SBS Broadcasting SA maakt resultaten van het vierde kwartaal bekend

08 Maa, 2005, 13:37 GMT Van SBS Broadcasting

LUXEMBURG, March 8 /PRNewswire/ --

  
  
                 VIERDE KWARTAAL
             Netto-inkomsten met 8% gestegen
         Operationele cashflow van het station met 27% gestegen
            Gecorrigeerd EBITDA met 32% gestegen
        Nettowinst van EUR 37,6 miljoen of EUR 1,19 per aandeel

                   JAAR
             Netto-inkomsten met 17% gestegen
         Operationele cashflow van het station met 36% gestegen
            Gecorrigeerd EBITDA met 43% gestegen
        Nettowinst van EUR 49,8 miljoen of EUR 1,59 per aandeel

SBS Broadcasting SA (NASDAQ: SBTV; Euronext Amsterdam N.V.: SBS) maakte vandaag de financiële resultaten bekend voor de drie maanden en het jaar eindigend op 31 december 2004.

De bijgevoegde resultaten zijn in duizenden euro's (behalve de cijfers per aandeel) en omgerekend vanuit de lokale valuta. Het onderstaande verslag moet in combinatie met de bijbehorende financiële staten (niet-geaudit) worden gelezen. Financiële hoogtepunten waren:

  
               Drie maanden eindigend op   Jaar eindigend op
                 31 december	      31 december
              ------------------------ ------------------------
                        %             %
               2003  2004 verandering 2003  2004  veran
                                   -dering
              ------- ------- ------ ------- ------- ------
 
                EUR   EUR       EUR   EUR
  Netto-inkomsten    195.881 211.227  7,8%  581.691 678.277 16,6%
  Operationele cashflow
  station (1)      41.067  52.000 26,6%  88.160 119.589 35,6%
  Gecorrigeerd EBITDA
  (2)           36.271  47.763 31,7%  73.051 104.335 42,8%
  Operationele winst   23.592  39.182 66,1%  43.205  72.926 68,8%
  Nettowinst (3)      2.637  37.566      30.270  49.784
 
  Nettowinst per       EUR   EUR       EUR   EUR
  gewoon aandeel      0,09   1,19       1,05   1,59
 
  Gewogen
  gemiddelde
  gewone
  aandelen        29.158  31.542      28.754  31.268
 
  Cash uit
  operationele
  activiteiten(4)     51.684  51.427      78.880  57.325
 
  Marge operationele
  cashflow
  (5)           21,0%  24,6%      15,2%  17,6%
  Marge gecorrigeerd 
  EBITDA (5)        18,5%  22,6%      12,6%  15,4%
 
  -------------------------------------


  (1) Operationele cashflow van station (Station Operating Cash Flow
    of"STOCF") bestaat uit operationele winst plus bedrijfskosten, 
    niet-contante vergoedingen, afschrijvingen en amortisatie 
    (zie blz. 12).

  (2) Gecorrigeerd EBITDA bestaat uit operationele winst plus niet-contante 
    vergoedingen, afschrijvingen en amortisatie (zie blz. 13).

  (3) De nettowinst voor het jaar eindigend op 31 december 2003 omvat een 
    niet-contante investeringswinst van EUR 29,2 miljoen die werd
    gerealiseerd door de Veronica-transactie die werd voltooid op 1 
    september 2003. De nettowinst voor het jaar eindigend op 31 december 
    2004 bestaat uit incidentele investeringswinsten van EUR 9,8 miljoen 
    en een incidenteel belastingsvoordeel van EUR 9,9 miljoen.

  (4) Contanten afkomstig uit operationele activiteiten voor het jaar
    eindigend op 31 december 2003 bestaan uit een incidenteel voordeel 
    van EUR 26 miljoen in contanten uit vooruitbetaalde abonneegelden 
    in onze drukkerijen die werden geconsolideerd vanaf 1 september 
    2003.

  (5) De marge van de operationele cashflow van het station is STOCF
    uitgedrukt als een percentage van de netto-inkomsten en de marge van
    gecorrigeerd EBITDA is gecorrigeerd EBITDA uitgedrukt als een 
    percentage van de netto-inkomsten.

In reactie op de resultaten, zei Markus Tellenbach, Chief Executive Officer van SBS: "Met meer dan EUR 100 miljoen EBITDA in 2004 zullen de operationele en financiële prestaties van het bedrijf onze verwachtingen overtreffen en bevinden we ons in een sterke positie om dit jaar op deze winsten te bouwen. In 2004 hebben we onze operationele prestaties verder verbeterd en daarnaast hebben we in complementaire activiteiten geïnvesteerd om zo de groei te stimuleren. Daardoor blijft de inkomstengroei de markt voorbijstreven met een gestegen aantal kijkers in het merendeel van onze markten terwijl we nieuwe inkomstenbronnen ontwikkelen door onze omroepactiva op een hoger niveau te plaatsen.

"Door de lancering van nieuwe digitale kanalen over onze footprint en met de aankoop van de C More Group diversifiëren we op strategische wijze onze inkomstenbronnen door nieuwe abonneediensten die gebruikmaken van onze management- en bedrijfsinfrastructuur. Terwijl we deze nieuwe activa integreren en ons bedrijfsplan implementeren streven we ernaar de winstgroei voort te zetten. Met een gezonde balans, onze pan-Europese footprint en groeiende cashflow bevinden we ons in een goede positie om ons voordeel te doen met het toenemende gebruik van digitale technologieën in onze markten en streven we naar verstandige uitbreidingsmogelijkheden zoals onze recente investeringen in de snelgroeiende televisie- en radiomarkt in Roemenië."

