Sofaer Capital bevestigt dat het directors als tegenkandidaat zal stellen op de aanstaande jaarlijkse bijeenkomst van de Far East Energy Corporation

24 Okt, 2006, 12:00 BST Van Sofaer Capital, Inc.

LONDEN, October 24 /PRNewswire/ --

Sofaer Capital, Inc. heeft vandaag de volgende open brief uitgevaardigd naar aandeelhouders van Far East Energy Corporation (OTC Bulletin Board: FEEC):

  
                Sofaer Capital, Inc.
                Craigmuir Chambers
                Road Town, Tortola
               British Virgin Islands

23 oktober 2006

Beste mede-aandeelhouders van Far East Energy,

Als een van de grootste aandeelhouders van Far East Energy Corporation zijn wij vol afschuw van recente acties door de Raad van het Bedrijf, waarvan we geloven dat het management ze heeft georganiseerd om zichzelf te verschuilen ten koste van aandeelhouders. Wij schrijven vandaag naar u om uw steun te vragen in onze campagne om deze schandelijke acties te stoppen en de rechten van investeerders in Far East Energy Corporation te beschermen.

U heeft waarschijnlijk gezien dat Far East in de afgelopen week meer dan 18 miljoen gewone aandelen heeft verkocht, voornamelijk aan een groep naamloze "institutionele investeerders". Far East heeft ook gezegd het van plan is de volgende paar dagen nog meer aandelen te verkopen. Deze verkopen hebben zelfs plaatsgevonden terwijl de aandelenprijs van Far East net boven een historisch dieptepunt schommelt en het management heeft weinig uitleg geleverd waarom het nu zo wanhopig fondsen nodig heeft. Sterker nog, het heeft een aandeelhoudersvergadering, dat het gebruikt kon hebben om zichzelf te verantwoorden, bijna een week uitgesteld met een onbenullig excuus en het heeft het uitstel gebruikt om zijn dilutieve aandelenverkopen door te drukken. Ondanks herhaalde verzoeken heeft het management pogingen tegengewerkt van dhr. Tim Whyte, onze vertegenwoordiger in de Raad, om informatie over deze verkopen te verkrijgen, waartoe hij als Director het wettige recht heeft, inclusief informatie over de identiteiten van de "institutionele investeerders" die het grootste deel van de aandelen hebben gekocht.

Wij geloven dat de naamloze begunstigden van deze 'sweetheart deal' hun stemmen zouden kunnen gebruiken om op de aanstaande Jaarlijkse Bijeenkomst van Far East de stembus te vullen ten gunste van de kandidaten van het management voor de Raad van Bestuur. Sterker nog, het is onze opvatting dat het management zich inlaat met deze aandelenverkopen, omdat het zich ervan bewust is dat een groot deel van de bestaande aandeelhoudersbasis onze voorstellen zou steunen.

Aandeelhouders moeten nu handelen om verdere schade aan het Bedrijf en hun investeringen te stoppen. We zullen spoedig onze eigen agenda algemene aandeelhoudersvergadering indienen, die een groep van directors zal nomineren, die aandeelhouderswaarde zullen stellen voor werkbehoud en vriendjespolitiek. Wij verzoeken u dringend om zich bij ons te voegen en te stemmen met de GOUDEN volmachtkaart die we bij die volmacht zullen bijsluiten.

Maar we kunnen niet wachten tot 15 december om het management te laten weten dat we zijn voortdurende waardevernietiging en potentiële ondermijning van aandeelhoudersdemocratie niet zullen tolereren. Het heeft al veel te lang geduurd.

Een verslag van falen

Drie jaar, US$60 miljoen, geen resultaten

Wij geloven dat de aantallen voor zichzelf spreken als het aankomt op het falen van het management om aan de verwachtingen te voldoen. Inclusief de investering van ongeveer US$10 miljoen die we samen met een groep andere investeerders hebben gedaan in december 2004, heeft het bedrijf meer dan US$60 miljoen bijeengekregen sinds het huidig management eind 2003 aantrad. Investeerders wachten nog steeds op geverifieerd bewijs van commercieel gas van elk van de vier bronnen van het Bedrijf. Ondertussen bleef de aandelenprijs dalen.

