Sophy Beta-Glucan Verbetert Doeltreffendheid van Vaccins Tegen Vogelgriep en Andere Virussen Aantoonbaar

20 Nov, 2006, 04:07 GMT Van SOPHY INC.

TOKYO, November 20 /PRNewswire/ --

- Persconferentie over Gemeenschappelijk Japans Overzees Onderzoek Gehouden in Tokyo -

Sophy Inc., gevestigd in Agawa-gun in de Kochi Prefectuur, heeft vandaag in Tokyo een persconferentie gehouden om de resultaten bekend te maken van een gemeenschappelijk onderzoeksproject over het voorkomen van besmetting met vogelgriep en andere virussen door teams in Vietnam en Sri Lanka in samenwerking met de Kochi Medische School op de Kochi Universiteit.

Het H5N1 vogelgriepvirus wordt door trekvogels naar alle delen van de wereld overgebracht behalve Amerika en Oceanië. De afgelopen drie jaar is het van pluimvee op mensen overgedragen, waarbij 256 mensen in 10 landen besmet zijn geraakt en wat heeft geleid tot 152 doden - een sterftepercentage van 59%. De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is gewaarschuwd dat het virus zich uiteindelijk kan ontwikkelen tot een virus dat van mens op mens kan worden overgedragen en een pandemie kan veroorzaken. Landen over de hele wereld werken aan de ontwikkeling van rampenplannen en de bevoorrading van vaccinaties. Verder zijn in ontwikkelingslanden vele huishoudens voor hun levensonderhoud afhankelijk van pluimvee, waardoor het voorkomen van een virale infectie een economische kwestie is.

Op de conferentie presenteerde directeur Thanh Hoa Le van de Immunologie Afdeling van het Biotechnologie Instituut in Hanoi, Vietnam, een rapport getiteld "Sophy Beta-Glucan's Toegevoegde Effect op het Vogelgriepvaccin". Zijn team ontdekte dat wanneer Sophy Beta-Glucan(1) werd toegevoegd aan drinkwater van kippen en muizen die waren gevaccineerd tegen H5N1, deze proefdieren bijna tweemaal zoveel post-vaccinatie immuunreactie vertoonde als die in de controlegroepen.

Professor Rajapakse Jayanthe, een dierenarts op Sri Lanka's Universiteit van Peradeniya, hield een presentatie getiteld "Sophy Beta-Glucan's Verbeterde Immuniteit en Lagere Sterftecijfers voor Pluimvee". Hij rapporteerde dat mestkuikens, gefokt op water aangevuld met Sophy Beta-Glucan en gevaccineerd tegen het Gumboro(2) virus, hogere hoeveelheden antilichamen vertoonde dan die in de controlegroepen. Zijn groep ontdekte tevens dat het 42-dagen sterftecijfer van de Sophy Beta-Glucan kuikens met 0,7% veel lager was dan de 3,1% van de controlegroepen, en dat hun gemiddelde gewicht 1.96kg was ten opzichte van de 1,77kg van de controlegroepen.

Professor Jayanthe verklaarde: "De meeste boeren gebruiken antibiotica aanvulling ... maar het kan resulteren in de ontwikkeling van bacteriële resistentie tegen antibiotica, terwijl residuen van antibiotica gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. 1% Sophy Beta-Glucan liet echter een toengenomen immuniteit en bescherming van de vogels tegen algemene pathogenen zien."

  
  (1) Beta-Glucan is een glucan geproduceerd door de Aspergillus niger 
    schimmel wanneer deze zich voortplant. De eerste Beta-Glucan die als 
    een natuurlijke aanvulling voor voedsel werd goedgekeurd door het 
    ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn van Japan was 
    Aureobasidium kweek oplossing in 1996.

  (2) Gumboro (Infectious Bursal Disease) Is een acuut besmettelijke 
    ziekte die de immuniteit van kippen vernietigt en de deur opent voor 
    talloze andere opportunistische infecties. Uitbraken van Gumboro, in 
    de volksmond bekend als "kippen AIDS", hebben enorme economische
    verliezen veroorzaakt voor de ei-producerende en pluimvee industrieën
    in Zuidoost Azië.

  Contact:
  NORIHITO ATARI
  Persrelaties
  Telefoon: +81-3-5565-8966
  Fax: +81-3-3546-2017
  E-mail: n-atari@dentsu-pr.co.jp
  URL: http://www.sophy-inc.co.jp

Website: http://www.sophy-inc.co.jp

BRON SOPHY INC.