Taishin en AEGON ronden joint venture overeenkomst af

07 Dec, 2007, 09:03 GMT Van AEGON N.V.

TAIPEI, Taiwan en DEN HAAG, Nederland, December 7 /PRNewswire/ -- Taishin Financial Holding Co. Ltd. ("Taishin") en AEGON N.V. ("AEGON") hebben hun overeenkomst om in Taiwan een joint venture op te zetten voor levensverzekeringen en pensioenproducten afgerond. De joint venture zal naar verwachting medio 2008 operationeel zijn, afhankelijk van goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten.

Taishin zal 51% van de joint venture bezitten en AEGON de resterende 49%. De joint venture zal levensverzekeringen en pensioenproducten aanbieden via het landelijke netwerk van Taishin, dat tweehonderd vestigingen omvat van Taishin Bank, Taiwan Securities, Taishin Insurance Agency en Taishin Insurance Brokers. Dit netwerk zal met nog eens 170 vestigingen worden uitgebreid als een voorgenomen fusie tussen Taishin en Chang Hwa Bank doorgang vindt.

Door de joint venture met AEGON zal Taishin zijn cliënten een ruimer assortiment financiële producten en diensten kunnen aanbieden. Taishin en AEGON zijn van mening dat de Taiwanese markt voor vermogensbeschermings- en pensioenproducten de komende jaren sterk zal blijven groeien. Met name de vraag naar pensioenen en daaraan gerelateerde producten neemt toe. De joint venture van Taishin en AEGON betekent eveneens een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van Taishin Holdings.

Als onderdeel van zijn groeistrategie, heeft AEGON zijn wereldwijde distributienetwerk recent verder uitgebreid, in het bijzonder door samenwerkingsverbanden met banken aan te gaan. In 1993 is AEGON in Taiwan van start gegaan en sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een volwaardige levensverzekeringsmaatschappij. AEGON Taiwan is nu de op vijf na grootste buitenlandse levensverzekeraar van het land (1). Naast de nieuwe joint venture met Taishin, zal AEGON Taiwan zijn volledige assortiment aan producten en diensten blijven aanbieden via zijn veelzijdige distributienetwerk.

Website: http://www.aegon.com

(1) Bron: Life Insurance Association Taiwan, gebaseerd op premie nieuwe productie, APE, in USD - 2006.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

OVER TAISHIN

Taishin Financial Holdings is op 18 februari 2002 tot stand gekomen, nadat de fusie tussen Dah An Commercial Bank en Taishin

International Bank was voltooid. Het was de eerste vrijwillige bankenfusie in de geschiedenis van Taiwan. In hetzelfde jaar zijn Taishin Bills Finance en Taiwan Securities onder de paraplu van Taishin Financial Holdings gekomen. Taishin bestaat nu uit Bank, Securities, Bills Finance, Asset Management, Marketing Consultant, en Venture Capital als bedrijfsonderdelen. In 2005 heeft Taishin een belang van 22,5% verworven in de Chang Hwa Commercial Bank. Gemeten naar balanstotaal is Taishin de tweede financiële holdingmaatschappij van Taiwan.

Per mei 2007 was 40% van Taishin's aandelen in buitenlandse handen, met Newbridge, Nomura en Soros als de grootste aandeelhouders.

Taishin heeft als eerste in de bedrijfstak zijn uitgebreide activiteiten onderverdeeld in drie segmenten: Retail Banking, Wholesale Banking en Wealth Management. In de benadering van de groep staat de klant centraal, door producten en diensten aan te bieden die zijn afgestemd op de wensen van de klant. De klantgerichte, innovatieve benadering en de uitstekende prestaties zijn waardevol voor de klanten, aandeelhouders en medewerkers van Taishin.

Door zijn uitgebreide netwerk neemt Taishin een vooraanstaande positie in op de Taiwanese markt met een breed assortiment aan financiële producten en diensten, die toegankelijk zijn via zowel een kantorennetwerk als virtueel. Het netwerk bestaat uit 200 locaties, twee overzeese vertegenwoordigingen, meer dan 2,600 geldautomaten, internetbankieren, 700 professionele consultants en financiële planners. Om zijn dienstverlening verder te verbeteren, blijft Taishin nieuwe distributiekanalen ontwikkelen. Taishin is van plan 'mini-vestigingen' te openen in ziekenhuizen, het aantal geldautomaten uit te breiden en om vestigingen te openen in buurt- en avondwinkels. Door het platform te blijven ontwikkelen, wordt een 'one-stop-shop' oplossing opgebouwd om te voorzien in de behoefte aan financiële diensten van Taishin's klanten.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  CONTACT
  Group Corporate Communications & Investor Relations:
  Den Haag
  Analisten & beleggers
  +31(0)70-344-83-05

  Media
  +31(0)70-344-83-44
  E-mail
  gca-ir@aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.