Taminco Corporation kondigt resultaten eerste kwartaal 2013 aan

15 Mei, 2013, 20:18 BST Van Taminco Corporation

ALLENTOWN, Pennsylvania, 15 mei 2013 /PRNewswire/ -- Taminco Corporation ("Taminco" of het "bedrijf") (NYSE: TAM), 's werelds grootste pure-play producent van alkylamines en derivaten daarvan voor de fabricage van dagelijkse producten, heeft vandaag haar resultaten voor het eerste kwartaal van 2013 aangekondigd.

Financiële hoogtepunten eerste belastingkwartaal

  • Het volume steeg met 7% tot 144.000 ton
  • De nettoverkoop steeg met 10% tot een recordcijfer van $ 310 miljoen
  • De bijgestelde EBITDA steeg tot een quasi recordhoogte van $ 66 miljoen
  • Nettowinst van $ 8 miljoen

Aanhoudende uitvoering van zakenstrategie stimuleert groei van bijgestelde EBITDA

"Het eerste kwartaal van 2013 bleek opnieuw een sterk kwartaal te zijn voor ons bedrijf. Met trots kondigen we nogmaals een aanzienlijke verbetering van onze bedrijfs- en financiële performance aan. Dit is te danken aan de nadruk die we leggen op fundamentele drijfveren in onze eindmarkten en aan de succesvolle uitvoering van talloze recente groeiprojecten, in het bijzonder in Noord-Amerika," aldus Laurent Lenoir, directeur van Taminco. "Daarnaast zijn we zeer tevreden over de succesvolle afloop van onze primaire emissie in april, wat onze organisatie meer financiële flexibiliteit verleende naarmate we wereldwijd meerdere groei-initiatieven doorvoeren," verklaarde Lenoir.

Voor het kwartaal dat op 31 maart 2013 eindigde, behaalde het bedrijf een netto recordverkoop van $ 310 miljoen, hetzij een stijging van $ 27 miljoen of 10% ten opzichte van $ 283 miljoen in diezelfde periode in 2012. Die toename was hoofdzakelijk te wijten aan de volumegroei, productmix en prijsstelling, alsook aan een stijging van de vraag en de invloed van recente investeringen in derivaten in de VS. De vraag werd hoofdzakelijk gestimuleerd door een stijging van de verkoop in onze voornaamste eindmarkten: persoonlijke verzorging & thuiszorg, landbouw, energie, dierenvoeding en waterzuivering.

Regionaal beschouwd werd 50% van ons volume in Noord-Amerika verkocht, 36% van ons volume in Europa en 14% van ons volume in de opkomende markten (6% in Latijns-Amerika en 8% in Azië).  Het bedrijf kende een aanzienlijke groei in Amerika, terwijl de verkoop er in Europa lichtjes op vooruit ging en in Azië stabiel bleef.

De bijgestelde EBITDA voor de periode van drie maanden die op 31 maart 2013 eindigde, bedroeg $ 66 miljoen, ten opzichte van $ 64 miljoen in de pro forma periode die op 31 maart 2012 eindigde. De bijgestelde EBITDA is er tijdens het kwartaal op vooruit gegaan, ondanks stijgende vaste kosten in het kader van de uitbreiding van de organisatie om de capaciteit die we recentelijk in de VS hebben toegevoegd aan te kunnen, alsook de geanticipeerde strategische projecten op korte termijn als onderdeel van ons groeiplan op lange termijn.

Bovendien verklaarde Lenoir: "Onze sterke volumegroei is een weerspiegeling van onze nadruk op stabiele eindmarkten met een sterke groei, die de vruchten plukken van 'mega trends'. Bovendien presteren we in Europa nog steeds beter dan in de gehele economische markt, waarmee onze eindmarkten van veel veerkracht getuigen. Met het oog op de toekomst beschikken we over een lange termijnplan om aanzienlijke waarde te genereren voor de stakeholders van Taminco."