Deze schokkend slechte prestatie heeft plaatsgevonden in een van de meest gunstige investeringsklimaten voor energiefirma's sinds tientallen jaren. Zoals de eigen prestatiegrafiek van het Bedrijf van zijn recente volmachtdossiers aantonen haalden andere bedrijven in de sector het ene succes na het andere. Een blik op de prestaties sinds het huidig management aan zijn periode begon levert een nog schriller contrast op: een aan het eind van 2003 gemaakte investering van US$100 in Far East zou nu slechts US$32,32 waard zijn, vergeleken met US$129,82 voor een investering in de S&P 500 of US$139,78 voor een investering in de Dow Jones U.S. Exploration and Production Index. Een ander sprekend voorbeeld is dat Green Dragon Gas Ltd., een bedrijf dat vergelijkbaar is met Far East (misschien zelfs in een eerder stadium van ontwikkeling), laatst werd genoteerd op de Alternative Investment Market van de London Stock Exchange en vanaf vrijdag 20 oktober 2006 een beurswaarde had van bijna US$540 miljoen, vergeleken met ongeveer US$111 miljoen voor Far East.

Potemkin-bestuur

Het management vertelt pagina's lang in zijn agenda algemene aandeelhoudersvergadering in standaardtaal hoe geweldig zijn bestuursmaatregelen zijn. Nochtans geloven wij dat zijn claims net zo leeg zijn als die claims die zij doen over aandeelhouderswaarde.

Gedurende de afgelopen twee jaren hebben we herhaaldelijk de zorg uitgedrukt over de richting van het Bedrijf en zijn constante pogingen om fondsen te werven zonder een strategisch plan om ze effectief te gebruiken. Deze nieuwe fondsenwervingen begonnen niet lang nadat wij onze investering hadden gedaan in december 2004, wat resulteerde in verkopen in de zomer van 2005 en 2006 en culmineerde in de laatste verkoop van meer dan 18 miljoen aandelen, die zich de afgelopen week heeft voorgedaan.

Onze frustratie heeft ertoe geleid dat wij concludeerden dat we geen andere keuze hadden dan te werken aan verandering van de Raad. Op 15 september hebben we een groep kandidaten genomineerd van wie wij vinden dat ze de noodzakelijke financiële expertise en kennis van de Chinese CBM-markt brengen. We hebben ook duidelijk gemaakt dat we bereid waren om een dialoog aan te gaan met het management om het Bedrijf verder te helpen.

Het management heeft geantwoord door zichzelf in een bunker op te sluiten. Op de typische manier begroef het de overweging van onze voorstellen in een commissie, die ze, zonder pogingen om met ons te spreken, direct heeft verworpen. Deze reactie zou niet als verrassing moeten komen, omdat het management bijna geen geïnvesteerd geld in het Bedrijf heeft en daarom geen stimulansen die zijn belangen op één lijn brengen met die van aandeelhouders. Volgens de eigen algemene aandeelhoudersvergadering van het Bedrijf is Michael McElwrath, de CEO van het Bedrijf, bijvoorbeeld eigenaar van slechts 100 gewone aandelen.

Hoe wij verder willen met aandeelhouderswaarde

We kunnen veel samen doen voor de stemming op 15 december. We zullen de komende weken met u allemaal communiceren over onze plannen om aandeelhouderswaarde te verbeteren en het bestuur van het Bedrijf te hervormen. We zijn van plan een gedetailleerd plan voor hervorming te presenteren dat zal omvatten:

  
  - Versterking van de Raad met zeer noodzakelijke expertise om 
   strategische besluitvorming te verzekeren.
  - Formulering van een geïntegreerde strategie voor het Bedrijf dat 
   activiteiten, marketing en financiering binnen een redelijke 
   tijdsbestek combineert.
  - Implementatie van beste praktijken die de belangen van het management 
   met die van aandeelhouders op één lijn brengen.
  - Het terughalen van voor aandeelhouders onvriendelijke 
   voorschriftenprovisies om een grotere aansprakelijkheid van de Raad en 
   echte aandeelhoudersdemocratie te verzekeren.

Om aan te tonen hoeveel we in dit Bedrijf geloven zullen we aan het management ook onze bereidheid om meer aandelenvermogen in het Bedrijf te kopen duidelijk maken, waarover op de Jaarlijkse Bijeenkomst te stemmen is, op dit moment tegen een prijs die hoger is dan 90 cent per aandeel, zonder commissie van 6%. Wij zijn van mening dat als het management anders dan vanwege zijn eigen behoud enig bezwaar heeft, het een plicht tegenover aandeelhouders heeft om dit voorstel te overwegen.

