Taminco Corporation kondigt resultaten tweede kwartaal 2013 aan

15 Aug, 2013, 08:35 BST Van Taminco Corporation

ALLENTOWN, Pennsylvania, 15 augustus 2013 /PRNewswire/ -- Taminco Corporation (hierna genoemd "Taminco" of het "bedrijf"") (NYSE: TAM), wereldwijd de grootste geïntegreerde producent van alkylamines en  alkylamine-derivaten voor gebruik in de productie van dagelijks gebruikte goederen, heeft vandaag de resultaten van het tweede kwartaal van 2013 aangekondigd. Tenzij anders aangegeven, verwijzen de vergelijkingen met vorig jaar naar de "proforma" periodes van drie en zes maanden in het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2012.

Financiële hoogtepunten tweede kwartaal boekjaar 2013

  • Volume op jaarbasis gestegen met 3% tot 146.000 ton
  • Nettoverkoop op jaarbasis gestegen met 6% tot 305 miljoen dollar
  • Aangepaste EBITDA gestegen tot bijna recordcijfer van 66 miljoen dollar met een aangepaste EBITDA-marge van 21,6%
  • Robuuste aangepaste EBITDA met aftrek van kapitaaluitgaven behaald van 100 miljoen dollar tijdens eerste helft van het jaar
  • Senior-obligaties van holding tijdens kwartaal teruggetrokken met opbrengst van de beursintroductie, waardoor het netto-hefboomfactor is gereduceerd tot 3,6x van de aangepaste EBITDA van de laatste 12 maanden

Voorgezette uitvoering van bedrijfsstrategie zorgde voor bijna record aangepast EBITDA en marge boven 20%

"Het tweede kwartaal van 2013 is opnieuw een kwartaal van solide prestaties geworden voor ons bedrijf. We zijn verheugd een groei te kunnen aankondigen in zowel het volume, de nettoverkoop en de aangepaste EBITDA, aangedreven door een sterkere verkoop in de meeste van onze eindmarkten. Vooral onze divisie Specialty Amines heeft dit kwartaal uitstekend gepresteerd dankzij de sterke markt in Noord-Amerika en de stabiele verkoop in Europa, in vergelijking met vorig jaar," aldus Laurent Lenoir, de Chief Executive Officer van Taminco. "We blijven de vruchten plukken van onze meer recente projecten in kapitaalgroei, vooral dan de uitbreiding van onze capaciteit in oppervlakte-actieve stoffen in de VS." aldus Lenoir.

Tijdens het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2013 genereerde het bedrijf een nettoverkoop van 305 miljoen dollar, een stijging van 17 miljoen dollar of 6% in vergelijking met het cijfer van 288 miljoen dollar in dezelfde periode van 2012. Deze stijging was vooral te danken aan een groei in volume, aan de productmix en de prijsstelling, geholpen door een groeiende vraag en de recente investeringen in derivaten in de VS. De vraag bleef solide in onze belangrijkste markten: persoonlijke hygiëne, huishoudelijke producten, landbouw, energie, dierenvoeding en waterzuivering.  

Op regionale basis werd dit kwartaal 49% van ons volume verkocht in Noord-Amerika, 34% van ons volume in Europa en 17% van ons volume in de opkomende markten (9% in Latijns-Amerika en 8% in Azië). Het bedrijf genoot van een solide groei in de regio Amerika terwijl Europa stabiel bleef.

De aangepaste EBITDA voor de drie maanden die eindigden op 30 juni 2013 bedroeg 66 miljoen dollar in vergelijking met 65 miljoen dollar in de periode die eindigde op 30 juni 2012, en de marge op de aangepaste EBITDA was 21,6%. De aangepaste EBITDA breidden zich tijdens het kwartaal uit ondanks de incrementele vaste kosten opgelopen in de eerste helft van 2013 in het kader van de versterking van de organisatie voor zowel de capaciteit die we recent in de VS hebben toegevoegd als voor de verwachte strategische projecten als onderdeel van ons groeiplan op lange termijn.

Het nettoverlies voor de periode berekend volgens GAAP bedroeg 13 miljoen dollar of ($0,21) per verwaterd aandeel, in vergelijking met een netto-inkomen van 7 miljoen dollar of $0,14 per verwaterd aandeel vorig jaar. Het nettoverlies tijdens het tweede kwartaal berekend volgens GAAP omvatte de impact van het verlies vóór belasting van 12 miljoen dollar op de vroegtijdige aflossing van schulden en 38 miljoen dollar vóór belastingen van sponsorhonoraria (35 miljoen dollar ontslagvergoeding en 3 miljoen dollar managementvergoeding).

