Startech Environmental Ontvangt Aanbetaling voor Nieuwe Plasma Converter Installatie China

02 Nov, 2006, 13:00 GMT Van Startech Environmental Corporation

WILTON, Connecticut, November 2 /PRNewswire/ --

Startech Environmental Corporation (OTC Bulletin Board: STHK), een volledig rapporterend bedrijf, heeft aangekondigd dat het de aanbetaling van 15% heeft ontvangen van GlobalTech Environmental Corporation, het bedrijf's exclusieve distributeur voor de Volksrepubliek China, om de productie van het 20.000 pond-per-dag verwerkende Plasma Converter Systeem te starten, die in het zwaar geïndustrialiseerde Noordoost China geplaatst zal worden. De aanbetaling bevat niet de $250.000 Amerikaanse dollar commissie voor de distributeur dat door GlobalTech aan het bedrijf is betaald. Deze Startech installatie in China is de eerste van zijn soort, staat gepland om in 2007 te starten en zal gevaarlijke PCB's (polychloor-bifenylen) en POPs (Persistente Organische Polluenten) verwerken.

"In 2050 zal er elke seconde een mens overlijden aan kanker als gevolg verontreiniging in voedsel, water en het milieu," aldus de Wereld Gezondheids Organisatie pratende over POP's.

Steve Landa, Vice-President van Startech, zei: "Dit zijn erg gevaarlijke industrieële stoffen. Het Plasma Converter Systeem vernietigt elk van deze stoffen volledig en onomkeerbaar. De Converter is ideaal geschikt om POP's, PCB's en andere gevaarlijke producten volledig en veilig te vernietigen, ongeacht hoe persistent en ongeacht de vorm of de chemische samenstelling."

Pat Quinn, algemeen directeur van GlobalTech, zei: "Naast dit eerste in China van de grond gekomen systeem voor gevaarlijk afval, hebben we in China ook vele andere belangrijke projecten in contractontwikkeling waar we al uitgevoerde intentiebrieven en tevens overeenkomsten voor hebben.

"Alleen al ten aanzien van Afval-tot-Alternatieve Brandstoffen, hebben we een 100 TPD Banden en Raffinaderij Tank Bodems project in Noord-China, een initieel 100 TPD project voor Zwarte Steenkool in Mongolië, 250 TPD voor Banden in de provincie Hunan en 500 TPD voor Banden in Nanjing. Ook hebben we afval-tot-waterstof projecten in Zuid-Korea en projecten voor gevaarlijke stoffen in de Filippijnen."

Joseph F. Longo, President van Startech, zei: "Met 20 procent van de wereldpopulatie en de uitdagingen van haar withete industrialisatie, heeft China milieurentmeesterschap en houdbare ontwikkeling erg hoog opp de prioriteiten lijst gezet

China is een erg belangrijke markt voor het bedrijf; één waar we de afgelopen vijf jaar actief op zijn geweest."

Wat zijn POP's en waarom Schadelijk

Het 8ste Internationale Forum over Gevaarlijke Chemicaliën en Pesticiden werd eind mei 2005 in Sophia gehouden. Het Forum bracht regeringen, VN agentschappen, industriële bedrijven, internationale gouvernementele organisaties, non-gouvernementele organisaties en belanghebbenden uit de private sector bij elkaar om een oplossing voor de bedreiging van POP's, verouderde pesticiden en gevaarlijk chemisch afval voor de wereld te ontwikkelen en te implementeren.

Een onmiddellijke focus is om Milieugerelateerd Sound Management praktijken op te richten om voor Centraal Europa en de OEKCA landen (Oost- Europese landen, Kaukasus en Centraal Azië) verouderde reservevoorraden aan pesticiden op te ruimen.

POP's betekent Persistente Organische Polluenten. Zij bevatten stoffen zoals:

  
   Aldrin
   Chlordaan
   DDT
   Dieldrine
   Endrin
   Heptachloor
   Hexachlorobenzeen
   Mirex
   Toxafeen

Elk mens ter wereld draagt sporen van POP's in zijn of haar lichaam. Zij beschadigen het zenuw- en immuunsysteem, veroorzaken kanker en voortplantingsstoornissen en belemmeren de normale ontwikkeling van de zuigeling en het kind.

