Synthon ontwikkelt nieuw medicijn tegen de Ziekte van Crohn

03 Apr, 2008, 14:00 BST Van Synthon

NIJMEGEN, Het Nederland, April 3 /PRNewswire/ -- In samenwerking met de Universiteit Wageningen en de firma ModiQuest B.V. is farmaceutisch bedrijf Synthon BV in Nijmegen een onderzoeksproject gestart dat moet leiden tot de ontwikkeling van een innovatief medicijn tegen de Ziekte van Crohn. Dit medicijn zal naast een verbeterde effectiviteit nog een aantal grote voordelen hebben zoals orale toepasbaarheid en lagere immunogeniciteit.

Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Gelderland hebben het project een subsidie van ruim EUR 2 miljoen toegekend in het kader van het subsidieprogramma Pieken in de Delta dat zich richt op stimulering van veelbelovend toegepast onderzoek in onder andere de sector health(-technology).

De ziekte van Crohn wordt veroorzaakt door een ontsteking van het darmkanaal. Het nieuw te ontwikkelen geneesmiddel is een monoklonaal antilichaam dat potentieel een oraal toepasbaar middel is ter bestrijding van deze ontsteking. De orale toepassing biedt groter gemak voor patiënten dan de momenteel beschikbare medicatie en ongewenste bijwerkingen zullen afnemen.

De innovatieve werking van het te ontwikkelen nieuwe product kan als volgt worden toegelicht. Met de huidige biotechnologische methodes is het mogelijk om een menselijk immunoglobuline dat ontstekingsremmende eigenschappen heeft zodanig te stabiliseren dat het stabiel is in het maag- en darmstelsel van de mens en dat het daardoor zijn activiteit lokaal kan ontwikkelen, waardoor tevens bijwerkingen voorkomen of verminderd worden.

De huidige, kostbare, methodes voor de productie van monoklonale antilichamen maken vrijwel alle gebruik van zoogdiercellijnen, waarna het middel of direct in de bloedbaan wordt gebracht, of onderhuids wordt ingespoten.

Bij dit oraal toegepaste immunoglobuline bestaat de mogelijkheid om de productie ervan in een ander genetisch gemodificeerd medium uit te voeren. Het LMA laboratorium van de Wageningen Universiteit is een van de weinige instituten in de wereld met ervaring op het gebied van expressie van humane immunoglobulines in planten. Daarom is Synthon samenwerking met dit instituut aangegaan.

Ter vergelijking zal daarnaast ook industrieel onderzoek naar productie in zoogdiercellijnen plaatsvinden. Hiertoe zal ModiQuest B.V. een productie systeem voor dierlijke cellen ontwikkelen parallel aan de planten-expressie-route.

Indien onderzoek en ontwikkeling met succes worden afgerond, kan het middel in 2011 in de mens getest worden.

______________________________________________________________

Synthon BV (Nijmegen, http://www.synthon.com) is een Nederlandse farmaceutische onderneming die humane geneesmiddelen ontwikkelt, produceert en op de markt brengt. Recent heeft het bedrijf een nieuwe R&D activiteit opgezet op het gebied van biotechnologie.

Laboratory of Molecular Recognition & Antibody Technology (Wageningen, http://www.dpw.wageningen-ur.nl/lma/) is onderdeel van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Dit research instituut beschikt over de technologie om genen, coderend voor humane immunoglobulines te transfecteren in planten en tot expressie te brengen.

ModiQuest B.V. (Nijmegen, http://www.modiquest.com) is een spin-off van de Radboud Universiteit en is een zogenaamde "contract research organisation" voor biotechnologisch onderzoek met een specialisatie op het gebied van auto-immuunziektes.

BRON Synthon