Stijging C1000 omzet 2006

11 Jan, 2007, 07:00 GMT Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, January 11 /PRNewswire/ -- Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de omzetresultaten bekend gemaakt tot en met het vierde kwartaal van 2006 (52 weken).

Kerncijfers

  
  Omzet in EUR miljoenen In het 4e kwartaal (12  T/m het 4e kwartaal (52
                  weken)          weken)
                2006 2005  Mutatie   2006  2005 Mutatie
 
  Detailhandelsomzet     935  906   3,2%  3.970  3.876   2,4%
  C1000
 
  Omzet Schuitema       760  752   1,1%  3.225  3.167   1,8%
 
  Aantal winkels                    458   462    -4
  (ultimo)

Commentaar van directievoorzitter de heer Bert Roetert:

"In vergelijking tot de omzetontwikkeling tot en met het derde kwartaal zijn wij tevreden over de omzetstijging in het laatste kwartaal. Deze toename is voornamelijk het resultaat van de succesvolle commerciële activiteiten in het vierde kwartaal. In 2007 zullen wij verder investeren in het aanscherpen van de C1000 formule."

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet tot en met het vierde kwartaal (52 weken) is met 2,4% toegenomen van EUR 3.876 miljoen in 2005 naar EUR 3.970 miljoen in dezelfde periode in 2006.

In het vierde kwartaal (12 weken) bedroeg de C1000 detailhandelsomzet EUR 935 miljoen, een toename van 3,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2005 (EUR 906 miljoen).

De omzet in het vierde kwartaal 2006 werd positief beïnvloed door de opening van 4 voormalige Konmarwinkels eind 2006 en de succesvolle commerciële activiteiten in het vierde kwartaal.

Omzet Schuitema

De omzet van Schuitema tot en met het vierde kwartaal (52 weken) is met 1,8% toegenomen van EUR 3.167 miljoen in 2005 naar EUR 3.225 miljoen in dezelfde periode in 2006.

Presentatiewijziging omzet Schuitema

Met ingang van het verslagjaar 2006 zijn de ontvangsten uit de onderverhuur van onroerend goed begrepen in de omzet van Schuitema. Tot en met 2005 werd het saldo van de huuropbrengsten en huurkosten verantwoord onder de kostprijs omzet.

Door deze presentatiewijziging zijn over 2006 en 2005 respectievelijk EUR 41 miljoen en EUR 39 miljoen toegevoegd aan de omzet van Schuitema. In het vierde kwartaal bedraagt het effect EUR 9 miljoen in 2006 en 2005.

Ontwikkeling vestigingspunten

In 2006 zijn 6 nieuwe supermarkten geopend waaronder 4 voormalige Konmarwinkels eind 2006.

Daarentegen zijn 10 kleine en/of onrendabele supermarkten afgestoten die niet pasten binnen de C1000 formule. Het aantal C1000 supermarkten is hierdoor per saldo met 4 gedaald van 462 ultimo 2005 naar 458 ultimo 2006.

In de loop van 2007 worden de twee andere voormalige Konmarwinkels als C1000 geopend.

In 2006 zijn 31 bestaande C1000 supermarkten uitgebreid en/of omgeschakeld en zijn 4 C1000 supermarkten verplaatst.

In totaal zijn nu 7 pilotstores geopend, te weten Doetinchem (2), Eibergen, Nuenen, Papendrecht, Tiel en Wassenaar.

Resultaten

De financiële resultaten over 2006 zullen woensdag 31 januari na beurs bekend worden gemaakt.

www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.