  
  Allen hebben ze vier eigenschappen gemeen:
  1-  ze zijn zeer giftig;
  2-  ze zijn stabiel en persistent;
  3-  ze verdampen en verspreiden zich over grote afstanden door de lucht 
     en door het water ... en, het ergste van alles,
  4-  ze hopen zich op in de vetweefsels van mensen en wilde dieren ...
     vooral in de borsten van vrouwen ... zelfs in moedermelk

"Naast dat ze dood en ziekte veroorzaken door direct contact, houden vele uiterst giftige chemicaliën en pesticiden het jaren uit in het milieu, waar ze de volksgezondheid en de natuur schade op lange termijn toebrengen," zei Klaus Toepfer, uitvoerend directeur van het Verenigde Naties Milieu Programma (UNEP), "Deze substanties verspreiden zich gemakkelijk over internationale grenzen naar zelfs de meest afgelegen regio's, wat dit tot een wereldwijd probleem maakt dat een mondiale oplossing nodig heeft."

Hij zei ook: "Steeds sterker wordend wetenschappelijk bewijs laat zien dat de blootstelling aan hele lage doses van bepaalde POP's - welke tot de meest giftige stoffen behoren die ooit zijn gecreëerd - kan leiden tot kanker, beschadiging aan het centrale en het peripherale zenuwsysteem, ziekten van het immuunsysteem, voortplantingsstoornissen en het belemmeren van de normale ontwikkeling van de zuigeling en het kind.

Een andere bezorgdheid die schuilt achter dit initiatief is de groeiende opeenhoping van ongewilde en verouderde reservevoorraden aan pesticiden en giftige chemicaliën, in het bijzonder in ontwikkelingslanden. Stortplaatsen en gifvaten uit de jaren 50, 60 en 70 zijn nu aan het vervallen en lekken chemicaliën in de bodem en vergiftigen waterbronnen, wilde dieren en mensen.

Deze uiterst stabiele verbindingen blijven jaren of decennia bestaan voordat ze worden afgebroken. Ze circuleren mondiaal door middel van een proces dat bekend staat als het "sprinkhaan effect". POP's die komen in het ene deel van de wereld vrij, kunnen door een zich herhalend (en vaak seizoensgebonden) proces van verdamping, bezinking, verdamping, bezinking worden getransporteerd door de dampkring naar ver van de oorspronkelijke bron gelegen regio's.

Voorts concentreren POP's zich in levende organisamen door een ander proces dat bioaccumulatie heet. Hoewel niet oplosbaar in water, worden POP's gemakkelijk in vetweefsels geabsorbeerd, waar concentraties tot 70.000 keer de natuurlijke concentratie vergroot kunnen worden. Vissen, roofvogels, zoogdieren en mensen staan hoog in de voedselketen en absorberen daarom de hoogste concentraties. Waneer zij reizen, reizen de POP's met hen mee. Als gevolg van deze twee processen kunnen POP's gevonden worden in mensen en dieren die leven in regio's als de noordpool, duizenden kilometers verwijderd van elke grote POP-bron.

Wat zijn PCB's

PCB is de afkorting voor een familie van vervaardigde industriële producten genoemd polychloor-bifenylen. PCB's bestaan in vele vormen. Het zijn complexe moleculaire producten hoofdzakelijk samengesteld uit chloor- en koolstofatomen.

Het grootste gebruik van PCB's vindt plaats in industriële elektrische apparaten, in het bijzonder in transformatoren, condensatoren, spanningsregulatoren en elektromagneten. In werking produceren deze apparaten ongewenste hitte en PCB's helpen deze hitte te verwijderen door te functioneren als een effectief niet-ontvlambaar diëlektricum (een elektriciteits isolator). PCB's worden ook gebruikt in hydraulische systemen als weekmakers en als additieve smeermiddelen. Twee van de belangrijkste industriële karakteristieken van PCB's zijn de chemische stabiliteit en de resistentie tegen afbraak. Deze sterke karakteristieken maken PCB's zo hardnekkig en hinderlijk in het milieu.

