Spie: Resultaten 2008 - Een doorgaande positieve dynamiek

02 Apr, 2009, 11:30 BST Van SPIE

CERGY, Frankrijk, April 2 /PRNewswire/ -- Zoals de vorige boekjaren is ook 2008 een goed jaar geworden voor SPIE. De ontwikkeling van de activiteiten, die thans goed zijn voor bijna 3,8 miljard euro, en van het bedrijfsresultaat, dat nu 172,9 miljoen euro of 4,6 % van de omzet bedraagt, weerspiegelt de soliditeit en de efficiëntie van ons ontwikkelingsmodel. Deze resultaten hebben we kunnen boeken ondanks het financiële klimaat dat tijdens het tweede semester fel is verslechterd. In de loop van het voorbije boekjaar hebben we de externe groei ook op een hoog peil kunnen handhaven, namelijk een jaarproductie met een waarde van 200 miljoen euro.

In 2008 mochten we tevens een aanhoudende verbetering vaststellen van onze financiële structuur met een behoefte aan bedrijfskapitaal die voor het derde achtereenvolgend jaar negatief was, en met een zeer goede cash flow, waarmee we zelf onze groei kunnen financieren.

Sinds de LBO van de Groep in 2006 van start is gegaan, hebben we 770 miljoen euro aan liquiditeiten kunnen genereren. De netto schuld van de Groep is sterk verminderd: dit jaar is de schuld/EBITDA-ratio naar 3,6 gedaald, zodat wij steeds dichterbij de traditionele wijzen van financiering komen.

Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier: http://www.prnewswire.com/mnr/myspie/37705/

Pro forma omzet 2008: + 8,4 % of 3,75 miljard euro

Courant bedrijfsresultaat: + 26 % of 172,9 miljoen euro

Met uitzondering van SPIE Matthew Hall, waarvan het in euro omgezette resultaat negatief is beïnvloed door het gedaalde pond, werd een interne groei van gemiddeld 7 % gehaald en blijft SPIE, ondanks de algemeen minder gunstige economische conjunctuur, op koers. Ook in bijzonder zwaar door de crisis getroffen landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Spanje, konden onze teams hun doelstellingen halen dankzij hun uitstekend aanpassingsvermogen. In andere landen, zoals Frankrijk en Nederland, waar sprake was van een gunstig samenspel tussen een stevige markt en een verbetering binnen onze organisatie, bedroeg het exploitatieresultaat vaak meer dan 5 %. De gespecialiseerde activiteiten op energiegebied blijven fors doorgaan.

  
  Opsplitsing van de omzet 2008

                         Activiteiten Ontwikkeling
  In miljoen euro                 2008   activiteiten
                                 2008/2007

  SPIE Ile-de-France Nord-Ouest             448    12,6 %
  SPIE Est                       251     5,5 %
  SPIE Ouest-Centre                   432    33,0 %
  SPIE Sud-Ouest                    360    14,9 %
  SPIE Sud-Est                     345    11,3 %
  TOTAAL multitechnische activiteiten (Frankrijk)   1 836
  Duitsland                       36    11,9 %
  Marokko                        66     9,1 %
  Spanje                         59    27,1 %
  Portugal                        49    - 0,4 %
  België                        175     - 3 %
  Nederland                       290     51 %
  Verenigd Koninkrijk (SPIE Matthew Hall)        389   - 23,3 %
  TOTAAL multitechnische activiteiten (buiten 
  Frankrijk)                      1064
  SPIE Nucléaire                    136      -
  SPIE Communications                  283    - 0,7 %
  SPIE Oil & Gas Services                429    11,1 %
  TOTAAL gespecialiseerde activiteiten         848
 
  TOTAAL SPIE pro forma                3 748     8,4 %

Vooruitzichten

Ondanks de sterk verslechterde economische conjunctuur heeft SPIE aan het eind van het boekjaar 2008 het volste vertrouwen in zijn toekomst, in zijn vermogen om met zijn menselijke, technische en andere middelen op termijn uit te groeien tot de Europese leider in zijn activiteitensector. Wij hebben het volste vertrouwen in ons bedrijfsmodel dat gebaseerd is op een sterke risicospreiding en terugkerende contracten waarmee we aan een duurzame groei kunnen bouwen. Door het terugkerende karakter van onze activiteiten, de strategie van aanwezigheid en onze strategische betrokkenheid om op lange termijn oplossingen te vinden voor de milieu- en energiebehoeften van onze klanten, kan de Groep SPIE de toekomst met het volste vertrouwen tegemoet zien in een zich momenteel snel ontwikkelende wereld.

"In de loop van de komende jaren zullen ondernemingen een nog belangrijkere rol gaan spelen voor onze samenleving en het milieu. De uitdagingen op het gebied van energie en milieu waarmee onze klanten, overheden en ondernemingen worden geconfronteerd, zullen nieuwe kansen creëren, die we moeten grijpen op deze markten die voorbestemd zijn tot groei in een herstellende economie die daarbij rekening zal moeten houden met het eindige karakter van de natuurlijke hulpbronnen. Door de aard van onze activiteiten staan wij met SPIE in de voorste gelederen om concrete oplossingen aan te reiken op het gebied van energie-efficiency en vermindering van de CO2-uitstoot, of om de ontwikkeling van hernieuwbare energie een duwtje in de rug te geven", verklaart Gauthier Louette, algemeen directeur van de Groep SPIE.

Over SPIE

SPIE is gespecialiseerd in diensten voor elektrische, mechanical engineering en HVAC, techniek in verband met energie, communicatienetwerken. Wij zorgen voor de uitrusting van onze leefwereld en via het ontwerpen, uitvoeren, de exploitatie en het onderhoud van hun installaties verlenen we de nodige assistentie aan al wie deze wereld verder ontwikkelt, zoals overheden en ondernemingen.

Met zijn bijna 400 vestigingen in 30 landen en met meer dan 29 000 medewerkers realiseert SPIE een omzet van 3,75 miljard euro en een courant bedrijfsresultaat van 172,9 miljoen euro.

http://www.spie.com

http://www.myspie.eu

BRON SPIE