Strategische relatie met Dow AgroSciences als leverancier van choline

Op 12 augustus 2013 kondigden we aan dat we een strategische leveringsovereenkomst hebben afgesloten om choline-hydroxide te leveren aan Dow AgroSciences LLC, een dochteronderneming van The Dow Chemical Company. De grondstof is een cruciaal component voor de onkruidverdelger Enlist Duo™, een uiterst gedifferentieerde oplossing specifiek bedoeld voor het onkruidbestrijdingssysteem Enlist™ Weed Control System. In het kader van deze overeenkomst gaan we choline-hydroxide leveren aan Dow AgroSciences voor gebruik in onkruidverdelgende middelen. De financiële voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekend gemaakt.

Vergelijking eerste helft van 2013 met eerste helft van 2012

De nettoverkoop voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2013 steeg met 8% tot 615 miljoen dollar in vergelijking met de zes maanden die eindigden op 30 juni 2012, voornamelijk dankzij het sterke volume in Specialty Amines en dankzij de voordelige prijs en het effect van de mix. Tijdens deze periode is de nettoverkoop gegroeid met 13% in Specialty Amines en 5% in Functional Amines, terwijl Crop Protection vrijwel ongewijzigd bleef.

De aangepaste EBITDA voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2013 bedroeg 132 miljoen dollar of 21,5% van de nettoverkoop, in vergelijking met 129 miljoen dollar in de periode die eindigde op 30 juni 2012. De verbetering in rentabiliteit in Specialty Amines van 6 miljoen dollar werd gedeeltelijk teniet gedaan door een inkrimping van 3 miljoen dollar in de segmenten Functional Amines en Crop Protection.

Resultaten van kwartaal per segment

Functional Amines

Het volume in het segment Functional Amines bedroeg 75.000 ton voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2013, wat neerkomt op bijna hetzelfde volume als dezelfde periode in 2012. De nettoverkoop bedroeg 137 miljoen dollar voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2013, een stijging van 3% in vergelijking met dezelfde periode in 2012. Deze groei op jaarbasis werd aangedreven door een sterke vraag in de landbouwsector (onkruidverdelgers) in de VS en een herstel in Latijns-Amerika, gedeeltelijk tenietgedaan in het segment Solvents. De aangepaste EBITDA van het segment Functional Amines daalde met 4 miljoen dollar tot 32 miljoen dollar voor de drie maanden die eindigden op 30 juni 2013, in vergelijking met een sterke 36 miljoen dollar in de periode die eindigde op 30 juni 2012, maar was in lijn met het eerste kwartaal van 2013. De druk op de marge van de aangepaste EBITDA was vooral een gevolg van kleinere marges in het segment Solvents en een deel van het hogere Amines-segment, alsook van hogere vaste kosten.

Specialty Amines

Het volume in het segment Specialty Amines steeg met 9% of 5.000 ton tot 58.000 ton voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2013, in vergelijking met dezelfde periode in 2012. De nettoverkoop bedroeg 131 miljoen dollar voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2013, een stijging van 11% in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2012. De groei was vooral te danken aan de vraag naar producten in de segmenten van persoonlijke hygiëne en huishoudelijke producten, terwijl de energiesector stabiel bleef en de volumes in China kleiner dan verwacht waren. De grootste stimulans achter de groei in oppervlakte-actieve middelen was de DIMLA-unit in onze vestiging in Pace Florida, maar ook in Europa groeide dit segment sterk. De VS zorgt nu voor het grootste deel van het volume van Specialty Amines, namelijk 42%. De aangepaste EBITDA van het segment Specialty Amines steeg met 5 miljoen dollar tot een recordbedrag van 23 miljoen dollar voor de drie maanden die eindigden op 30 juni 2013, in vergelijking met een 18 miljoen dollar in de periode die eindigde op 30 juni 2012. De groei in de marge van de aangepaste EBITDA werd aangedreven door een groei in volume en het mix-effect, in combinatie met efficiënte productievoorwaarden.

