Stabiele werving verwacht in het Nieuwe Jaar, Banenprognose van JobbingMall.nl

31 Jan, 2008, 07:00 GMT Van JobbingMall.nl

AMSTERDAM, January 31 /PRNewswire/ --

- hogere salarissen, flexibele arbeidsovereenkomsten en online selectie van kandidaten zijn de grote trends van 2008

JobbingMall.nl, een toonaangevende Nederlandse vacaturesite, heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van zijn banenprognose. In het onderzoek dat is uitgevoerd door Harris Interactive(R) zijn de verwachte wervings- en werkzoekactiviteiten voor het komende kwartaal en 2008 in kaart gebracht. Het onderzoek met de titel '2008 JobbingMall Job Forecast' vond plaats tussen 21 november en 12 december 2007. Er werden 242 Nederlandse recruitmentmanagers en HR-professionals en 426 werknemers ondervraagd.

"In 2008 is de verwachting dat de wervingstrends gelijke tred blijven houden met de huidige ontwikkeling", aldus Wouter Goede, managing director van JobbingMall.nl. "In Nederland zijn er in 2007 elke maand vacatures bij gekomen en deze ontwikkeling zal zich naar verwachting in het nieuwe jaar doorzetten. Het is zelfs zo dat 29 procent van de werkgevers aangeeft in 2008 meer geld te zullen steken in hun wervingsbudgets dan in 2007. Tegelijkertijd is bijna de helft van de werkgevers (47 procent) van plan in 2008 meer fulltime werknemers in vaste dienst te nemen, tegen twaalf procent die een afname voorspelt."

Fulltime

De helft (47 procent) van de werkgevers is van plan in 2008 meer fulltime werknemers in vaste dienst te nemen in 2008. Twaalf procent is van plan het personeelsbestand in het nieuwe jaar in te krimpen. Vierendertig procent verwacht geen verandering en acht procent weet het nog niet.

Parttime

Vierendertig procent van de werkgevers is van plan meer parttime werknemers aan te nemen in 2008. Negen procent is van plan het personeelsbestand in te krimpen, terwijl 46 procent geen verandering verwacht en 12 procent het nog niet weet.

Werving per vacatureniveau

Op de vraag welk vacatureniveau werkgevers in 2008 het meest zullen werven, gaf 52 procent van de werkgevers aan op zoek te zijn naar ambachtelijk en technisch geschoold personeel, terwijl 12 procent administratieve functies noemde. Zes procent is op zoek naar invulling van managementfuncties, waaronder teamleiders en managers.

Wervingstijd

Wervingstijd blijft een probleem voor werkgevers die wedijveren om de beste werknemers binnen te halen voor nieuw gecreëerde functies en functies die vrijkomen door personeelsverloop. Eenderde (33 procent) van de werkgevers geeft aan dat het meestal twee maanden of langer duurt voor openstaande vacatures worden vervuld.

ZES GROTE WERVINGSTRENDS VOOR 2008

1. Hogere salarissen

Voortbordurend op een bestaande trend die bedoeld is om toptalent aan te trekken en vast te houden, zijn werkgevers van plan om in het komende jaar lucratievere beloningspakketten te bieden.

  
  -- Vijfentachtig procent van de werkgevers geeft aan dat hun bedrijf de
    salarissen voor bestaande werknemers in 2008 zal verhogen. Van de 
    werkgevers die het salaris van hun bestaande werknemers verhogen, 
    verwacht 63 procent een salarisverhoging van maximaal 3 procent, 
    terwijl 13 procent een salarisverhoging voor bestaande werknemers 
    verwacht van vijf procent of meer.

2. Flexibelere arbeidsovereenkomsten

Steeds meer bedrijven bieden hun werknemers meer flexibiliteit om een betere balans te handhaven tussen werk en privé. Tweederde (66 procent) van de werkgevers geeft aan dat hun werknemers op het moment gebruik kunnen maken van flexibele werktijden en 37 procent is van plan in 2008 flexibelere arbeidsovereenkomsten aan te bieden. Deze overeenkomsten omvatten ondermeer:

  
  -- variabele werktijden: vroeg beginnen en vroeg vertrekken of laat
    beginnen en later vertrekken (63 procent);
  -- mogelijkheden om vanaf een andere locatie te werken (43 procent);
  -- gecomprimeerde werkweek: evenveel uren werken, maar dan in minder 
    dagen (34 procent);
  -- sabbaticals (19 procent);
  -- duobanen (16 procent).

3. Kandidaten selecteren via internet

Een groeiend aantal werkgevers maakt gebruik van internet als middel om potentiële werknemers te selecteren om zich ervan te verzekeren dat ze de juiste talenten werven.

  
  -- Veertien procent van de werkgevers geeft aan dat ze altijd of vaak
    online vacaturezoekmachines en sociale netwerksites gebruiken om te 
    zoeken naar kandidaten voor vacatures. Tweeëndertig procent geeft aan 
    dit zo nu en dan te doen.
  -- Zestien procent geeft aan dat zij in 2008 waarschijnlijk tot zeer
    waarschijnlijk meer gebruik zullen maken van dergelijke bronnen om 
    kandidaten voor vacatures te zoeken.