Op de toekomst gerichte verklaringen

Een aantal van de verklaringen in dit persbericht zijn op de toekomst gericht, inclusief, maar niet beperkt tot: de verklaring dat onze inkomstengroei de markt voorbij zal blijven streven met een toenemend aantal kijkers in het merendeel van onze markten terwijl we nieuwe inkomstenbronnen ontwikkelen door onze omroepactiva op een hoger niveau te brengen; de verklaring dat door de lancering van nieuwe digitale kanalen over onze footprint en met de aankoop van de C More Group we op strategische wijze onze inkomstenbronnen diversifiëren door nieuwe abonneediensten die gebruikmaken van onze management- en bedrijfsinfrastructuur; de verklaring dat door deze nieuwe activa te integreren en ons bedrijfsplan te implementeren zullen we ernaar zullen streven dat de winst blijft groeien; de verklaring dat de aankoop van de C More Group AB naar verwachting op 8 maart 2005 zal worden gesloten; de verklaring dat we het resterende deel van de aankoopprijs voor de C More Group AB willen financieren met ons kassaldo; de verklaring dat we de bedragen geleend via de overbruggingsfaciliteit van de ABN Amro Bank N.V. terug willen betalen door middel van een gesyndiceerde banklening of door schuldpapieren uit te geven of beide; de verklaring dat SBS van plan is de klacht die SBS in december 2004 bij de Europese Commissie heeft ingediend aan te vullen en een bezwaar toe te voegen betreffende de wet van januari 2005 op dezelfde gronden; de verklaring dat ondanks dat de Griekse wet onduidelijk is, het lijkt dat de getroffen radiostations, waaronder Lampsi, door kunnen gaan met hun uitzendingen totdat het Griekse ministerie een nieuw inschrijvingsproces voor radiolicenties heeft geïnitieerd (naar verwachting zal dit plaatsvinden in de tweede helft van 2005) en op voorwaarde dat zij deelnemen aan het inschrijvingsproces, tot de nieuwe licenties worden toegekend; en de verklaring dat aangezien de Griekse overheid verplicht is zich aan de wetten van de Europese Unie te houden, SBS ervan overtuigd is dat Lampsi kan deelnemen aan het aanstaande inschrijvingsproces. Deze op de toekomst gerichte verklaringen omvatten verklaringen die betrekking hebben op onze toekomstige prestaties, concurrentie, trends en verwachte ontwikkelingen in de televisie- en radio-omroepindustrie. Bovendien kunnen we op de toekomst gerichte verklaringen afleggen in toekomstige dossiers bij de Securities and Exchange Commission en in geschreven materialen, persberichten en mondelinge verklaringen die door of namens ons worden afgelegd. Onder op de toekomst gerichte verklaringen vallen verklaringen met betrekking tot onze bedoelingen, overtuigingen of huidige verwachtingen of die van onze directeuren of medewerkers (waaronder verklaringen voorafgegaan door, gevolgd door of die op de toekomst gerichte terminologie omvatten zoals "kunnen", "zullen", "zouden", "geloven", "verwachten", "tegemoet zien", "schatten", "voortzetten" of soortgelijke uitdrukkingen of vergelijkbare terminologie) betreffende verscheidene zaken.

Het is belangrijk erop te wijzen dat onze huidige resultaten in de toekomst wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten in deze op de toekomst gerichte verklaringen,aangezien deze afhankelijk zijn van verscheidene belangrijke factoren. Een aantal van deze factoren zijn: de resultaten van of veranderingen in wetgeving en overheidsbeleid; de resultaten van veranderingen in het algemene economische klimaat; de resultaten van veranderingen in wisselkoersen van buitenlandse valuta; de resultaten van veranderingen in de groei van advertentiekosten;de resultaten van concurrentie; ons vermogen kosten te verlagen; de tijdige ontwikkeling en acceptatie van onze nieuwe kanalen, stations; de resultaten van technologische veranderingen in de omroepsector; ons vermogen recente aankopen te integreren en ons succes de risico's te beheren voortkomend uit deze factoren.

Alle op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op de informatie waarover we beschikken op de datum van dit persbericht. Wij updaten de op de toekomst gerichte verklaringen die door of namens ons zijn afgelegd in dit persbericht of ergens anders niet.

Teleconferentie

We organiseren een teleconferentie om de resultaten van het vierde kwartaal en het hele jaar te bespreken op dinsdag 8 maart 2005 om 10:00 AM (New York), hetgeen 4:00 PM is in Luxemburg. Om toegang te verkrijgen tot de teleconferentie, kunt u tien minuten voor aanvang bellen naar +1-973-321-1100. De teleconferentie zal ook via live webcast op onze website te beluisteren zijn op www.sbsbroadcasting.com. Indien u niet naar de teleconferentie kunt luisteren op het geplande tijdstip, dan zal er een herhaling beschikbaar zijn vanaf 15 maart 2005 waartoe u toegang kunt verkrijgen door te bellen naar +1-877-519-4471 (bellers in de Verenigde Staten) of naar +1-973-341-3080 (internationale bellers),wachtwoord 5 578331. De webcast zal gedurende twee weken op onze website worden gearchiveerd.

SBS is een Europees commercieel televisie- en radio-omroepbedrijf met ondernemingen in West- en Centraal-Europa. Landen waar SBS momenteel uitzendt zijn: België (Vlaanderen), Denemarken, Finland,Griekenland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Roemenië en Zweden. Daarnaast heeft SBS uitgeversactiviteiten in Nederland.

U kunt de volledige tekst van dit bericht bekijken op: www.sbsbroadcasting.com

BRON SBS Broadcasting