We kunnen alle aandeelhouders ook verzekeren dat we alle opties overwegen, waaronder litigatie, om correcte bestuursnormen af te dwingen. We hopen echter dat het management ervoor zal kiezen om te luisteren alvorens meer geld van anderen te verspillen om zichzelf te verdedigen.

Laat uw stem horen

Ondertussen verzoeken wij u dringend om uw stem te laten horen. Er is voor vandaag een aandeelhoudersvergadering gepland om 11.00 uur EST; informatie voor het inbellen staat op de website van het Bedrijf. Neem deel aan de vergadering. Sta erop antwoorden te krijgen van het management over waarom het de bestaande aandeelhouders verdunt en hoe het van plan is om vernietiging van aandeelhouderswaarde te stoppen. En laat het management niet van de haak na de vergadering. Blijf vragen stellen tot u de antwoorden krijgt die u verdient.

  
  Vriendelijke groeten,

  Tim Whyte
  Investment Manager
  Sofaer Capital, Inc.

BEZITTERS VAN EFFECTEN WORDT GEADVISEERD DE AGENDA ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING TE LEZEN EN ANDERE AAN VERZOEK VAN VOLMACHTEN GERELATEERDE DOCUMENTEN DOOR SOFAER CAPITAL GLOBAL HEDGE FUND EN ANDERE POTENTIËLE DEELNEMERS UIT DE AANDEELHOUDERS VAN FAR EAST ENERGY CORPORATION VOOR GEBRUIK OP ZIJN JAARLIJKSE BIJEENKOMST WANNEER DIE BESCHIKBAAR KOMEN, OMDAT DIE BELANGRIJKE INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN, WAARONDER INFORMATIE DIE VERBAND HOUDT MET DE DEELNEMERS IN ZO'N VOLMACHTVERZOEK, EN BIJ VOLTOOIING EEN DEFINITIEVE AGENDA AANDEELHOUDERSVERGADERING EN EEN VORM VAN VOLMACHT, DIE NAAR AANDEELHOUDERS VAN FAR EAST ENERGY CORPORATION ZULLEN WORDEN VERZONDEN EN KOSTENLOOS BESCHIKBAAR ZULLEN KOMEN OP DE WEBSITE VAN DE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OP HTTP://WWW.SEC.GOV. DAARNAAST ZULLEN DE DEELNEMERS BIJ EEN VERZOEK KOSTENLOOS OP VERZOEK EXEMPLAREN VAN DE AGENDA AANDEELHOUDERSVERGADERING LEVEREN, WANNEER DAT WORDT INGEDIEND. VERZOEKEN VOOR EXEMPLAREN DIENEN TE WORDEN GERICHT AAN DE VOLMACHTNOTARIS VAN DE DEELNEMERS, MACKENZIE PARTNERS, INC., OP HET GRATIS NUMMER: +1-800-322-2885 OF E-MAIL: PROXY@MACKENZIEPARTNERS.COM.

VERWACHT WORDT DAT DE DEELNEMERS IN HET VOLMACHTVERZOEK ZULLEN BESTAAN UIT SOFAER CAPITAL GLOBAL HEDGE FUND, SOFAER CAPITAL ASIAN HEDGE FUND, SOFAER CAPITAL, INC., SOFAER CAPITAL NATURAL RE

SOURCES HEDGE FUND, TIM WHYTE, ERIC WING CHEONG LEUNG, JOHN LAURIE HUNTER EN MARK ADAM PARKIN (GEZAMENLIJK DE "DEELNEMERS"). INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE DEELNEMERS EN HUN DIRECTE OF INDIRECTE BELANGEN IS BESCHIKBAAR IN SCHEMA 14A DAT IN VERBAND HIERMEE IS INGEDIEND EN SCHEMA 13D DAT OP 3 JANUARI 2005 IS INGEDIEND DOOR SOFAER CAPITAL GLOBAL HEDGE FUND EN BEPAALDE ANDERE PARTIJEN EN IS GEWIJZIGD OP 4 JANUARI 2005, 13 OKTOBER 2005 EN 15 SEPTEMBER 2006 (INCLUSIEF STUK 1 DAARBIJ), EN DAT VERDER ZAL WORDEN GEWIJZIGD OP 23 OKTOBER 2006 MET BETREKKING TOT FAR EAST ENERGY CORPORATION. SCHEMA 13D EN ALLE WIJZIGINGEN ZIJN KOSTENLOOS BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE VAN DE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.