Segmentgewijze kwartaalresultaten

Functionele amines

Het volume binnen het segment van functionele amines bedroeg 76.000 ton voor het kwartaal dat op 31 maart 2013 eindigde, hetzij een stijging van 3.000 ton of 4% ten opzichte van diezelfde periode in 2012. De verbetering was hoofdzakelijk te wijten aan de groei in de landbouwsector met een sterke Amerikaanse graanherbicidemarkt en een algemene gezonde groei in het merendeel van onze eindmarkten. De bijgestelde EBITDA van het segment van functionele amines steeg met $ 2 miljoen tot $ 32 miljoen voor de periode van drie maanden die op 31 maart 2013 ten einde liep, in vergelijking met $ 30 miljoen in de pro forma periode die op 31 maart 2012 eindigde.

Specialty amines

Het volume binnen het segment van specialty amines steeg met 16% of 8.000 ton tot 57.000 ton voor het kwartaal dat op 31 maart 2013 eindigde ten opzichte van diezelfde periode in 2012. De groei was hoofdzakelijk te wijten aan de vraag naar oppervlakte-actieve stoffen in de markten voor landbouwproducten, persoonlijke verzorging & thuiszorg – die onze nieuwe DIMLA-unit van onze faciliteit in Pace (Florida) leverde – alsook aan de groei van andere oppervlakte-actieve stoffen en onze dierenvoeding- en energiemarkt. De bijgestelde EBITDA van het segment van specialty amines steeg met $ 1 miljoen tot $ 22 miljoen voor de periode van drie maanden die op 31 maart ten einde liep, in vergelijking met $ 21 miljoen in de pro forma periode die op 31 maart 2012 eindigde.

Gewasbescherming

Het volume van gewasbescherming voor het kwartaal dat op 31 maart 2013 eindigde, daalde met 15% of 2.000 ton tot 11.000 ton in vergelijking met diezelfde periode in 2012. In Europa liep het groeiseizoen in sommige streken vertraging op vanwege het koude weer. De groei voor fungiciden werd tenietgedaan door een daling binnen ons formuleringssegment. De bijgestelde EBITDA van het gewasbeschermingssegment daalde met $ 1 miljoen tot $ 12 miljoen voor de periode van drie maanden die op 31 maart 2013 ten einde liep, in vergelijking met $ 13 miljoen in de pro forma periode die op 31 maart 2012 eindigde.

Balans en kasstromen

Op 31 maart 2013 bedroegen de liquide middelen van het bedrijf ongeveer $ 94 miljoen. 

Op 31 maart 2013 bedroeg de totale schuldlast van het bedrijf $ 498 miljoen aan Term Loan Facilities, $ 400 miljoen aan Senior Secured Notes en $ 248 miljoen aan Senior PIK Toggle Notes. Op 31 maart 2013 bedroeg de totale nettoschuld $ 1.052 miljoen.

In de periode van drie maanden die op 31 maart 2013 ten einde liep, genereerde het bedrijf een kasstroom uit de bedrijfsvoering van $ 49 miljoen. Het bedrijft definieert de kasstroom uit de bedrijfsvoering als het bedrag dat uit de bedrijfsvoering voortvloeit. Voor de periode van drie maanden die op 31 maart 2013 ten einde liep, bedroegen de kapitaaluitgaven $ 12 miljoen. We blijven op schema met ons uitbreidingsproject rond methylamine in Pace en zijn van plan om tegen het eind van het tweede kwartaal van 2013 de bouwwerken aan te vangen.

Verwachtingen voor boekjaar 2013

"Het jaar ging op positieve wijze van start. Gezien de toestand in onze eindmarkten werden er in het merendeel van onze segmenten goede resultaten behaald. We merkten echter een lichte achteruitgang rond het eind van het kwartaal die grotendeels aan het slechte weer te wijten was, waardoor onze gewasbeschermingssector erop achteruit ging. Wat de verwachtingen voor het volledige jaar betreft, verwachten we dat de bijgestelde EBITDA in het boekjaar 2013 opnieuw een recordhoogte zal bereiken. We rekenen daarvoor op de aanhoudende uitvoering en invloed van onze recente kapitaalprojecten en op de groei binnen onze sterke eindmarkten," benadrukte Lenoir.