Crop Protection

De volumes in het segment Crop Protection voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2013 bleven vrijwel ongewijzigd in vergelijking met dezelfde periode in 2012 en vertegenwoordigden een belangrijke verbetering in vergelijking met de moeilijke situatie in het eerste kwartaal als gevolg van de slechte weersomstandigheden. De nettoverkoop bedroeg 37 miljoen dollar voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2013, bijna hetzelfde als in de overeenkomstige periode in 2012. In Europa bleef de verkoop nog wat slabakken als gevolg van het weer. De groei in fumigatiemiddelen en plantgroeiregelende middelen werd tenietgedaan door een daling in onze schimmelwerende middelen als gevolg van slechte weersomstandigheden en hoge inventarisvolumes in het eerste kwartaal in Azië en Latijns-Amerika die geleidelijk werden geabsorbeerd. Ook de aangepaste EBITDA van 11 miljoen dollar van het segment Crop Protection voor de drie maanden die eindigden op 30 juni 2013 was bijna dezelfde als voor de periode die eindigde op 30 juni 2012.

Financiële balans en kasstroom

Op datum van 30 juni 2013 had het bedrijf contant geld en equivalenten van ongeveer 44 miljoen in kas.

De totale schuld van het bedrijf op datum van 30 juni 2013 bestond uit 501 miljoen dollar in termijnleningen, 400 miljoen in senior gedekte effecten en 8 miljoen in kapitaalobligaties. De nettoschuld bedroeg op 30 juni 2013 in totaal 865 miljoen dollar.

Het bedrijf genereerde aangepaste EBITDA min kapitaalonkosten van 100 miljoen dollar voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2013. De kapitaaluitgaven bedroegen 32 miljoen dollar voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2013. Ons project in Pace (Florida) voor de uitbreiding van het segment Methylamine zit nog steeds op schema en we zijn op het einde van het tweede kwartaal van 2013 effectief met de bouw begonnen.

Vooruitzichten voor het hele jaar 2013

"We zijn erg verheugd over onze start in de eerste helft van het jaar. We hebben in de meeste van onze activiteiten, rekening houdend met de aard van onze eindmarkten, sterk gepresteerd en we zagen een herstel in het segment Crop Protection na de moeilijke situatie in het eerste kwartaal. In de komende maanden blijven we onze portefeuille aan derivaten uitbreiden wanneer we een opportuniteit daartoe zien, vooral dan in de Noord-Amerikaanse markten. Wat betreft de vooruitzichten voor het hele jaar verwachten we een solide groei op jaarbasis in zowel het volume, de nettoverkoop als in de aangepaste EBITDA van elk kwartaal. Gezien de broze periode die we doormaakten in de tweede helft van boekjaar 2012 en vooral dan in het vierde kwartaal, verwachten we een grotere groei op jaarbasis in het derde en vierde kwartaal van 2013 dan in de eerste helft van het jaar," aldus Lenoir.

Telefonische vergadering

Zoals reeds eerder aangekondigd houdt het bedrijf een telefonische vergadering om de resultaten van het tweede kwartaal van 2013 te bespreken, en dit op 13 augustus 2013 om 8:00 uur EST voordat de beurzen openen. Er zal een diapresentatie van de vergadering beschikbaar zijn op het onderdeel "Investors" (Investeerders) van de website van het bedrijf, www.taminco.com. De telefonische vergadering kan live via de telefoon worden gevolgd door te bellen naar 1-877-407-4018 of voor oproepen vanuit het buitenland naar het telefoonnummer +1-201-689-8471. Tot één uur na de vergadering zal een herhaling beschikbaar zijn op het telefoonnummer 1-877-870-5176 of voor oproepen vanuit het buitenland op het telefoonnummer 1-858-384-5517. De toegangscode voor de live-vergadering en de herhaling is 417239. De herhaling zal beschikbaar blijven tot donderdag 29 augustus 2013 om 11.59 uur.

Geïnteresseerde beleggers en andere partijen kunnen de vergadering simultaan volgen via een webcast door in te loggen in de rubriek "Investor Relations" (Investeerdersrelaties) van de website van het bedrijf, www.taminco.com. De online-herhaling zal onmiddellijk na de vergadering gedurende beperkte tijd beschikbaar blijven.

Meer informatie over Taminco vindt u op de website van het bedrijf: www.taminco.com. Taminco gebruikt zijn website als een distributiekanaal voor belangrijke informatie over het bedrijf. Financiële en andere belangrijke informatie over Taminco wordt regelmatig gepubliceerd op de website van het bedrijf, waar het op elk moment toegankelijk is.

