Stijging gemiddelde weekomzet C1000

10 Jan, 2008, 07:00 GMT Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, January 10 /PRNewswire/ -- Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de omzetresultaten bekend gemaakt over 2007.

Kerncijfers

  
  Omzet in EUR       In het 4e kwartaal    T/m het 4e kwartaal 
  miljoenen          (12 weken)         (52 weken)
               2007  2006  Mutatie   2007  2006  Mutatie
  
  Detailhandelsomzet
        C1000(i):   968  935   3,5%   4.086  3.970   2,9%
  
  Omzet Schuitema(i):    781  760   2,8%   3.297  3.224   2,3%
   
  Aantal C1000 winkels:                443   458   -15
  
  (i) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet inclusief BTW van
  alle C1000 winkels. De omzet van Schuitema bestaat uit de levering van
  goederen en diensten aan de C1000 ondernemers alsmede opbrengsten uit
  leveringen van goederen en diensten aan consumenten via de eigen
  filialen, onder aftrek van kortingen en exclusief BTW.

Commentaar van directievoorzitter de heer Bert Roetert:

"Voor 2007 was het plan om onrendabele winkels te saneren. Met 15 winkels minder dan in 2006 werd een hogere omzet gehaald. Het feit dat de gemiddelde weekomzet per winkel zelfs met bijna 5% is gestegen geeft aan dat de C1000 formule door de consument goed gewaardeerd wordt."

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet bedraagt in 2007 (52 weken) EUR 4.086 miljoen, een stijging van 2,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2006 ( EUR 3.970 miljoen). In het vierde kwartaal van 2007 (12 weken) bedraagt de detailhandelsomzet EUR 968 miljoen, een toename van 3,5% vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 935 miljoen). In het vierde kwartaal bedraagt de stijging van de identieke omzet 3,2%. Over geheel 2007 is de identieke detailhandelsomzet met 2,2% toegenomen.

Door verdere optimalisatie van het winkelbestand en de commerciële activiteiten is de gemiddelde weekomzet per winkel in het vierde kwartaal van 2007 toegenomen met 6,5% naar EUR 181.000 (vierde kwartaal 2006: EUR 170.000). Over geheel 2007 bedraagt de stijging 4,8% (2007: 174.000, 2006: 166.000). Eind 2007 bedraagt het aantal C1000 winkels 443, een daling van 15 vergeleken met het einde van 2006 (458).

Omzet Schuitema

De omzet van Schuitema over 2007 (52 weken) bedraagt EUR 3.297 miljoen (2006: EUR 3.224 miljoen), een toename van 2,3%. De omzet van Schuitema in het vierde kwartaal 2007 (12 weken) bedraagt EUR 781 miljoen, een toename van 2,8% vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 760 miljoen). In het vierde kwartaal laat de identieke omzet een groei zien van 2,0% ten opzichte van dezelfde periode 2006. Over geheel 2007 is de identieke omzet Schuitema met 1,3% toegenomen.

Ontwikkeling vestigingspunten

In 2007 zijn 7 nieuwe winkels geopend, waaronder 1 voormalige Konmarwinkel. Daarentegen zijn 22 winkels afgestoten. Het aantal C1000 winkels is hierdoor per saldo met 15 gedaald van 458 ultimo 2006 naar 443 ultimo 2007. In 2007 zijn 59 bestaande C1000 winkels uitgebreid en/of vernieuwd, waarvan het merendeel volgens het C1000 Oranje concept.

Resultaten

De financiële resultaten over 2007 worden vrijdag 18 januari na beurs bekend gemaakt.

http://www.schuitema.nl

Toelichting omzetbericht

Noten

1. Met ingang van het verslagjaar 2006 zijn de ontvangsten uit de onderverhuur van onder operationele leaseovereenkomsten aangehouden onroerend goed begrepen in de bruto huuropbrengst onroerend goed. Tot en met derde kwartaal 2006 werden deze ontvangsten in mindering gebracht op de kostprijs omzet en derhalve gesaldeerd met de verantwoorde kosten uit hoofde van inhuur. Tot en met het vierde kwartaal 2007 is een bedrag van EUR 37 miljoen toegevoegd aan de omzet (dezelfde periode in 2006: EUR 41 miljoen).

- PRN NLD

BRON Schuitema N.V.