Startech Environmental Corp rapporteert sterke financiën voor derde kwartaal

15 Okt, 2007, 15:01 BST Van Startech Environmental Corp.

WILTON, Connecticut, October 15 /PRNewswire/ --

Startech Environmental Corp. (OTC Bulletin Board: STHK), een volledig rapporterend bedrijf en internationaal vermaard en bekroond voor milieu en energie maakte vandaag bekend dat zijn kwartaalrapport, geregistreerd bij de beurscommissie (SEC) op 14 september de volgende cijfers toont: een overschot in aandelenkapitaal van USD 5 miljoen met ongeveer USD 10 miljoen aan kasmiddelen, samen met de verkoop van Plasma Converter-systemen voor ongeveer USD 25 miljoen.

Het bedrijf heeft ook bijkomende contanten ontvangen aan gedeeltelijke betalingen voor ongeveer USD 3.5 miljoen voor systemen die werden verkocht en in productie zijn.

Peter Scanlon, Vice-president en financieel directeur van Startech zei: "Met een goed lopende productie voor de verkochte systemen, is het een feit dat het bedrijf er nooit zo sterk heeft voorgestaan als nu, en het versterkt zich nog."

Over Startech -- Het bedrijf voor milieu en energie

Startech is het internationaal bekende, bekroonde milieu- en energiebedrijf betrokken in de productie en verkoop van zijn innoverende plasmaverwerkende apparatuur van gedeponeerd handelsmerk, bekend als het Plasma Converter System(TM).

Het Plasma Converter-systeem vernietigt afval, hoe gevaarlijk of dodelijk ook, op een veilige en economische manier en verwerkt het meeste ervan tot nuttige en waardevolle producten. Op deze manier beschermt het Systeem het milieu en helpt het de publieke gezondheid en veiligheid te verbeteren. Het Systeem slaagt in een gesloten-lus elementaire recyclage om stedelijk vast afval, zoals organisch en anorganisch materiaal, vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, gevaarlijk en ongevaarlijk, industriële nevenproducten, evenals producten zoals e-afval, medisch afval, scheikundig-industrieel afval en andere gespecialiseerd afval veilig en onherroepelijk af te breken. Heel wat daarvan wordt omgevormd tot bruikbare en verkoopbare producten zoals metalen en een synthesegas, Plasma Converted Gas (PCG)(TM) genoemd.

Onder de vele commerciële gebruiken voor PCG is er de "groene stroom", Gas-to-Liquid (GTL) brandstoffen zoals ethanol, synthetische diesel en andere alcoholhoudende "alternatieve" brandstoffen. Tevens kan waterstof, voor consumptie en verkoop, uit het PCG-synthesegasmengsel afgescheiden en gewonnen worden.

De Startech Plasma Converter is hoofdzakelijk een productiesysteem dat waardevolle basisproducten uit grondstoffen vervaardigt die voorheen als afval werden beschouwd.

Startech beschouwt al het afval, schadelijk en onschadelijk, als waardevolle hernieuwbare hulpbronnen.

Voor nadere informatie kunt u terecht op http://www.startech.net of neemt u contact op met Steve Landa op +1-888-807-9443, +1-203-762-2499 TOESTEL 7 of sales@startech.net.

Safe Harbor voor toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen van de plannen en verwachtingen van het bedrijf wat betreft de ontwikkeling en de verkoop van zijn Plasma Converter(TM) technologie. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de voorgestelde verklaringen. Factoren die dergelijke verschillen zouden kunnen veroorzaken zijn, zonder enige beperkingen, onder meer het falen van de klant om geschikte financiering voor het project te verkrijgen, algemene risico's die gepaard gaan met de ontwikkeling van het product, fabricage, snelle technologische verandering en concurrentie, almede andere risico's die, samen met andere risico's uiteengezet in de dossiers van het bedrijf zoals voorgelegd bij de Securities and Exchange Commission (SEC). De toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van dit persbericht. Het bedrijf verwerpt uitdrukkelijk iedere verplichting of publicatie van updates of herzieningen ten aanzien van elk van deze verklaringen om daarmee enige verandering in de bedrijfsverwachtingen of enige verandering in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden van het bedrijf weer te geven waarop elk van die verklaringen is gebaseerd.

Website: http://www.startech.net

BRON Startech Environmental Corp.