Over Taminco Corporation

Taminco is wereldwijd de grootste producent van alkylamine en alkylamine-derivaten. De producten van het bedrijf worden gebruikt in de productie van een uitgebreide reeks producten voor de landbouw, waterzuivering, persoonlijke hygiëne, huishoudelijke producten, dierenvoeding en olie- en gasgebaseerde eindproducten. De producten van het bedrijf bieden deze goederen een brede reeks aanvullende kenmerken voor een optimale prestatie. Het bedrijf stelt momenteel ongeveer 800 mensen te werken en is actief in 19 landen, met zeven fabrieken in de Verenigde Staten, Europa en Azië.

Toekomstgerichte verklaringen

Alle in dit mediabericht vermelde toekomstgerichte uitspraken die geen uitspraak over een historisch feit zijn, met inbegrip van alle uitspraken wat betreft onze opinie en verwachtingen, zijn toekomstgerichte uitspraken zoals deze worden bedoeld in de Amerikaanse federale effectenwetgeving, en moeten als dusdanig worden geïnterpreteerd. Met toekomstgerichte uitspraken wordt ook bedoeld informatie over mogelijke of veronderstelde toekomstige resultaten van onze activiteiten, met inbegrip van beschrijvingen van ons bedrijfsplan en bedrijfsstrategieën. Deze uitspraken bevatten vaak woorden zoals "voorzien", "verwachten", "suggereert", "van plan zijn", "geloven", "willen", "verwacht", "beoogt", "raamt", "zouden moeten", "zouden kunnen", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspelt" en andere gelijksoortige uitdrukkingen. Voor meer informatie over factoren die ertoe kunnen leiden dat de reële resultaten beduidend afwijken van deze in de toekomstgerichte uitspraken, raadpleegt u het onderdeel "Risk Factors" (Risicofactoren) onder de rubriek "Registration Statement" (Registratieverklaring) op formulier S-1 dat het bedrijf heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission, en alle nadien door het bedrijf ingediende documenten. We baseren deze toekomstgerichte uitspraken of prognoses op onze huidige verwachtingen, plannen en veronderstellingen die we op hun beurt baseren op onze ervaring in de sector, alsook op de historische trends, huidige omstandigheden, verwachte toekomstige ontwikkelingen en ander factoren die we geschikt achten gezien de omstandigheden op dat moment. Bij het lezen en evalueren van dit mediabericht dient u te begrijpen dat deze uitspraken geen garantie vormen voor enige prestaties of resultaten. De toekomstgerichte uitspraken en prognoses zijn onderhevig aan en houden risico's, onzekerheden en veronderstellingen in, en u mag zich niet ongepast verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken of prognoses. Hoewel we vinden dat deze toekomstgerichte uitspraken en prognoses gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen op het moment dat de uitspraken worden gedaan, dient u te beseffen dat talrijke factoren een invloed kunnen hebben op onze reële financiële of bedrijfsresultaten en dat deze reële resultaten beduidend kunnen afwijken van de resultaten vermeld in de toekomstgerichte uitspraken en prognoses. We nemen geen verplichting op ons om deze toekomstgerichte uitspraken te actualiseren of te herzien op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om andere redenen. Als we een of meer toekomstgericht uitspraken wel actualiseren, mag hieruit niet de conclusie worden getrokken dat we deze of andere toekomstgerichte uitspraken ook zullen actualiseren.

Taminco Corporation Korte, geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoenen dollar, behalve bij de prijzen voor aandelen) (niet geaudit)

Volgende

Vorige

Drie maanden

Drie maanden

Zes maanden

Zes maanden

1 januari

Geëindigd op

Geëindigd op

Geëindigd op

Geëindigd op

tot en met

30 juni,

30 juni,

30 juni,

30 juni,

14 februari,

2013

2012

2013

2012

2012

Nettoverkoop

$  305

$   288

$  615

$  427

$    144

Kosten van verkoop

250

234

503

365

111

Brutowinst

55

54

112

62

33

Verkoop, algemene en administratieve uitgaven

14

12

29

20

66

Uitgaven onderzoek en ontwikkeling

3

1

6

4

1

Andere operationele uitgaven

37

3

39

43

1

Bedrijfsinkomsten (-verlies)

1

38

38

(5)

(35)

Rentelast, netto-

24

19

48

30

8

Verlies op voortijdige aflossing van schuld

12

-

12

-

-

Andere niet-operationele (inkomsten) uitgaven, netto-

-

2

(2)

6

2

Inkomsten (verlies) voor belastingen en  aandelenwinst

(35)

17

(20)

(41)

(45)

Uitgaven (baten) inkomstenbelasting

(22)

10

(16)

(6)

9

 Inkomsten (verlies) voor resultaten van aandelenverlies

(13)

7

(4)

(35)

(54)

