Stichting Banro en de inwoners van Luhwindja vieren de opening van een nieuwe middelbare school en de ingebruikname van een drinkwatersysteem

12 Mei, 2009, 12:01 BST Van Banro Corporation

TORONTO, Canada, May 12 /PRNewswire/ -- Banro Corporation ("Banro" of de "Onderneming") (AMEX: BAA, op de Beurs van New York en op de Beurs van Toronto) kondigt met veel genoegen aan dat de liefdadigheidsinstelling Stichting Banro, geregistreerd in de democratische Republiek Congo (de "RDC"), officieel een nieuwe middelbare school ter beschikking heeft gesteld aan de gemeente Luhwindja,gelegen in de Congolese provincie Zuid-Kivu: het onderwijsinstituut Naluhwindja. Daarnaast is er een nieuw drinkwatersysteem in gebruik genomen. Voor de verwezenlijking van deze beide projecten, gefinancierd en opgezet door de Stichting Banro, is een beroep gedaan op de plaatselijke ondernemers en arbeiders. Het dorp Luhwindja is gelegen nabij de goudafzetting Twangiza, waarvan Banro de enige eigenaar is.

De school Naluhwindja, de eerste middelbare school in de regio, biedt plaats aan niet minder dan 150 leerlingen. Het drinkwatersysteem, geïnstalleerd in samenwerking met een plaatselijke ONG, voorziet 18.000 personen, verspreid over vier dorpen, van schoon drinkwater.

Meer dan 2000 dorpelingen en scholieren uit de omgeving waren aanwezig bij de officiële openingsceremonie van de twee projecten, die op vrijdag 8 mei 2009 plaatsvond in Luhwindja. Onder de aanwezigen bevonden zich Congolese hoogwaardigheidsbekleders zoals de zeer gewaardeerde Celestin Mbuya, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van de RDC, de hooggeachte Louis Leonce Muderwa, gouverneur van de provincie Zuid-Kivu, Jean Claude Mashini, adjunct-directeur van het kantoor van de eerste minister van de RDC, Emile Baleke, president van het provinciale parlement van Zuid-Kivu, Aurélie Bitondo, voormalig vicegouverneur van Zuid-Kivu en adviseuse van de eerste minister, Yav Tshibal, vicegouverneur van de provincie Katanga, Colette Makila, minister van Mijnontginning van Zuid-Kivu, en Esperance Baharanyi, mwamikazi (moeder van het stamhoofd) en parlementslid van Zuid-Kivu voor Luhwindja.

Aan het evenement namen tevens afgevaardigden van de federale en provinciale overheden deel, evenals meer dan 15 stamhoofden. De president en voorzitter van de directie van de Onderneming, Mike Prinsloo, ging aan het hoofd van een grote delegatie van werknemers van Banro.

De verklaring van de minister

Ik sta hier namens de president van de Republiek en van de eerste minister die mij hebben gemachtigd hier in Luhwindja voor hen te spreken. Mijn dank gaat uit naar de onderneming Banro voor deze projecten die van cruciaal belang zijn voor onze samenleving en die zijn afgestemd op de vijf stellingen van het staatshoofd. Aan Banro wil ik vragen hun inspanningen voor deze ontwikkelingen voort te zetten door andere infrastructurele projecten aan te moedigen.

De gouverneur

Scholing en de beschikking over schoon drinkwater zijn twee belangrijke bestaansfactoren. Door in deze twee gebieden te investeren, toont Banro zijn betrokkenheid bij het welzijn van de gemeenschap. De inwoners van Luhwindja wil ik verzoeken hun verstandhouding met de onderneming te koesteren en actief bij te dragen aan de instandhouding van dit project om toekomstige initiatieven te steunen.

De mwamikazi en afgevaardigde van het provinciale parlement, Esperance Baharanyi, verklaarde: "Wij staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk en van een nieuwe handelsrelatie voor een gemeenschap die slechts zelden heeft kunnen profiteren van ontwikkelingsprojecten, of dat nu te danken was aan de kolonisatie, aan de verschillende ONGs actief binnen de regio, aan de regeringsprogramma's of aan de voormalige mijnondernemingen die werkzaamheden uitoefenden in Twangiza zonder enig oog voor de mogelijkheden van verbetering van de levenstandaard van de gemeenschap. Ik moedig de bevolking aan steun te verlenen aan Banro, een onderneming die de onze grondstoffen, een Godsgeschenk, exploiteert, een geschenk dat wij nimmer in ons voordeel hebben weten aan te wenden."

Namens Banro heeft de president en voorzitter van de directie, Mike Prinsloo, de regionale bevolking uitgenodigd om samen te werken met de Onderneming zodat de exploitatie van de grondstoffen ten goede zal komen aan de gemeenschap, vooral in de vorm van nieuwe werkgelegenheid en banen, een verbetering van het onderwijs, de beroepsopleidingen en de gezondheidszorg, evenals de ontwikkeling van de sociale infrastructuur.

De Stichting Banro, een liefdadigheidsinstelling opgericht en geregistreerd in Bukavu, in de RDC, wordt gefinancierd door de Onderneming. Haar doelstelling is de levenstandaard van duizenden mensen die in de provincies Zuid-Kivu en Maniema wonen te verbeteren door strategische investeringen te doen op het gebied van onderwijs, gezondheid en ontwikkeling van de infrastructuur, en door humanitaire hulp te verstrekken waar nodig. De behoeften die door de leiders van de plaatselijke samenleving worden aangegeven maken deel uit van de principes die de Stichting Banro aanhangt in haar werkzaamheden, waarbij prioriteit wordt verleend aan projecten die het algemeen nut dienen. Voor zover mogelijk huurt de Stichting plaatselijke arbeiders in voor de projecten.

De foto's van de feestelijkheden zullen binnenkort te zien zijn Op de website van Banro op http://www.banro.com.

Voor meer informatie over de Stichting Banro en haar projecten, in het bijzonder voor een overzicht van de tot op heden door de Stichting gerealiseerde projecten, evenals van andere sociaal georiënteerde projecten van de Stichting, kunt u zich wenden tot de website http://www.banro.com/s/FR-Corporate-Responsibility.asp of http://www.banro.com/s/CorporateResponsibility.asp (Engelstalig).

Banro, een Canadese onderzoeksonderneming, wijdt zich geheel aan de exploitatie van vier goudafzettingen in eigen beheer, alle voorzien van een vergunning voor mijnontginning, in de 210 kilometer lange goudafzetting van Twangiza-Namoya, een gebied in de Congolese provincies zuid-Kivu en Maniema. Onder leiding van een team dat zijn sporen reeds verdiend heeft en dat Afrika en haar goudwinningindustrie door en door kent, heeft Banro zich tot doel gesteld de aandelenwaarde vrij te maken door de aanzienlijke goudreserves te vergroten en te exploiteren en dit op verantwoorde wijze in de maatschappelijke en milieugerichte plannen.

Voor informatie, bezoek onze website op http://www.banro.com, of neemt u contact op met Mike Prinsloo, president en voorzitter van de directie, Zuid-Afrika, +27(0)11-958-2885; Arnold T. Kondrat, vicepresident directeur, Toronto, Ontario, of Martin Jones, vicepresident, commerciële uitbreiding, Toronto, Ontario, +1-416-366-2221 of +1-800-714-7938

BRON Banro Corporation