wat dat betreft stevenen we af op een record voor het vierde kwartaal en voor het volledige jaar."

Op de toekomst gerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn op de toekomst gericht, zoals (deze opsomming is niet limitatief): verwijzingen naar de positieve effecten van strategische overnames op de toekomstige concurrentiepositie van het bedrijf, en de verwachtingen van het management van een record voor het vierde kwartaal en het volledige jaar wat betreft de rentabiliteit. Deze op de toekomst gerichte verklaringen omvatten verklaringen met betrekking tot onze toekomstige prestaties, concurrentie, trends en verwachte ontwikkelingen in de sector van de televisie- en radiostations. Bovendien kunnen wij op de toekomst gerichte verklaringen maken in toekomstige dossiers bij de Securities and Exchange Commission (beurscommissie die toezicht houdt op de effectenhandel), en in geschreven materiaal, persberichten en mondelinge verklaringen die door ons of namens ons worden uitgebracht. Op de toekomst gerichte verklaringen omvatten verklaringen betreffende onze intentie, geloof of huidige verwachtingen of die van onze directeuren of voorzitters (inclusief verklaringen voorafgegaan door, gevolgd door of die op de toekomst gerichte terminologie bevatten zoals "kunnen", "zullen", "zouden", "gelooft", "verwacht", "tegemoet zien", "schat", "zich voortzetten" of gelijkaardige uitdrukkingen of vergelijkbare terminologie) wat betreft uiteenlopende kwesties.

Het is belangrijk erop te wijzen dat onze huidige resultaten in de toekomst wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten verwacht in deze op de toekomst gerichte verklaringen, afhankelijk van verschillende belangrijke factoren. Sommige van deze factoren omvatten: de effecten van, en wijzigingen in reglementeringen en overheidsbeleid; de effecten van wijzigingen in de algemene economische omgeving; de effecten van wijzigingen in buitenlandse wisselkoersen; de effecten van wijzigingen in de groei van advertentie-uitgaven; de effecten van de concurrentie; onze mogelijkheid om kosten te verminderen; de tijdige ontwikkeling en aanvaarding van onze nieuwe kanalen, stations; de effecten van technologische wijzigingen in uitzenden; onze mogelijkheid om recente overnames te integreren en ons succes om de risico's te leiden die deze factoren met zich brengen.

Alle op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie waarover wij beschikken op de datum van het persbericht. We updaten geen enkele op de toekomst gerichte verklaring die door ons of namens ons zou kunnen zijn gemaakt, in dit persbericht of elders.

SBS is een Europees commercieel televisie- en radio-omroepbedrijf met ondernemingen en West- en Centraal-Europa. Enkele landen waar SBS op dit moment uitzendt, zijn: Oostenrijk, België (Vlaanderen), Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië en Zweden. Daarnaast heeft SBS een uitgeverij in Nederland.

Voor bijkomende informatie en de volledige versie van dit persbericht:

www.sbsbroadcasting.com

BRON SBS Broadcasting SA