Aandelenverlies van niet-geconsolideerde entiteiten

-

-

1

1

-

Netto-inkomsten (verlies) voor de periode

$   (13)

$    7

$    (5)

$   (36)

$    (54)

Netto-inkomsten (verlies) per gewoon aandeel:

Basis

$ (0,21)

$ 0,14

$ (0,09)

$ (0,73)

$   (0,05)

Verwaterd

$ (0,21)

$ 0,14

$ (0,09)

$ (0,73)

$   (0,05)

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen in circulatie

Basis

62.780.206

49.009.139

56.030.468

49.009.139

1.000.000.000

Verwaterd

62.780.206

49.230.025

56.030.468

49.009.139

1.000.000.000

Taminco Corporation Korte, geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoenen dollar) (niet geaudit)

30 juni 2013

31 december 2012

Activa

Huidige activa:

Contant en equivalente middelen

$      44

$         67

Handelsvorderingen, minus de voorziening voor dubieuze vorderingen van $1,3 en $1,9 in respectievelijk 2013 en 2012

87

73

Vorderingen van verwante partijen

1

1

Voorraden

126

126

Uitgestelde inkomstenbelasting

3

4

Vooraf betaalde uitgaven en andere huidige activa

10

13

Vordering op inkomstenbelasting

20

13

Totale huidige activa

291

297

Vastgoed, fabrieken en installaties, netto

441

434

Belegging volgens vermogensmutatiemethode

19

20

Immateriële activa, netto

554

586

Goodwill

452

453

Kosten uitgifte gedekte schuldpapieren

50

57

Totale activa

$     1.807

$       1.847

Schulden en kapitaal

Huidige schulden:

Huidige afbetalingen van langetermijnschuld

$        6

$           6

Handelsschulden

100

80

Te betalen inkomstenbelastingen

4

Andere huidige schulden

38

51

Uitgestelde inkomstenbelasting

2

2

Totaal huidige schulden

146

143

Langetermijnschuld

903

1.155

Uitgestelde inkomstenbelasting

236

249

Langetermijnschulden voor pensioenen en uitkeringen na pensioen

16

16

Andere schulden

9

13

Totale schulden

1.310

1.576

Gewoon aandeel ($0,001 nominale waarde, 90.824.000 geautoriseerde aandelen, 66.398.804 uitgegeven aandelen in circulatie op 30 juni 2013; 49.188.071 geautoriseerde en uitgegeven aandelen op 31 december 2012)

Aanvullend ingebracht kapitaal

531

298

Niet-uitgekeerde winsten

(33 )

(28 )

Geaccumuleerd ander globaal inkomen (verlies)

(1)

1

Totaal kapitaal van aandeelhouders

497

271

Totale schulden en kapitaal

$     1.807

$       1.847

Taminco Corporation Korte, geconsolideerde kasstroom (in miljoenen dollar) (niet geaudit)

Volgende

Vorige

Zes maanden geëindigd op 30 juni 2013

Zes maanden geëindigd op 30 juni 2012

1 januari tot en met 14 februari 2012

Kasstroom gegenereerd door (gebruikt voor) operationele activiteiten

Netto-inkomsten (verlies)

$      (5)

$     (36)

$      (54)

Aanpassingen om nettoverlies af te schrijven van netto-cash gegeneerd door (gebruikt in) operationele activiteiten:

Waardevermindering en afbetaling

56

39

7

Voorziening voor uitgestelde belastingen

(12)

(19)

5

Andere niet-contante aanpassingen

Verlies op voortijdige aflossing van schuld

5

Aandelenopties

60

Verlies uit beleggingen volgens vermogensmutatiemethode

1

1

Afbetaling van schuldkosten

4

2

Lopende rente op leningen van verwante partijen

5

Netto-wijziging in activa en passiva:

(Stijging)/Daling in vorderingen

(15)

(45)

11

(Stijging)/Daling in voorraden

(9)

5

(Stijging)/Daling in schulden

27

-

15

(Stijging)/Daling in andere huidige activa

(3)

5

(3)

(Stijging)/Daling in andere huidige passiva

(17)

(14)

6

Stijging/(Daling) in andere niet-huidige passiva

(4)

4

(13)

Netto-kasstroom gegenereerd door (gebruikt voor) operationele activiteiten

37

(72)

44

Kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten

Overname van Taminco Group Holdings S.a.r.l., minus het   verkregen cash

(155)

Aankoop van vastgoed, fabrieken en installaties

(29)

(21)

(6)

