Start werkzaamheden renovatie brug bij Ewijk (A50)

24 Aug, 2012, 07:30 BST Van Ballast Nedam NV

UTRECHT, Nederland, August 24, 2012 /PRNewswire/ --

In september starten de renovatiewerkzaamheden aan de bestaande brug over de Waal in de A50 nabij Ewijk. Door deze renovatie wordt de levensduur van de brug met dertig jaar verlengd.

Het werk wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door de Combinatie Versterken Bruggen, een samenwerking van Strukton en Ballast Nedam. Het gaat om een opdracht van EUR 68 miljoen (exclusief btw) die is gegund op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

De bestaande brug is een stalen tuibrug van 1 kilometer lang en 40 meter breed. Combinatie Versterken Bruggen zal de brug één meter omhoog vijzelen, waarmee de doorvaarhoogte gaat voldoen aan de eisen van de huidige scheepvaart. Verder is het werk divers: laswerk, conserveringswerk zoals schilderen, vervangen wegmeubilair, vervangen van de tuien en aanbrengen van HogeSterkteBeton en een laag asfalt.

Het eerste half jaar wordt gewerkt in de drie meter hoge koker die aan de onderkant van het wegdek hangt. Dit levert geen hinder op voor het verkeer dat gebruik maakt van de bestaande brug. Het verkeer kan ongehinderd doorrijden, terwijl vlak onder het wegdek specialistisch technisch werk wordt uitgevoerd.

Verbreding A50 Ewijk-Valburg en extra brug over de Waal

Rijkswaterstaat werkt voor het weggedeelte A50 Ewijk-Valburg aan een wegverbreding in beide richtingen van 2x2 naar 2x4 rijstroken en een vluchtstrook. Hierdoor zal de doorstroming van het verkeer alsook de bereikbaarheid van de regio verbeteren.

In het kader van de wegverbreding A50 Ewijk-Valburg komt er een extra brug over de Waal (ten westen van de bestaande) in de A50. Ook past Rijkswaterstaat de knooppunten Ewijk en Valburg aan. Als de extra brug over de Waal in 2013 klaar is, gaat het verkeer - met hetzelfde aantal rijstroken - over de extra brug rijden en zal de bestaande brug worden gerenoveerd.

In 2014 is de gehele wegverbreding naar 2x4 rijstroken gereed.

Over Strukton

Strukton is een fullserviceprovider op het gebied van infrastructuur- en accommodatieoplossingen. Het zwaartepunt ligt op de levering van producten en diensten gericht op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. Strukton is een onderneming met circa 5.900 werknemers en 1,3 miljard omzet in 2011. Als meedenkend partner overziet Strukton de hele keten van concept tot en met exploitatiefase. Door bundeling van de specifieke kennis en ervaring van de vijf werkmaatschappijen kunnen eindgebruikers prettig reizen en in een comfortabele ruimte wonen, werken, recreëren of leren. http://www.strukton.com

Over Ballast Nedam

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de vijf nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl


PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV