Start Klinische Fase I/II Studie naar Hemofilie B

10 Maa, 2010, 06:59 GMT Van Amsterdam Molecular Therapeutics B.V

AMSTERDAM, March 10, 2010 /PRNewswire/ -- Amsterdam Molecular Therapeutics N.V. (Euronext: AMT), een vooraanstaande biotechonderneming actief op het gebied van humane gentherapie, maakt vandaag bekend dat de eerste patiënt is opgenomen in een verkennende fase I/II klinische studie met een gentherapeutisch product tegen hemofilie B, een ernstig invaliderende en potentieel dodelijke aandoening.

Het betreft een ongeblindeerde studie met oplopende doseringen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een virus vector-gen combinatie ontwikkeld onder supervisie van het gerenommeerde St. Jude Children's Research Hospital. . Dr. Arthur W. Nienhuis van St. Jude's heeft de leiding over de lopende studie. Meer dan 10 jaar geleden is het onderzoek door Drs. Andrew Davidoff en Amit Nathwani in St. Jude gestart en die samenwerking is doorgezet nadat Dr. Nathwani was teruggekeerd in Londen. De samenwerking betreft St. Jude, University College London en andere instituten in de Vereenigde Staten en Groot Britannië. Het doel van de studie is het onderzoeken van de veiligheid en effectiviteit van verschillende doseringen van de hemofilie B gentherapie. Hemofilie B is een erfelijke aandoening waarbij patiënten herhaaldelijke en soms levensbedreigende bloedingen hebben na ongelukken of medische handelingen omdat zij over een onvoldoende functionerende essentiële stollingsfactor, Factor IX, beschikken.

AMT zal voortbouwen op de uitkomsten van deze verkennende studie en werkt momenteel aan de voorbereiding van een klinische proof of concept studie met de Factor IX gentherapie met als doel om de veiligheid en verdraagzaamheid van het product te onderzoeken. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van het door AMT ontwikkelde klinisch gevalideerde productieplatform. AMT is exclusief eigenaar van de commerciële rechten van het Factor IX-gen zoals gebruikt in de St. Jude studie en is in staat tot een kwalitatief hoogwaardige commerciële productie van dit gentherapeutische product tegen hemofilie B. Er wordt op dit moment aanvullend onderzoekswerk gedaan met AMT's productie systeem bij St Jude's met ondersteuning van AMT.

Jörn Aldag, CEO van AMT zegt: "Dr. Andrew Davidoff en zijn team van het St. Jude heeft samen met Professor Nathwani in Londen bijzonder belangrijk wetenschappelijk werk op het gebied hemofilie B verricht. We kijken uit naar de resultaten van de studie in het belang van onze voortgaande samenwerking die is gericht op het feitelijk genezen van patiënten met deze bloedstollingsziekte. Het gebruik van het Factor IX-gen sluit naadloos aan bij AMT's gentherapieplatform en onze strategie gericht op het ontwikkelen van medicijnen voor de genezing van ernstig invaliderende zeldzame aandoeningen."

Na eenmalige toediening voegt deze hemofilie B gentherapie het functionele gen voor de expressie van het Factor IX-eiwit toe aan de levercellen van patiënten met als doel de stollingsfunctie langdurig te herstellen. In preklinische studies werd aangetoond dat de Factor IX gentherapie na eenmalige toediening resulteerde in een lange termijn expressie van het Factor IX eiwit op een therapeutisch relevant niveau. Wanneer deze behandeling succesvol blijkt, dan zal het lange termijn effect van de eenmalig toegediende hemofilie B gentherapie naar verwachting worden ervaren als een belangrijke verbetering ten opzichte van de thans gangbare behandeling met recombinant Factor IX. Bovendien zal naar verwachting de effectiviteit van deze nieuwe gentherapie groter zijn dan de gangbare aangezien de gentherapie leidt tot stabiele Factor IX niveaus, terwijl de huidige behandeling pieken en dalen in deze niveaus oplevert. De hemofilie B gentherapie kan derhalve in potentie alle recombinant Factor IX eiwitproducten gaan vervangen.

Zowel het Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) als de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) hebben de lopende studie goedgekeurd.

Over de aandoening

Hemofilie B kenmerkt zich door lange perioden van uitwendige en inwendige bloedingen, uitmondend in een ernstig ziektebeeld. In deze perioden kan ernstige schade aan bijvoorbeeld de gewrichten ontstaan en kunnen patiënten overlijden als dergelijke bloedingen in de hersenen optreden. Het defect dat zich bij hemofilie B in de stolling van bloed voordoet wordt veroorzaakt door de afwezigheid van een functionele stollingsfactor Factor IX, als gevolg van mutaties in het gen dat codeert voor dit eiwit. Het Factor IX gen is gelokaliseerd in het X chromosoom. Het betreft een X-chromosoom gebonden recessieve eigenschap, wat verklaart waarom de aandoening over het algemeen alleen bij mannen voorkomt.

Hemofilie B is een zeldzame ziekte, die bij ongeveer 1 op de 30.000 mensen voorkomt, nagenoeg altijd mannen.. Het totale aantal patiënten in Europa en de Verenigde Staten wordt geschat op tussen de 35.000 en 40.000. Op dit moment zijn frequente intraveneuze toedieningen (infusen) van recombinant Factor IX noodzakelijk om de bloedingen te stoppen. Eiwit vervangende therapie is kostbaar, omslachtig en voorkomt bloedingen niet volledig.

Over Amsterdam Molecular Therapeutics

AMT, opgericht in 1998 en gevestigd in Amsterdam, is een succesvolle biotechonderneming op het gebied van de ontwikkeling van humane gentherapie. Toepassing van adeno-geassocieerde virussen (AAV) voor het transport van de genen heeft de onderneming in staat gesteld om wat waarschijnlijk het eerste stabiele en schaalbare AAV productieplatform is te ontwerpen en valideren. Dit gepatenteerde platform biedt grote mogelijkheden voor de behandeling van een groot aantal (zeldzame) ziekten veroorzaakt door een deficiënt gen. De pijplijn van AMT omvat momenteel een aantal op AAV gebaseerde therapieën: lipoproteinelipase-deficentie (LPLD), hemofilie B, Duchenne Musculaire Dystrofie (DMD), acute intermitterende porfyrie en de ziekte van Parkinson. Deze producten bevinden zich in uiteenlopende stadia van onderzoek en ontwikkeling.

Voor nadere informatie:

AMT zal op de Bio Europe Spring 2010 Conferencie in het Centre Convencions Internacional Barcelona om 12.00 uur op woensdag 10 maart 2010 een presentatie geven.

De Nederlandse tekst is een vertaling van het originele Engelstalige bericht. Mocht zich een verschil in de tekst voordoen dan prevaleert de Engelstalige versie.

BRON Amsterdam Molecular Therapeutics B.V