Schuitema brengt organisatie in lijn met marktpositie en huidige omvang

08 Sep, 2008, 10:00 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, September 8 /PRNewswire/ --

- Schuitema presenteert vandaag de plannen voor een organisatiewijziging om de omvang van de overhead in lijn te brengen met de omvang van de toekomstige organisatie.

Schuitema neemt deze stappen onder meer in het licht van de op 30 juni jl. afgeronde transactie tussen Schuitema, Ahold en CVC Capital Partners, de daarmee samenhangende overdracht van circa 58 winkels aan Ahold en de reeds eerder geplande verkoop van nog eens circa 10 winkels aan derden.

Tonn van de Laar, Voorzitter van de Directie a.i.: "Niet alleen het veranderde winkelbestand vraagt om een aanpassing van de organisatie, maar ook de marktontwikkelingen spelen een rol. In de huidige markt waar de marges onverminderd onder druk staan, is het noodzakelijk de aanpassingen aan de nieuwe situatie snel ter hand te nemen. Op deze wijze zorgen we dat de middelen beschikbaar blijven cq komen om te blijven investeren in onze positie als de onbetwiste nummer twee in de Nederlandse foodretailmarkt.

Schuitema zal zich de komende periode gaan richten op twee belangrijke pijlers, te weten de kostenreductie en het vasthouden en verbeteren van de commerciële slagkracht"

Kostenreductie

Als gevolg van de overdracht van circa 68 winkels aan onder meer Ahold en de daaraan gerelateerde afname in omzet van circa 15%, is het noodzakelijk aanpassingen te maken in de logistieke- en overheadstructuur. Recent is al een optimalisatie van de logistieke structuur bekendgemaakt. De overhead van Schuitema zal worden teruggebracht van circa 640 FTE's nu tot circa 500 FTE's eind 2009.

Commerciële slagkracht en efficiency

De komende periode wordt met volle kracht gewerkt aan de uitrol en aanscherping van het C1000 Oranje concept. Hierbij zal Schuitema zich richten op een perfecte executie van de operatie, zowel op de winkelvloer als in de centrale organisatie.

Schuitema heeft advies gevraagd aan de centrale ondernemingsraad over de voorgenomen plannen en zal de vakorganisaties informeren. Het huidige sociaal plan zal vanzelfsprekend ook van toepassing zijn op de uit deze plannen voortvloeiende reorganisaties.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.