Primaire emissie ("emissie")

In april 2013 voltooide het bedrijf haar primaire emissie van 15.789.474 aandelen. Het bedrijf verleende intekenaars een optie van 30 dagen om 2.368.421 bijkomende aandelen tegen de primaire emissieprijs te kopen, met uitzondering van intekenkortingen en commissielonen. Het bedrijf is van plan om met de netto-opbrengst van de emissie de uitstaande 9,125% aan Senior PIK Toggle Notes tegen 2017 af te lossen, de aflossingspremies en aangegroeide interest in het kader van de aflossing van voorgaande schuldenlast te betalen en andere transactiebijdragen en uitgaven te betalen. 

Conference call

Zoals eerder werd aangekondigd, zal het bedrijf een conference call houden om haar resultaten voor het eerste kwartaal van 2013 te bespreken voordat de beurs op dinsdag 14 mei wordt geopend, hetzij om 08:00 uur (Eastern Time). Er zal een diavoorstelling van de conference call beschikbaar zijn via de beleggerspagina van de bedrijfswebsite op www.taminco.com. De conference call kan rechtstreeks telefonisch worden gevolgd door te bellen naar 1-877-407-4018 of naar +1-201-689-8471 voor internationale bellers. Een uur na de conference call zal er een herhaling beschikbaar zijn, die u kunt bekijken door te bellen naar 1-877-870-5176 of naar +1-858-384-5517 voor internationale bellers. De toegangscode voor de rechtstreekse conference call en de herhaling ervan is 413190. De herhaling zal tot 21 mei 2013 toegankelijk zijn.

Geïnteresseerde beleggers en andere partijen kunnen ook luisteren naar een gelijktijdige webcast van de conference call door zich aan te melden op het gedeelte Investor Relations (Investeerdersrelaties) van de website van het bedrijf op www.taminco.com. Onmiddellijk na de conference call zal de online herhaling gedurende beperkte tijd toegankelijk zijn.

Voor meer informatie over Taminco kunt u terecht op de website van het bedrijf op www.taminco.com. Taminco gebruikt haar website als verdeelkanaal voor materiële bedrijfsinformatie. Financiële en andere materiële informatie over Taminco wordt consequent op de bedrijfswebsite geplaatst en is gemakkelijk toegankelijk. 

Over Taminco Corporation

Taminco is 's werelds grootste pure-play producent van alkylamines en derivaten daarvan. Onze producten worden gebruikt door klanten bij de fabricage van een scala aan producten voor de landbouw, waterzuivering, persoonlijke verzorging & thuiszorg, dierenvoeding en de eindsector voor gas & olie. Onze producten voorzien die goederen van een verscheidenheid aan aanvullende kenmerken die nodig zijn voor optimale prestaties. We hebben momenteel ongeveer 800 mensen in dienst en zijn met zeven productiefaciliteiten in de VS, Europa en Azië actief in 19 landen.

