Sdz Direct World GmbH verdedigt zich tegen ongegronde beschuldigingen met betrekking tot DirecType(R)

09 Sep, 2005, 07:32 BST Van Sdz Direct World GmbH

DRESDEN, Duitsland, September 9 /PRNewswire/ -- Nadat Sdz Direct World GmbH (Dresden)zich tot nu toe niet publiekelijk heeft uitgelaten over de beschuldigingen van Newsign Werbeagentur GmbH (Berlijn), gaat de onderneming uit Dresden na een persbericht van DirectSmile (van 2 september 2005) in de tegenaanval.

Ongegronde aanklacht

In 2003 ontwikkelde Sdz Direct World DirecType(R), een systeemonafhankelijk softwarepakket voor beeldpersonalisatie. Het reclamebureau Newsign diende op 13.04.2005 een klacht in tegen Sdz GmbH met als motivering dat de rechten van het bureau geschonden waren. De aanklacht is gebaseerd op beschuldigingen op het gebied van merkenrecht, octrooirecht en concurrentierecht. Na verder onderzoek houdt echter geen enkele bewering stand. In maart 2004 was een poging van Newsign om een verklaring van nalatigheid te verkrijgen, mislukt. Het lijkt steeds duidelijker te worden dat de aanklacht enkel dient om de markt te destabiliseren en de klanten van DirecType(R) onzeker te maken.

Feit is dat Newsign zijn product DirectSmile geïntroduceerd heeft aan vertegenwoordigers van Sdz Direct World GmbH in het kader van een verkoopgesprek na DIMA 2002. Sdz sprak destijds de interesse uit om een gelijksoortige licentie voor DirectSmile te verkrijgen. Newsign stond voorafgaand aan de onderhandelingen op een geheimhoudingsverklaring, die door Sdz bereidwillig werd ondertekend. Het kan worden aangetoond dat in de daaropvolgende gesprekken geen geheime informatie werd onthuld, zoals bijvoorbeeld informatie over de broncode van de software. Er werd alleen uitleg gegeven over de functionaliteit van de software, zoals ook in de software handleiding na te lezen is, of uit de reclame-informatie van DirectSmile kan worden afgeleid. Wegens financiële redenen kwam het echter niet tot een samenwerking tussen de twee bedrijven. "De aanklacht van Newsign tegen ons bedrijf is absoluut ongegrond," zo reageert Sdz-manager Christoph Deutsch op de beschuldigingen.

"Er bestaan meerdere verklaringen onder ede en verdere gedetailleerde bewijzen, die onze positie bevestigen."

Sdz Direct World GmbH ontwikkelde in 2003 een eigen oplossing voor beeldpersonalisatie, die volledig voldoet aan de technische en economische verwachtingen van een digitale drukkerij. Voor Sdz Direct World waren vooral de onafhankelijkheid van het druksysteem en het niet gebruiken van een klik-model belangrijk. De software werd in 2004 onder de naam DirecType(R) onder gunstige voorwaarden op de markt gebracht en geniet sindsdien wereldwijd een snel groeiende populariteit. (www.directype.org)

"Met DirecType(R) werd een softwarepakket voor beeldpersonalisatie ontwikkeld dat speciaal aan de behoeften van Sdz Direct World GmbH werd aangepast. We weten als digitale drukkerij precies wat de sector nodig heeft en het succes bewijst dat. Voor monopolieprijzen is in dit moeilijke marktsegment helemaal geen plaats," aldus productmanager Joern-Philipp Hilscher.

Geen schending van het merkenrecht

Ook de aanklachten in verband met het merkenrecht zijn volledig uit de lucht gegrepen. Vanaf de oprichting van het bedrijf in 1998, is Sdz Direct World GmbH erin geslaagd om de markt te veroveren met DirectCard(R), DirectPad(R), DirectAd(R) enz., een produktfamilie voor gepersonaliseerde gedrukte materialen op de markt te brengen, die tot op heden voortdurend in ontwikkeling is gebleven. Onder deze omstandigheden kan men zich afvragen waarom het reclamebureau Newsign voor zijn produkt een naam heeft gekozen die zelfs qua schrijfwijze sterk lijkt op die van de produkten van de firma uit Dresden.

De octrooiaanvraag van Newsign, die DirectSmile als een methode beschouwt, is ook nogal dubieus. Aangezien voor software geen octrooien worden verleend, lijkt een dergelijke octrooiverlening op zijn minst twijfelachtig.

Christoph Deutsch trekt er zijn persoonlijke conclusies uit: " Aangezien DirecType(R) een enorm commercieel succes is geworden, wordt er nu blijkbaar geprobeerd om de concurrent buiten spel te zetten, zodat het bedrijf astronomisch hoge prijzen kan blijven vragen. De beschuldigingen zijn volledig ongegrond en zijn slechts bedoeld om ons bedrijf in diskrediet te brengen. Wij zijn van plan om zelf een klacht in te dienen tegen deze concurrentiebeperkende en lasterlijke handelswijze van Newsign," voegt Deutsch toe.

Het moment dat DirectSmile voor dit persbericht heeft gekozen lijkt al evenmin toevallig. De klacht van Newsign werd namelijk in april al bij de Arrondissementsrechtbank van Berlijn ingediend. Van 9 tot 15 september 2005, vindt in Chicago print05 plaats, de grootste beurs ter wereld voor de drukkerijsector.

  
  Perscontact:
  Sdz Direct World GmbH
  Tharandter Strasse 31 - 33
  01159 Dresden, Duitsland

  Jörn-Philipp Hilscher (productmanager)
  Mobiel: +49-179-785-62-35
  Tel: +49-351-4203-218
  Fax: +49-351-4203-239
  e-mail: hilscher@directype.org

  Christine Laufer (marketing)
  Tel: +49-351-4203-213
  Fax: +49-351-4203-179
  e-mail: laufer@directype.org

www.directype.org

BRON Sdz Direct World GmbH