Solide financiële resultaten Oikocredit

19 Maa, 2014, 10:00 GMT Van Oikocredit International

AMERSFOORT, Nederland, March 19, 2014 /PRNewswire/ --

Oikocredit, een internationaal opererende sociale investeerder,  heeft opnieuw solide resultaten geboekt over het boekjaar 2013.

Oikocredit heeft haar strategische investeringen in Afrika, in landbouw en in inclusive finance in 2013 voortgezet, maar heeft ook gezocht naar mogelijkheden om haar betrokkenheid in andere sectoren te versterken.

De netto-instroom van kapitaal bereikte een recordniveau van € 80 miljoen, een stijging van 74% ten opzichte van de € 46 miljoen euro uit 2012.

Het totale aantal investeerders is gegroeid van 48.000 in 2012 naar 52.000 in 2013. Dit bevestigt opnieuw de wereldwijde steun voor sociaal investeren.

In 2013 steeg het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening, maar daalde het netto geconsolideerde resultaat  ten opzichte van 2012 door een herwaardering van de langetermijnbeleggingsportefeuille naar € 13,4 miljoen. In 2012 werd het resultaat opgestuwd door winst op de beleggingsportefeuille en door de verkoop van investeringen in het aandelenkapitaal van twee partners.

In juni 2014 zal tijdens de aandeelhoudersvergadering worden voorgesteld een dividend van in totaal € 11,6 miljoen aan de aandeelhouders uit te keren.

David Woods, algemeen directeur van Oikocredit, is blij met de financiële resultaten over 2013: "We zien een stevige groei in onze ontwikkelingsfinancieringsportefeuille", aldus Woods. "Zowel onze kapitaalinstroom als het aantal goedgekeurde en uitbetaalde leningen is in 2013 toegenomen. Ook  hebben we de algehele kwaliteit van de portefeuille verbeterd", aldus Woods.

Het uitstaand kapitaal in ontwikkelingsfinanciering groeide van € 531 miljoen in 2012 naar € 591 miljoen in 2013, een stijging van 11%. Het bedrag aan goedgekeurde leningen bedroeg € 297 miljoen, 27% meer dan de € 234 miljoen in het jaar ervoor. Het bedrag aan uitbetalingen steeg met 40%, van € 218 in 2012 naar € 306 miljoen in 2013.

Oikocredit verhoogde het totaalbedrag aan investeringen in het aandelenkapitaal van partners, inclusief aangegane verplichtingen, naar € 66 miljoen, 7% meer dan de € 62 miljoen uit 2012.

Ook in 2013 bleef Oikocredit zich inzetten voor het verbeteren van haar social performance en de ondersteuning van partners via wereldwijde initiatieven voor capaciteitsopbouw. Gedurende het jaar heeft Oikocredit € 3 miljoen aan fondsen voor capaciteitsopbouw verstrekt. Meer dan 130 initiatieven werden goedgekeurd en het mentorprogramma werd versterkt.

In 2014 blijft social performance één van Oikocredits prioriteiten, waarbij de nadruk op programma's ligt voor de langere termijn die zich richten op microfinanciering en agrarische waardeketens. Woods gaf aan dat Oikocredit zich erop toelegt om een kwaliteitsportefeuille op te bouwen met een drievoudig rendement: op sociaal, milieu- en financieel vlak. "We hebben een goede uitgangspositie om onze portefeuille in 2014 te spreiden en onze investeringen in landbouw en duurzame energie te versterken, zodat we, in lijn met onze sociale missie, kunnen groeien," aldus Woods.

Oikocredit is een financiële instelling op coöperatieve grondslag die financiering verstrekt aan microfinancieringsinstellingen, coöperaties, fairtrade-organisaties en kleine en middelgrote bedrijven.

 

BRON Oikocredit International