TOEKOMSTGERICHTE BEWERINGEN

Alle beweringen uit dit persbericht die geen historische feiten zijn – inclusief beweringen over onze overtuigingen en verwachtingen – zijn volgens de federale effectenwetgeving toekomstgerichte beweringen die als dusdanig moeten worden beschouwd. Toekomstgerichte beweringen bevatten informatie over mogelijke of aangenomen toekomstresultaten van operaties, waaronder omschrijvingen van ons zakenplan en onze strategieën. Die beweringen omvatten vaak woorden zoals "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "van plan zijn", "achten", "willen", "schatten", "doelen", "plannen", "zouden", "kunnen", "wensen", "mogen", "zou", "zal", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen. Voor meer informatie over factoren waardoor de feitelijke resultaten wezenlijk zouden kunnen verschillen van de resultaten uit de toekomstgerichte beweringen kunt u het gedeelte "Risk Factors" (Risicofactoren) van de registratieverklaring op het document S-1 dat door het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission werd ingediend en andere daaropvolgende ingediende documenten raadplegen. Voor die toekomstgerichte beweringen of verwachtingen baseren we ons op verwachtingen, plannen en veronderstellingen die we hebben opgesteld in het licht van onze ervaring in de sector en onze percepties van historische tendensen, huidige omstandigheden, verwachte toekomstontwikkelingen en andere factoren die we gezien de situatie en op dat tijdstip relevant achten. Wanneer u dit persbericht leest en beschouwt, moet u begrijpen dat die beweringen in geen geval een garantie op prestaties of resultaten leveren. Toekomstgerichte beweringen en verwachtingen zijn onderworpen aan en omvatten risico's, onzekerheden en veronderstellingen en u mag niet overmatig op die toekomstgerichte beweringen of verwachtingen betrouwen. Hoewel we achten dat die toekomstgerichte beweringen en verwachtingen stoelen op redelijke veronderstellingen wanneer ze worden opgesteld, moet u zich ervan bewust zijn dat talloze factoren onze reële financiële resultaten of bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden. Daardoor kunnen de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in toekomstgerichte beweringen en verwachtingen worden geformuleerd. We verbinden ons er niet toe om toekomstgerichte beweringen ten gevolge van nieuwe informatie, recentere gebeurtenissen of andere factoren bij te werken of te herzien. Als we een of meer toekomstgerichte beweringen alsnog bijwerken, mag u daar in geen geval uit opmaken dat we die of andere toekomstgerichte beweringen verder zullen bijwerken.

TAMINCO CORPORATION KORTE GECONSOLIDEERDE BEDRIJFSVOERINGSVERKLARING (in miljoen, aandeelwaarden) (ongecontroleerd)

Huidig boekjaar

Antecedent

Drie maanden

Drie maanden

1 januari

tot

tot

tot

31 maart

31 maart

14 februari

2013

2012

2012

Nettoverkoop

$   310

$    139

$   144

Verkoopkosten

253

131

111

          Brutowinst

57

8

33

Verkoops-, algemene en administratieve uitgaven

15

8

66

Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling

3

3

1

Overige bedrijfsuitgaven

2

40

1

          Bedrijfsresultaat (verlies)

37

(43)

(35)

Rentelasten

24

11

8

Overige non-bedrijfsuitgaven (winst), netto

(2)

4

2

          Winst (verlies) voor winstbelasting en winstaandeel

15

(58)

(45)

Winstbelasting (voordeel)

6

(16)

9

          Winst voor resultaten van aandeel in verliezen

9

(42)

(54)

Aandeel in verliezen van ongeconsolideerde entiteiten

1

1

-

Netto-inkomen (verlies) voor de periode

$     8

$    (43)

$    (54)

   Netto-inkomen (verlies) per gewoon aandeel:

                Basis

$    0,16

$   (0,88)

$   (0,05)

                Verwaterd

$    0,16

$   (0,88)

$   (0,05)

   Gewogen gemiddelde van aantal uitstaande gewone aandelen:

                Basis

49.280.729

49.009.139

1.000.000.000

                Verwaterd

49.520.563

49.009.139

1.000.000.000

 TAMINCO CORPORATION KORTE GECONSOLIDEERDE BALANS (in miljoen) (ongecontroleerd)

31 maart 2013

31 december 2012

Activa

Vaste activa:

Liquide middelen

$     94

$     67

Handelstegoeden, nettoreserve voor oninbare vorderingen van $ 1,6 en $ 1,9 in respectievelijk 2013 en 2012

85

73

Tegoeden betrokken partijen

-

1

Voorraden

116

126

Uitgestelde winstbelasting

5

4

Vooraf betaalde uitgaven en andere vaste activa

17

13

Tegoed winstbelasting

1

13

Totaal vaste activa

318

297

Eigendom, fabriek en uitrusting, netto

431

434

Vermogensmutatiebelegging

19

20

Onstoffelijke goederen, netto

563

586

Goodwill

447

453

Gekapitaliseerde schuldeiskosten

56

57

Totaal activa

$   1.834

$   1.847

Passiva en aandeelvermogen

Vaste passiva:

Huidige afbetalingstermijn van langdurige schuld

$     6

$     6

Handelskosten

82

80

Kosten winstbelasting

-

4

Overige vaste passiva

58

51

Uitgestelde winstbelasting

-

2

Totaal vaste passiva

146

143

Langdurige schuld

1.148

1.155

Uitgestelde winstbelasting

244

249

Langdurige verplichte pensioens- en werkgeversuitgaven

16

16

Overige passiva

9

13

Totaal passiva

1.563

1.576

Gewone aandelen (nominale waarde van $ 0,001, 90.824.000 uitstaande aandelen, 49.438.727 uitgegeven en uitstaande aandelen op 31 maart 2013; 49.188.071 uitstaande en uitgegeven aandelen op 31 december 2012)

Extra gestort kapitaal

301

298

Ingehouden winst

(20)

(28 )

Overig totaalresultaat (winst/verlies)

(10)

1

Totaal aandeelvermogen aandeelhouders

271

271

Totaal passiva en aandeelvermogen

$   1.834

$   1.847

TAMINCO CORPORATION KORTE GECONSOLIDEERDE KASSTROOMVERKLARING (in miljoen) (ongecontroleerd)

Huidig boekjaar

Antecedent

Drie maanden tot

31 maart 2013

Drie maanden tot

31 maart 2012

1 januari tot 14 februari 2012

Kasstroom die voortvloeit uit bedrijfsvoering

Nettowinst (verlies)

$    8

$   (43)

$   (54)

Aanpassingen om nettoverlies af te stemmen op nettokapitaal dat voortvloeit uit bedrijfsvoering:

             Devaluatie en afschrijving

28

12

7

             Uitgestelde belastingprovisie

(4)

(14)

5

             Overige non-kapitaalaanpassingen:

                     Plaatsing aandeelopties

-

-

60

                     Verlies uit vermogensmutatiebelegging

1

1

-

                     Afschrijving van schuldgebonden kosten

2

-

-

                     Verhoogde rente op leningen aan betrokken partijen

-

-

5

Netto verandering in activa en passiva:

             (Stijging)/daling van vorderingen

(13)

(21)

11

             (Stijging)/daling van voorraden

9

(1)

5

             Stijging/(daling) van kosten

4

2

15

             (Stijging)/daling van overige vaste activa

8

6

(3)

             Stijging/(daling) van overige vaste passiva

10

(25)

6

             Stijging/(daling) van overige niet-vaste passiva

(4)

6

(13)

Netto kasstroom die voortvloeit uit (wordt gebruikt voor) de bedrijfsvoering

49

(77)

44

Kasstroom gebruikt voor beleggersactiviteiten

Aankoop van Taminco Group Holdings S.a.r.l., in contanten

-

(155)

-

Aankoop van eigendom, fabriek en uitrusting

(12)

(10)

(6)

Aankoop van onstoffelijke goederen

(1)

(1)

-

Netto kasstroom gebruikt voor beleggersactiviteiten

(13)

(166)

(6)

Kasstroom gebruikt voor financiële activiteiten

Opbrengst van leningen

-

908

-

Afbetalingstermijn van leningen

(1)

(1.121)

-

Kapitaalbijdrage

-

540

-

Terugvloeiing van kapitaal naar aandeelhouders

(7)

-

-

Verkoop van gewone aandelen

3

-

-

Betaling van schuldeiskosten

(2)

(51)

-

Netto kasstroom uit/(gebruikt voor) financiële activiteiten

(7)

276

-

Invloed van wisselkoerswijziging op liquide middelen

(2)

1

2

Netto stijging/(daling) van liquide middelen

29

33

38

Liquide middelen, begin van periode

67

-

131

Liquide middelen, einde van periode

$   94

$   34

$   171

Bijkomende kasstroominformatie:

