Schuitema optimaliseert organisatiestructuur

20 Feb, 2008, 07:00 GMT Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, February 20 /PRNewswire/ -- Schuitema, de organisatie achter C1000, voert een organisatiewijziging door om de interne organisatiestructuur en de logistieke processen verder te optimaliseren. De maatregelen moeten leiden tot een optimale bedrijfsstructuur, een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning voor de C1000-winkels en een grotere effectiviteit van de totale distributieketen.

De organisatiewijziging is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Schuitema van groothandel tot retailer. Hierbij zal de nadruk nu nog meer komen te liggen op een maximale prestatie richting de consument. Alle partijen in de keten werken samen om de consument het beste van dienst te kunnen zijn.

Hoofdlijnen van de organisatiewijziging zijn:

- kwalitatieve verbetering van ondersteuning van winkeliers door centralisering van een aantal adviesdiensten aan winkeliers;

- verhoging van de effectiviteit en kwaliteit van logistieke processen door focus op de logistieke operatie in de regio's en een hoogwaardige ondersteuning vanuit de centrale organisatie in Amersfoort;

- overdracht van 50 à 75 filialen aan Ahold in de loop van 2008 en het onderbrengen van de resterende winkels van het Schuitema Winkel Bedrijf (SWB) in de regio. Dit als gevolg van de voorgenomen verkoop van het meerderheidsbelang van Ahold in Schuitema aan CVC.

Bert Roetert, directievoorzitter van Schuitema: "Deze organisatiewijziging maakt deel uit van het proces dat we ruim een jaar geleden zijn gestart om de slagkracht van Schuitema en de C1000-formule te vergroten. Doel is een meer resultaatgerichte organisatie die de consument centraal stelt. De vandaag aangekondigde maatregelen zijn ingrijpend, maar naar onze mening noodzakelijk om onze goede positie in de Nederlandse markt te behouden en in de toekomst verder te versterken. De voorgenomen samenwerking met CVC zal ons nog meer mogelijkheden bieden om deze veranderingen voortvarend in te zetten."

Nieuwe organisatie

De vandaag aangekondigde wijziging van de organisatiestructuur focust zich met name op de afdelingen Retail en Logistiek. Daarnaast richten de plannen zich op de afdelingen Vastgoed, Personeel & Organisatie, Finance & Accounting en IT. De op 7 februari jl. bekendgemaakte nieuwe samenstelling van de directie van Schuitema maakt tevens deel uit van deze plannen. Het grootste deel van de organisatiewijzigingen zal per 21 april 2008 ingaan.

Het deel van de organisatiewijzigingen dat is gekoppeld aan de overdracht van 50 à 75 filialen aan Ahold, zal naar verwachting in de loop van 2008 zijn beslag krijgen.

Na de overdracht van 50 à 75 filialen aan Ahold, worden de resterende winkels van het Schuitema Winkel Bedrijf (SWB) toegevoegd aan de regio-organisatie als regiofilialen. Op termijn zullen deze filialen, passend bij de status van regiofiliaal, verzelfstandigd worden. Het SWB zal in de loop van 2008 ontmanteld worden. Schuitema is ervan overtuigd dat lokaal ondernemerschap uiteindelijk hét verschil maakt en kiest daarom voor het Vrijwillig Filiaal Bedrijf (VFB), een organisatie met zelfstandige supermarktondernemers.

Retail

De nieuwe Retail organisatie van Schuitema richt zich op een effectieve uitvoering van de C1000-formule en op verbetering van de operationele effectiviteit. In de nieuwe organisatie worden de Retail diensten ten behoeve van de supermarkten, onder meer op het gebied van product-categorieën en winkelprocessen, gecentraliseerd in Amersfoort. Er wordt een 'Retail Expert Centrum' ingericht van waaruit de Retail specialisten hun kennis en kunde delen en verspreiden.

In de nieuwe organisatiestructuur zal de afdeling Vastgoed meer ondersteunend aan het onderdeel Retail gaan opereren. Kerntaken zijn het verwerven van extra winkelruimte, vastgoedbeheer en het voorbereiden en uitvoeren van projecten. Netwerken, kennis en ondersteunende functies van Vastgoed zullen maximaal gecentraliseerd worden.

Logistiek

Schuitema stelt zich ten doel de logistiek verder te automatiseren en optimaliseren door een centralere aansturing. Belangrijkste taak van het onderdeel Logistiek wordt de effectieve en flexibele ondersteuning van de kernactiviteiten van Schuitema. In de nieuwe structuur gaan de distributiecentra zich uitsluitend richten op primaire taken als productiviteit en kwaliteitsverbetering.

Personele gevolgen

Overhead

Na herplaatsing van medewerkers binnen de organisatie zullen door uitvoering van de plannen circa 135 medewerkers, aan wie (nog) geen passend aanbod kan worden gedaan, boventallig worden. Boventallige medewerkers vallen onder de werking van het Sociaal Plan 2007-2009 van Schuitema.

Winkelmedewerkers

Als gevolg van de overdracht van 50 à 75 filialen aan Ahold, gaan de betrokken C1000 winkelmedewerkers van rechtswege over naar Albert Heijn.

Voortgang

De Centrale Ondernemingsraad is om advies gevraagd. De vakbonden zijn op de hoogte gebracht van de voorgenomen plannen. Conform het geldende Sociaal Plan geldt als uitgangspunt dat daar waar mogelijk wordt gestreefd naar het vinden van nieuwe arbeidsplaatsen voor betrokkenen binnen of buiten de organisatie ('van werk naar werk').

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.