Startech Environmental heeft service bedrijf ingehuurd om over Short Selling te rapporteren

05 Nov, 2007, 13:00 GMT Van Startech Environmental Corp.

WILTON, Connecticut, November 5 /PRNewswire/ --

Startech Environmental Corp. (OTC Bulletin Board: STHK) is een internationaal erkend en prijzen winnend bedrijf op het gebied van milieu en energie, dat volledig rapporteert aan de SEC. Het maakte vandaag bekend dat het BUYINS.NET heeft ingehuurd, om toe te zien op elke "short selling" activiteit (zie: "over short selling" hieronder) met de gewone aandelen van de onderneming, deze kritisch te volgen en erover te rapporteren.

Peter Scanlon, Startech VP en CFO, zei: "Ons kwartaalrapport, dat we op 14 september bij de SEC hebben gedeponeerd, laat zien dat de equity van de aandeelhouders een meerwaarde heeft van 5 miljoen USD plus ongeveer 10 miljoen USD in cash, met daarnaast nog een verkoop van Plasma Converter Systems van ongeveer 25 miljoen USD. Bovendien laat het zien dat de onderneming tevens bijkomende deelbetalingen in cash heeft ontvangen ter waarde van ongeveer 3,5 miljoen USD voor de systemen die al zijn verkocht en worden gemaakt."

Hij zei tevens: "De productie van de systemen die al verkocht zijn in ogenschouw genomen, is het duidelijk dat de onderneming nog nooit zo sterk is geweest als nu en alleen maar sterker wordt."

Over BUYINS

"BUYINS.NET is de enige bron in de V.S. voor short sale tijd en verkoopinformatie, verzameld van alle 9 aandelenbeurzen in de V.S. Na alle short sales in STHK de laatste twee jaar te hebben verzameld, is het duidelijk dat bijna 1,5 miljoen aandelen van STHK short zijn gegaan met een gemiddelde volume prijs van 2,60 USD. Bij nadere beschouwing waren ongeveer 235.000 van de 1,35 miljoen aandelen short gegaan tussen 1,83 USD en 1,92 USD. Met een huidige waarde van ongeveer 1,80 USD per aandeel kunnen deze aandelen gaan "squeezen", als de STHK aandelen boven de 1,92 USD worden verhandeld", aldus Tom Ronk, CEO van BUYINS.NET.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.buyins.net.

Over Short Selling

Volgens Startech VP Steve Landa: "Short Selling is de praktijk van aandelen lenen, en ze vervolgens verkopen in de hoop dat de prijs zal dalen om ze dan tegen een lagere prijs terug te kopen, waarbij winst wordt gemaakt en gelijksoortige aandelen terug kunnen worden geven in plaats van de geleende aandelen."

"Naked shorting" refereert aan "shorting" een aandeel dat te koop is, zonder het eerst te lenen. Het risico dat men hierbij loopt, dat je niet in staat bent de benodigde aandelen te kunnen leveren bij de verkoop, draagt bij aan het controverse die deze praktijken omgeeft. Naked short selling kan negatieve effecten op aandelen hebben en zou gebruikt kunnen worden voor illegale marktmanipulatie."

Hij zei tevens: "Volgens Wikipedia refereert "naked short selling", ook wel "naked shorting" geheten aan de praktijk om een aandeel short te verkopen zonder eerst de aandelen te lenen, of zelfs een goed onderzoek te doen of de aandelen überhaupt te leen zijn. In de V.S. heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) een regel uitgevaardigd, die bekend staat als de 'Regulation SHO', die handelt over issues en zorgen in verband met naked-short-selling."

Over Startech - het milieu- en energietechnisch bedrijf

Startech is een milieu- en energietechnisch bedrijf dat zich toespitst op de productie en verkoop van haar vooruitstrevende, gepatenteerde plasma verwerkingsapparatuur genaamd Plasma Converter System(TM).

Het Plasma Converter System vernietigt op een veilige en economische manier alle soorten afval, van schadelijk tot dodelijk afval, tot maakt er bruikbare waardevolle producten van. Dit milieuvriendelijk proces is bevorderlijk voor de gezondheid en veiligheid van de mens. Het systeem maakt gebruikt van een chemische recyclemethode met gesloten kringloop om stedelijk afval, organische en anorganische stoffen, vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, schadelijk en onschadelijk afval, industriële afvalproducten alsmede ander afval zoals e-afval, medisch afval, afval afkomstig uit de chemische industrie en overig specifiek afval, op een veilige en onomkeerbare wijze af te breken. Het proces zet de afvalproducten om in bruikbare producten waaronder metalen en een synthese gas genaamd Plasma Converted Gas (PCG)(TM).

Naast de vele commerciële toepassingen van PCG, doet zich de mogelijkheid voor tot het produceren van groene stroom, gas-to-liquid (GTL) brandstoffen, waaronder ethanol, synthetische diesel en andere alcoholhoudende alternatieve brandstoffen. Tevens kan waterstof, voor consumptie en verkoop, van en uit het PCG synthese gasmengsel afgescheiden en gewonnen worden.

De Startech Plasma Converter is hoofdzakelijk een productiesysteem dat goederen van grondstoffen vervaardigt die voorheen als afval werden beschouwd.

Startech beschouwt al het afval, schadelijk en onschadelijk, als waardevol hernieuwbaar afval.

Voor nadere informatie kunt u terecht op http://www.startech.net of neem contact op met Steve Landa op nummer +1-888-807-9443, +1-203-762-2499 EXT 7 of sales@startech.net.

'Safe Harbor' voor toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen van de plannen en verwachtingen van het bedrijf voor wat betreft de ontwikkeling en de verkoop van haar Plasma Converter(TM) technologie. Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte verklaringen die afhankelijk zijn van risico's en onzekerheden. Het is dus mogelijk dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten vermeld of gesuggereerd in deze verklaringen. Factoren die dergelijke verschillen zouden kunnen veroorzaken zijn, zonder enige beperkingen, onder meer het falen van de klant om geschikte financiering voor het project te verkrijgen, algemene risico's die gepaard gaan met de ontwikkeling van het product, fabricage, snelle technologische verandering en concurrentie, almede andere risico's die uiteengezet zijn in de documenten van het bedrijf die bij de Securities and Exchange Commission (SEC) zijn gedeponeerd. De hier vermelde toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van dit persbericht. Het bedrijf verwerpt uitdrukkelijk iedere verplichting of publicatie van updates of herzieningen ten aanzien van elk van deze verklaringen om daarmee enige verandering in de bedrijfsverwachtingen of enige verandering in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden van het bedrijf weer te geven waarop elk van die verklaringen is gebaseerd.

    
    Website: http://www.startech.net
             http://www.buyins.net

BRON Startech Environmental Corp.