4. Opnieuw aannemen van gepensioneerden

Ruim eenderde (34 procent) van de werkgevers geeft aan bezorgd te zijn over het verlies van intellectueel kapitaal binnen de organisatie omdat een groot aantal werknemers de pensioengerechtigde leeftijd nadert.

  
  -- Negentien procent zegt in 2008 waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk
    gepensioneerde werknemers van andere bedrijven te zullen aannemen. Een 
    op de vier (25 procent) zal waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk 
    werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen middels 
    incentives proberen over te halen om langer te blijven.

5. Freelance- of zzp-basis

In 2008 zullen werkgevers zich wenden tot freelancers of zzp'ers ter ondersteuning van de bedrijfsinitiatieven terwijl ze ondertussen bekijken in welk tempo werknemers in vast dienstverband moeten worden aangenomen.

  
  -- Eenenveertig procent van de werkgevers verwacht in 2008 freelancers of
    zzp'ers in te huren.

6. Loopbaanpromotie

Omdat 44 procent van de werknemers beweert dat de mogelijkheid om binnen een bedrijf carrière te maken belangrijker is dan de hoogte van het salaris, ondernemen werkgevers stappen om hun werknemers mogelijkheden tot verdere loopbaanontwikkeling te bieden.

  
  -- Negenentwintig procent van de werkgevers acht het waarschijnlijk dat 
    ze in 2008 meer promotie- en carrièremogelijkheden zullen bieden.

WERVING EN SALARIS IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2008

Werving

Zesendertig procent van de werkgevers zegt in de afgelopen drie maanden van 2007 meer personeel te hebben aangenomen. Twaalf procent heeft de personeelsbezetting ingekrompen, en 52 procent geeft aan dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Werkgevers verwachten voor het komende kwartaal vergelijkbare resultaten. Bijna de helft (46 procent) van de werkgevers is van plan in de eerste drie maanden van 2008 meer fulltime werknemers in vaste dienst aan te nemen. Negen procent is van plan de personeelsbezetting in te krimpen. Veertig 40 procent verwacht geen wijzigingen en vijf procent weet het niet.

Salaris

Aangezien een groot aantal jaarlijkse salarisverhogingen plaatsvindt in het eerste kwartaal, verwacht 80 procent van de werkgevers het salarisniveau in de komende drie maanden te verhogen. Zevenenvijftig procent is van plan de salarissen tot maximaal drie procent te verhogen, terwijl 12 procent een gemiddelde stijging verwacht van vijf procent of meer.

Onderzoeksmethode

Dit onderzoek is tussen 21 november en 12 december 2007 in opdracht van JobbingMall.nl online in Nederland uitgevoerd door Harris Interactive onder 242 personeelsmanagers en HR-professionals (fulltime in dienst, niet als eigen baas, met minimaal een belangrijke stem in wervingsbesluiten) en 426 Nederlandse werknemers (fulltime in dienst, niet als eigen baas) in de leeftijdscategorie 18 en hoger. Cijfers voor leeftijd, geslacht, ras, opleiding, regio en gezinsinkomen zijn waar nodig gewogen om deze af te stemmen op de feitelijke verhoudingen in de populatie. De gegevens zijn gewogen om de samenstelling van Nederlandse werkgevers en werknemers te reflecteren.

Met een zuivere kanssteekproef van 242 en 426 kan met 95% waarschijnlijkheid worden gezegd dat op de totale resultaten een steekproefafwijking van respectievelijk +/- 6,3 (recruitmentmanagers en HR-professionals) en +/- 4,75 (werkgevers) procentpunt van toepassing is. De steekproefafwijking voor gegevens van substeekproeven ligt hoger en is onderhevig aan variaties. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met andere bronnen van afwijkingen. Dit online onderzoek is niet gebaseerd op een kanssteekproef, waardoor er geen theoretische berekening van de steekproefafwijking mogelijk is. Een volledige methodologie is verkrijgbaar op verzoek.

JobbingMall.nl

JobbingMall.nl werd opgericht in 1997 en is een van de eerste carrièresites van Nederland. In zijn tien jaar als carrièresite heeft JobbingMall.nl zich ontwikkeld tot een multi-loopbaanplatform met zowel algemene als gespecialiseerde carrièresites en een netwerk van partnersites. In de loop der jaren is JobbingMall.nl uitgegroeid tot een van de toonaangevende carrièresites met een rijk aanbod aan digitale communicatieproducten waarmee de zakelijke gemeenschap in Nederland eenvoudig nieuwe werknemers kan aantrekken. Ga voor meer informatie over JobbingMall.nl naar www.jobbingMall.nl.

Web site: http://www.jobbingMall.nl

BRON JobbingMall.nl