PCB's zijn gevaarlijk en schadelijk. PCB concentraties zijn in water, aarde, dieren, planten en de voedselketen over de hele wereld gevonden, zelfs op de ijskappen ... een testament voor de atmosferische transport van wereldwijde besmetting. Er zijn ook concentraties gevonden in de vetweefsels van mensen, dieren en vissen. PCB bioaccumulatie concentraties zijn zelfs opgehoopt in "moedermelk" gevonden.

Waarom zijn PCB's zo schadelijk

PCB's zijn schadelijke stoffen die via de longen, het spijsverteringssysteem en zelfs door de huid het lichaam binnendringen, en neigen zich op te hopen in de vetweefsels van het lichaam. Het Wereld Natuurfonds meldt: "PCB's hinderen vele biologische functies, inclusief het immuunsysteem, het zenuwstelsel en verscheidene endocrine systemen. Foetussen blijken hier in het bijzonder erg kwetsbaar voor te zijn. Chronische blootstelling aan PCB van een laag niveau kan leverbeschadiging, voortplantingsabnormaliteiten, aantasting van het immuunsysteem, stoornissen van het neurologische en endocrine systeem, vertraagde ontwikkeling van de zuigeling en belemmerd intellectueel functioneren veroorzaken.

Over Startech - Een Milieu- en Energiebedrijf

Startech Environmental is een mileu- en energieindustrie bedrijf dat is betrokken bij de productie en verkoop van zijn innovatieve plasma verwerkingsapparatuur, bekend als het Plasma Converter System(TM).

Het Plasma Converter Systeem vernietigt afval op een veilige en economische manier, hoe gevaarlijk of dodelijk het ook is, en zet het om in bruikbare en waardevolle producten. Door dat te doen beschermt het Systeem het milieu en helpt het de volksgezondheid en de publieke veiligheid te verbeteren. Het Systeem bereikt elementaire kringloop recycling door gemeentelijk afval, organisch en anorganisch, vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, gevaarlijk en ongevaarlijk afval, industriële bijprodukten en tevens produkten als "elektronisch afval", medisch afval, chemische afval en ander speciaal afval veilig en onomkeerbaar te vernietigen, terwijl veel van dat wordt omgezet in bruikbare goederen waaronder metalen en een synthese-gas genaamd Plasma Converted Gas (PCG)(TM).

PCG kan, als een van de vele commerciële doeleinden, bijvoorbeeld gebruikt worden om 'groene stroom', alternatieve brandstoffen zoals ethanol en andere alcoholische brandstoffen, synthetische diesel brandstoffen en ook waterstof te produceren voor gebruik en voor de verkoop.

De Startech Plasma Converter is in essentie een productie systeem dat goederen maakt van grondstoffen die voorheen werden gezien als afval. Startech ziet al het afval, gevaarlijk en ongevaarlijk, als een waardevolle en hernieuwbare bron.

Meer informatie kunt u vinden op www.startech.net, of u kunt contact opnemen met Steve Landa at +1-888-807-9443, +1-203-762-2499 EXT 7 of sales@startech.net

"Safe Harbor" voor toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, inclusief verklaringen ten aanzien van de plannen en de verwachtingen van het bedrijf wat betreft de ontwikkeling en de verkoop van zijn Plasma Converter(TM) technologie. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materialistisch kunnen verschillen van de voorgestelde verklaringen. Factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken zijn onder meer het falen van de klant om geschikte financiering voor het project te verkrijgen, algemene risico's verbonden aan de ontwikkeling van het product, fabricage, snelle technologische verandering en concurrentie, almede andere risico's die samen met de Securities and Exchange Commission uiteen zijn gezet in de dossiers van het bedrijf. De hier gedane toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van dit persbericht. Het bedrijf ontkent uitdrukkelijk elke verplichting of onderneming tot het publiekelijk uitbrengen van updates of herzieningen ten aanzien van elk van deze verklaringen om daarmee enige verandering in de verwachtingen of enige verandering in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden van het bedrijf waarop elk van die verklaringen is gebaseerd weer te geven.

Website: http://www.startech.net

BRON Startech Environmental Corporation