Sony verhoogt haar inspanningen ter bescherming van het klimaat

28 Feb, 2008, 16:31 GMT Van Sony Europe

BERLIJN, February 28 /PRNewswire/ --

- Introductie van nieuw Europees milieuvoorlichtingsprogramma - 'Product, Proces en Planeet'

Sony heeft vandaag nieuwe initiatieven bekendgemaakt in het kader van haar toewijding aan het milieu op de lange termijn. Als medeorganisator, samen met het WWF, van de Climate Savers Summit in Tokio op 15 februari, ontmoette Sony elf andere vooraanstaande ondernemingen ten behoeve van de ondertekening van de 'Verklaring van Tokio', gericht op de aanpak van het broeikaseffect en het bepalen van veranderingen binnen de industrie als geheel. Deze verklaring is het meest vergaande initiatief van vooraanstaande internationale bedrijven uit de geschiedenis en roept op tot maatregelen voor de aanpak van de verandering van het klimaat. Het initiatief omvat de bevordering van een levensstijl met minder CO2 voor consumenten en is erop gericht de impact van het bedrijf op het gebied van CO2 transparanter te maken door de reductie-inspanningen onder de aandacht te brengen.

Om de transparantie van haar inspanningen op het gebied van het milieu te vergroten, heeft Sony Europe vandaag de introductie bekendgemaakt van een milieuvoorlichtingsprogramma, waaruit haar toewijding blijkt tot de vorming van een houdbare maatschappij voor de volgende generatie. Transparante en consistente informatie over milieuwaarmerken naar de consument toe vormt de kern van dit nieuwe initiatief, dat een weerspiegeling is van de verschillende niveaus van het langetermijnplan van Sony voor de reductie van haar impact op het milieu. De drie thema's, 'Product, Proces, Planeet', staan voor de maatregelen die Sony heeft genomen voor de reductie van de impact op het milieu die haar producten hebben, zowel tijdens het fabricageproces als tijdens het gebruik ervan door de consument. Dit voorlichtingsinitiatief beslaat alle gerelateerde raakpunten met de consument, waaronder een speciale ecowebsite voor de consument (http://www.sony.eu/eco) en de publicatie van de informatie betreffende de thema's 'Product, Proces, Planeet' in productspecifieke persberichten. In de toekomst zal het geïntegreerde communicatieplatform ook literatuur ter informatie van de klant omvatten.

"Sony heeft een uitstekende reputatie op het gebied van milieubeschermingsinitiatieven in Europa, die meer om het lijf hebben dan alleen het voldoen aan de wettelijke voorschriften. Maar dit is de eerste keer dat we de consument rechtstreeks aanspreken via diverse kanalen om de doorgifte van betekenisvolle milieu-informatie te verbeteren," aldus Serge Foucher, Executive Vice President van Sony Europe "Uiteindelijk zal dit de consument moeten helpen bij het nemen van de juiste beslissingen op het gebied van hun eigen bijdrage aan het milieubehoud door middel van hun aankopen," voegt hij toe.

'Product' beschrijft de innovaties en activiteiten die Sony onderneemt om haar producten milieuvriendelijker te maken. Ongeveer 66% van de verkopen van Sony bestaat uit consumentenelektronica. Hierdoor speelt de energiezuinigheid van haar producten een essentiële rol bij de reductie van de CO2-impact. Naast milieubescherming op de productielocaties investeert Sony in onderzoek Research & Development om de eigen technologische kennis te verbreden en de milieuprestaties van haar producten te verbeteren, inclusief het optimaliseren van het energieverbruik en het hergebruiken van materialen.

Wereldwijd zijn tv-producten verantwoordelijk voor 76% van de totale CO2-uitstoot van Sony-producten, maar Sony heeft het energieverbruik van haar LCD-tv's drastisch verlaagd. Als erkenning voor deze inspanningen heeft Sony vorig jaar de Sustainable Energy Europe Award van de Europese Commissie en de EISA Green TV Award ontvangen. De nieuwste LCD-modellen verbruiken de helft minder energie dan CRT-modellen, maar Sony heeft inmiddels al weer een andere drempel geslecht door de introductie van de eerste OLED-tv ter wereld, met een nog lagere impact op het milieu in termen van dikte, gewicht en de mogelijkheden voor energiebesparing van het scherm.

'Proces' heeft betrekking op de maatregelen die op dit moment worden genomen om de processen efficiënter te maken en de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door de toepassing van innovatieve materialen en het hergebruik van materialen.

Sony is vastberaden het gebruik van hernieuwbare energie tot aan 2010 uit te breiden en heeft als doel gesteld het totale aandeel van hernieuwbare energie wereldwijd te verviervoudigen. In Japan is Sony als bedrijf met afstand de afnemer met het grootste aandeel aan hernieuwbare energie, te weten 33%. In Europa heeft Sony ten doel gesteld uiterlijk in het jaar 2010 het equivalent van 30.000 ton CO2 te besparen, drie maal zoveel als het niveau van 2006. Sinds november 2007 is de energie de wordt gebruikt door de Sony DADC-productievestiging in Anif, Oostenrijk, evenals door het Oostenrijkse verkoopkantoor, voor 100% afkomstig uit hernieuwbare bronnen, hetgeen gelijk staat aan een jaarlijkse reductie van de CO2-uitstoot van ongeveer 11.000 ton.

'Planeet' heeft betrekking op de overkoepelende milieu-initiatieven die door Sony worden ondernomen voor de reductie van zowel de directe als indirecte impact op de planeet.

Als mondiaal bedrijf erkent Sony haar verantwoordelijkheid voor het leveren van een actieve bijdrage aan de verwezenlijking van de essentiële doelstellingen op gebied van de veranderingen in het klimaat. Dit wordt benadrukt door de deelname van Sony aan het Climate Savers Programme van het World Wide Fund for Nature (WWF). Door zich in 2006 aan te sluiten bij het Climate Savers Programme verplichtte Sony zich tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen door Sony-vestigingen wereldwijd in 2010 ter hoogte van 7% in vergelijking met het niveau van 2000. Sony streeft voortdurend naar een zo efficiënt mogelijk energiegebruik voor haar belangrijkste productlijnen en de reductie van de CO2-uitstoot tijdens de bedrijfsactiviteiten.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.sony-europe.com/presscenter en http://sony.eu/eco.

BRON Sony Europe