Sessies over actuele onderwerpen zullen plaatsvinden tijdens de 21ste jaarlijkse Euromeeting van DIA van 23 tot 25 maart 2009 in Berlijn in Duitsland

19 Feb, 2009, 10:00 GMT Van DIA

BAZEL, Zwitserland, February 19 /PRNewswire/ -- Tijdens de 21ste jaarlijkse Euromeeting van de Drug Information Association (DIA) (http://www.diahome.org) zullen meer dan 125 sessies over 16 thema's en 21 tutorials voorafgaand aan de conferentie plaatsvinden die gericht zijn op onderwerpen met betrekking tot de globale ontdekking en ontwikkeling van medicijnen, waaronder ook sessies over actuele onderwerpen:

  
  - Regelgeving inzake farmacovigilantie
  - Telematica
  - De farmaceutische verpakking
  - Geavanceerde therapieën
  - Nieuw transparantiebeleid van het Europees Geneesmiddelenbureau
  - Onderzoek naar de farmaceutische sector
  - EU-overeenkomst: administratieve vereenvoudiging van de
   reglementering
  - Aangepaste ontwerpen
  - Klinische onderzoeken van multinationals
  - Patiëntenrekrutering
  - Gepersonaliseerde medicijnen
  - Kwaliteit van het ontwerp
  - Medische combinatieproducten (instrument en geneesmiddel)
  - Biosimilars
  - Biomarkers
  - Pediatrie

Globale geneesmiddelenontwikkeling is een van de hoofdpunten op de 21ste jaarlijkse EuroMeeting. Dit jaar vinden op het evenement sessies plaats over onderwerpen met betrekking tot sleutelregio's waaronder China, Japan, Latijns-Amerika, Afrika en Noord-Amerika. Daarenboven zullen sprekers van het Europees Geneesmiddelenbureau, de FDA en regulerende agentschappen van over heel Europa op het evenement voorstellingen geven.

Dit jaar zullen tijdens de plenaire zitting "Architectuur van het Toekomstige Beheersysteem" panelleden aan bod komen die hun visie voor de komende vijf jaar zullen uiteenzetten. Enkele van de onderwerpen zijn de evolutie van het Europees Regulerende Netwerk en de bijdrage van de nationaal bevoegde autoriteiten, veranderingen in de wetgeving wat betreft farmacovigilantie, markttoegang, de prijs die lidstaten zullen betalen voor nieuwe producten, en de impact van namaakgeneesmiddelen. Enkele van de panelleden zijn:

  
  - Christina R. Åkerman, Directeur-Generaal, Agentschap voor Medische
   producten, Zweden
  - Daan J. A. Crommelin, Wetenschappelijk Directeur, Top Institute
   Pharma - TI Pharma, Nederland
  - Alastair Kent, Directeur, Genetic Interest Group, en Voorzitter van
   EGAN, UK en EU
  - Thomas Lönngren, Uitvoerend Directeur, EMEA, EU
  - Martin Terberger, Afdelingshoofd, Europese Commissie, Ondernemingen
   en Industrie Directoraat-Generaal Farmaceutische Eenheid, EU
  - Lisette Tiddens-Engwirda, Secretaris-generaal, Permanent Comité van
   Europese Dokters, EU
  - Floortje van Nooten, Senior Onderzoekspartner- Gezondheidseconomie,
   Analysegroep Gezondheidszorg, United BioSource Corporation, België

Over DIA

DIA dient wereldwijd meer dan 30000 vaklui in de industrieën biotechnologie, farmaceutica en regelgeving: http://www.diahome.org.

Contact: Joe Krasowski, +1-215-293-5812, Joe.Krasowski@diahome.org

BRON DIA