Startech Environmental verkoopt drie Plasma Converter-systemen aan EnviroSafe Industrial Services voor een nieuwe afvalrecycling voorziening

24 Mei, 2007, 22:05 BST Van Startech Environmental Corporation

WILTON, Connecticut, May 24 /PRNewswire/ --

Startech Environmental Corporation (OTC Bulletin Board: STHK), een volledig rapporterend bedrijf heeft vandaag kenbaar gemaakt dat het contract getekend is en zij voor de verkoop van drie Plasma Converter-systemen een aanbetaling van 10% heeft mogen ontvangen van EnviroSafe Industrial Services Corporation te San Juan, Puerto Rico.

De capaciteit van de nieuwe EnviroSafe afvalrecycling voorziening in Puerto Rico bedraagt per dag circa 50.000 ponds aan ongescheiden afval en zal in 2008 in gang gezet worden.

Het EnviroSafe contract is door de PlasmaTech Caribbean Corporation gecoördineerd. PlasmaTech Caribbean Corporation is Startechs exclusieve distributeur voor Puerto Rico, de overzeese gebieden en de Caribische eilanden.

Contact: plasmatech@era-pr.com

Over Startech - Het milieutechnisch bedrijf.

Startech Environmental is een milieutechnisch bedrijf dat zich toespitst op de productie en verkoop van haar vooruitstrevende, gepatenteerde plasmaverwerkingsapparatuur genaamd Plasma Converter System(TM).

Het Plasma Converter System vernietigt alle soorten afval, van schadelijk tot dodelijk afval, tot bruikbare waardevolle producten. Dit milieuvriendelijk proces is bevorderlijk voor de gezondheid en veiligheid van de mens. Het systeem maakt gebruikt van een chemische recyclemethode met gesloten-lus om stedelijk afval, organische en anorganische stoffen, vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, schadelijk en onschadelijk afval, industriële afvalproducten alsook ander afval zoals e-afval, medisch afval, afval afkomstig uit de chemische industrie en overig gespecialiseerd afval, op een veilige en onomkeerbare wijze af te breken. Het proces zet de afvalproducten om in bruikbare producten waaronder metalen en een synthese gas genaamd Plasma Converted Gas (PCG)(TM).

Naast de vele verschillende toepassingen van PCG voor verkoopdoeleinden, doet zich de mogelijkheid voor tot het produceren van groene stroom, gas-to-liquid (GTL) brandstoffen, waaronder ethanol, synthetische diesel en andere alcoholhoudende alternatieve brandstoffen. Tevens kan waterstof, voor consumptie en verkoop, van en uit het PCG-synthesegasmengsel afgescheiden en gewonnen worden.

De Startech Plasma Converter is hoofdzakelijk een productiesysteem dat goederen van grondstoffen vervaardigt die voorheen als afval werden beschouwd.

Startech beschouwt al het afval, schadelijk en onschadelijk, als waardevol hernieuwbaar afval.

Voor nadere informatie kunt u terecht op http://www.startech.net

'Safe Harbor' voor toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen van de plannen en verwachtingen van het bedrijf wat betreft de ontwikkeling en de verkoop van haar Plasma Converter(TM) technologie. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de voorgestelde verklaringen. Factoren die dergelijke verschillen zouden kunnen veroorzaken zijn, zonder enige beperkingen, onder meer het falen van de klant om geschikte financiering voor het project te verkrijgen, algemene risico's die gepaard gaan met de ontwikkeling van het product, fabricage, snelle technologische verandering en concurrentie, almede andere risico's die, samen met de Securities and Exchange Commission (SEC), uiteen zijn gezet zijn in de dossiers van het bedrijf. De toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van dit persbericht. Het bedrijf verwerpt uitdrukkelijk iedere verplichting of publicatie van updates of herzieningen ten aanzien van elk van deze verklaringen om daarmee enige verandering in de bedrijfsverwachtingen of enige verandering in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden van het bedrijf weer te geven waarop elk van die verklaringen is gebaseerd.

Website: http://www.startech.net

BRON Startech Environmental Corporation