Sylvie Bleker benoemd tot Chief Compliance & Risk Officer

12 Dec, 2012, 06:30 GMT Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, December 12, 2012 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam versterkt de compliance-organisatie met de benoeming van Sylvie Bleker tot Chief Compliance & Risk Officer (CCRO). Zij zal met ingang van 1 januari 2013 invulling geven aan het aangescherpte compliance- en risicobeleid binnen Ballast Nedam om de integriteit van de organisatie te waarborgen.

De CCRO zal voor geheel Ballast Nedam het compliancebeleid aansturen en richt zich hierbij onder meer op de implementatie van de aangescherpte compliancerichtlijnen binnen een nieuw managementsysteem. Tevens geeft de CCRO uitvoering aan de controle op de naleving van de compliancerichtlijnen. Ballast Nedam hanteert hierbij een nultolerantiebeleid. Binnen de Raad van Commissarissen zal er tevens één commissaris met speciale bevoegdheden ten aanzien van het compliancebeleid worden benoemd. De CCRO zal ook aan de Raad van Commissarissen rapporteren.

Mevrouw dr. S.C. Bleker-van Eyk blijft Programma directeur van de postdoctorale opleiding Compliance & Integriteit Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam alsmede plaatsvervangend voorzitter van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Zij is tot 1 januari 2013 Corporate Compliance & Risk Officer bij Stork B.V. en Chief Compliance Officer bij Fokker Technologies Holding.

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam