SGPA (Global Support to Agricultural Production): de steun voor de landbouw per hoofd van de bevolking is in de Verenigde Staten is bijna drie keer zo hoog als in de Europese Unie

26 Jun, 2012, 07:00 BST Van momagri

PARIJS, June 26, 2012 /PRNewswire/ --

De momagri SGPA-indicator heeft een weinig bekend feit aan het licht gebracht: de landbouwsubsidies in de VS zijn een stuk hoger dan de gebruikelijke cijfers, en ze gaan ver uit boven die verleend door de Europese Unie (EU) en haar lidstaten.

Klik hier om het Multimedia persbericht te bekijken:

http://www.multivu.com/mnr/56561-momagri-agricultural-support 

In feite werd in 2010 in de VS hier meer dan 172 miljard[1] Dollar aan besteed, tegen 76 miljard Euro in the EU, ofwel € 422 per hoofd van de bevolking in de VS tegen € 151 per hoofd van de bevolking in de EU - dat wil zeggen bijna drie keer zo veel.  Deze vaststelling gaat in tegen de stereotype veronderstelling dat het de Europese boeren zijn die de meeste steun krijgen. En sinds 2008 is de kloof alleen maar groter geworden.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is het beleid erop gericht de landbouwproductie, van boeren naar consumenten toe, te stimuleren en zeker te stellen op een anticyclische manier, dat wil zeggen met inachtneming van de marktomstandigheden. Een ander specifiek kenmerk is de binnenlandse voedselhulp (54 procent van SGPA in 2010), over het algemeen beschouwd als een sociale subsidie, die in feite neerkomt op een actieve subsidie aan de Amerikaanse landbouw- en agrofoodsector, en die wordt geraamd op meer dan 94 miljard dollar. De lopende hervorming - de Agriculture Reform, Food and Jobs Act of 2012 - overweegt veranderingen in de mechanismen voor inkomensbescherming, maar laat het vermogen van een heel arsenaal aan subsidies ongemoeid.

In de EU omvat ondersteuning voor de landbouw meestal directe subsidies voor de levensstandaard van de boeren (64 procent van SGPA in 2010), in het bijzonder inclusief de Single Payment Schemes (SPSs), bedrijfstoeslagregelingen die goed zijn voor 47 procent van alle in 2010 uitbetaalde landbouwsteun.  Qua uitgangspunt is de steun afgestemd op boeren, maar deze is losgekoppeld van de productie en de marktprijzen. Het Europese beleid heeft dus niet de middelen om efficiënt te reageren op prijsinstabiliteit. En de na 2013 voorgestelde hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) door de Europese Commissie maakt de situatie nog erger, zonder aan de problemen van de Europese boeren tegemoet te komen.

In het licht van deze studie roept momagri de Europese leiders op in het toekomstige GLB daadwerkelijk regulerende mechanismen op te nemen die de prijzen en de landbouwinkomens stabiliseren, en tegelijkertijd meer efficiëntie in de EU-uitgaven aanbrengen.

En anders? Moet de EU een grotere afhankelijkheid op gebied van voedselvoor lief nemen, met alle gevolgen van dien in sociaal, financieel en politiek opzicht. Het proces is al begonnen, want de Europese Unie heeft inmiddels de invoer in de afgelopen tien jaar verdubbeld, en lijkt daarmee het equivalent van de productie van 87 miljoen hectare landbouwgrond te hebben geïmporteerd - dat wil zeggen een gebied ter grootte van Duitsland[2].

http://www.momagri.org

1. Ofwel € 130.5 miljard (wisselkoers US $ / € 130,5 miljard € = 0,755, volgens OECD, 2010).

2. http://operaresearch.eu/files/repository/20111021145840_Etude-Humboldt-FR.pdf

 


Video: http://www.multivu.com/mnr/56561-momagri-agricultural-support

BRON momagri