            Betaalde rente

$    5

$    -

$    1

            Betaalde winstbelasting, netto

$    2

6

-

NON-GAAP FINANCIELE MAATREGELEN: BIJGESTELDE EBITDA

We beschrijven de bijgestelde EBITDA om toekomstige beleggers meer inzicht te bieden in onze bedrijfsresultaten en financiële situatie. EBITDA staat voor de winst voor een periode vóór de aftrek van rente, belastingen, devaluatie en afschrijvingen. De bijgestelde EBITDA staat voor de EBITDA met uitsluiting van (i) transactiekosten, (ii) herstructureringslasten, (iii) winst/verlies bij de wissel van vreemde valuta, (iv) niet-contant aandeel in winst/verlies van ongeconsolideerde intekenaars met dividenden in contanten, (v) vergoeding van aandelenopties en (vi) sponsorbeheer en directeursvergoedingen en –uitgaven (enkel voor het huidig boekjaar). We zijn ervan overtuigd dat we door dergelijke aanpassingen te doen beleggers nuttige informatie bieden om inzicht te verwerven in onze bedrijfsresultaten en ze de kans bieden om financiële en zakelijke tendensen per afzonderlijke periode te analyseren. De bijgestelde EBITDA voor de periode van drie maanden die op 31 maart 2013 en 2012 ten einde liep, werd op dezelfde manier berekend.

We achten dat de bijgestelde EBITDA een handige bijkomende maatstaf is om de prestaties van onze sectoren te evalueren en ons meer transparantie biedt op het vlak van onze geconsolideerde bedrijfsresultaten. De bijgestelde EBITDA is een maatstaf die door onze directie – met inbegrip van onze voornaamste bedrijfsstrateeg – wordt gebruikt om dergelijke evaluaties uit te voeren. Het is bovendien een factor om de naleving van schuldovereenkomsten rond bepaalde leenafspraken te controleren, inclusief onze Senior Secured Credit Facilities en de akte rond onze Notes.

U mag de bijgestelde EBITDA niet afzonderlijk beschouwen, noch als alternatief voor (a) bedrijfswinst of winst voor de periode (zoals dit in overeenstemming met de Amerikaanse GAAP-maatregelen wordt gerapporteerd), (b) kasstromen afkomstig van bedrijfs-, beleggers- en financiële activiteiten om onze kapitaalbehoeften in te vullen of (c) andere prestatiemaatregelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. U moet voorzichtig zijn wanneer u de bijgestelde EBITDA die door ons wordt gerapporteerd met soortgelijke maatstaven van andere bedrijven vergelijkt. Bij de evaluatie van de bijgestelde EBITDA moet u beseffen dat we ons in de toekomst mogelijk kosten zoals de aanpassingen in deze presentatie op de hals zullen halen en dat bepaalde gegevens van nature als herhalend moeten worden beschouwd. Onze presentatie van de bijgestelde EBITDA mag in geen geval leiden tot de gevolgtrekking dat onze toekomstresultaten niet door niet-herhalende gegevens zullen worden beïnvloed.

In de volgende tabel wordt de nettowinst (het nettoverlies) op de bijgestelde EBITDA afgestemd voor de periodes in kwestie:

TAMINCO CORPORATION AFSTEMMING VAN NETTOWINST (VERLIES) OP BIJGESTELDE EBITDA ($ in miljoen)

Antecedent

Huidig boekjaar

Pro forma

Huidig

1 januari 2012 - 14 februari 2012

Drie maanden  tot 31

maart 2012

Drie maanden  tot 31 maart

2012

Drie maanden tot 31 maart 2013

Nettowinst

($ 54)

($ 43)

($ 13)

$ 8

GAAP winstbelasting

9

(16)

(1)

6

Netto rentekost & uitstelkosten

8

11

20

24

Operationele devaluatie & afschrijving 

7

2

6

8

Verkoopsgebonden devaluatie

10

20

20

            EBITDA

($ 30)

($ 36)

$ 32

$ 66

Transactiekosten

-

67

$ 29

-

Winst/verlies van handel in buitenlandse valuta

-

1

1

(2)

Joint venture belegging

-

1

1

1

Kosten aandeelvergoeding werknemers

60

-

-

Apollo bestuursvergoeding

-

1

1

1

            Bijgestelde EBITDA

$ 30

$ 34

$ 64

$ 66

BRON Taminco CorporationGerelateerde links

http://www.taminco.com