Aankoop van immateriële activa

(3)

(3)

Netto-kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten

(32)

(179)

(6)

Kasstroom gegenereerd door (gebruikt voor) financiële activiteiten

Opbrengsten uit leningen

908

Terugbetalingen van leningen

(251)

(1.121)

Kapitaalverstrekking

540

Terugbetaling van kapitaal

(7)

Verkoop van gewone aandelen

233

Betalingen van kosten van schulduitgifte

(2)

(58)

Netto-kasstroom gegenereerd door (gebruikt voor) financiële activiteiten

(27)

269

Effect van wisselkoers op contant en equivalente middelen

(1)

2

2

Netto-stijging in contant en equivalente middelen

(23)

20

40

Contant en equivalente middelen, begin van periode

67

131

Contant en equivalente middelen, einde van periode

$      44

$       20

$     171

Aanvullende informatie over kasstroom:

Betaalde rente

$      41

$      10

$       1

Betalingen inkomstenbelasting, netto

$       5

$      16

$      —

FINANCIËLE MAATREGELEN NIET-GAAP: AANGEPAST EBITDA

We presenteren de aangepaste EBITDA om mogelijke beleggers een beter beeld te geven van onze bedrijfsresultaten en financiële toestand. De EBITDA verwijst naar de winst van de periode vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. De aangepaste EBITDA verwijst naar de EBITDA minus (i) transactie-onkosten, (ii) herstructureringskosten, (iii) wisselkoerswinsten/-verliezen, (iv) niet-contant kapitaal in inkomsten/verlies van niet-geconsolideerde dochterondernemingen minus de ontvangen cashdividenden, (v) beloningen in aandelenopties en (vi) honoraria en uitgaven van sponsormanagement en directeuren (alleen voor de volgende periode). We vinden dat dergelijke aanpassingen de beleggers de nodige zinvolle informatie biedt om onze bedrijfsresultaten te begrijpen en hen in staat stelt om de financiële en zakelijke trends voor elke periode te analyseren. De aangepaste EBITDA voor de periodes van drie maanden die eindigden op 30 juni 2013 en 2012 zijn op dezelfde manier berekend.

We vinden dat de aangepaste EBITDA nuttig is als een aanvullende maatstaf voor het evalueren van de prestatie van onze operaties en dat het meer transparantie biedt in onze geconsolideerde bedrijfsresultaten. De aangepaste EBITDA is een maatstaf die wordt gebruikt door ons management, met inbegrip van onze belangrijkste operationele besluitvormer, om dergelijke evaluatie uit te voeren, en vormt een factor bij het meten van de naleving van schuldbedingen in het kader van bepaalde leenregelingen, met inbegrip van onze senior gedekte kredietfaciliteiten en ons effectenbeleid.

De aangepaste EBITDA mag niet als alleenstaande maatstaf worden beschouwd of als alternatief voor (a) de bedrijfswinst of de winst voor de periode (zoals gerapporteerd volgens de Amerikaanse GAAP), (b) kaststromen van operationele, investerings- en financiële activiteiten als een maatstaf om onze contant-behoeften te meten of (c) elke andere maatstaf in algemeen erkende boekhoudkundige principes. U dient voorzichtig te zijn bij het vergelijken van de aangepaste EBITDA zoals die door ons is gerapporteerd met vergelijkbare maatstaven van andere bedrijven. Bij het evalueren van de aangepaste EBITDA dient u er rekening mee te houden dat we in de toekomst waarschijnlijke gelijksoortige uitgaven zullen doen als de in deze presentatie vermelde aanpassingen, en dat sommige van deze posten als terugkerend kunnen worden beschouwd. Onze presentatie van de aangepaste EBITDA mag niet worden geïnterpreteerd als een conclusie dat onze toekomstige resultaten niet zullen worden beïnvloed door niet-terugkerende posten.

De onderstaande tabel biedt afstemming van de netto-inkomsten (verlies) op de aangepaste EBITDA voor de periodes in kwestie:

Volgende

Proforma

Huidige

Drie maanden die eindigden op 30 juni 2012

Drie maanden die eindigden op 30 juni 2012

Drie maanden die eindigden op 30 juni 2013

Netto-inkomen

$       7

$      8

$     (13)

Inkomstenbelasting GAAP

10

11

(22)

Netto-rentelast en def. fin. honoraria

19

19

24

Operationele afschrijving en amortisatie

7

7

8

Afschrijving i.v.m. overnames

20

20

20

  EBITDA

$      63

$     65

$      17

Transactiekosten

1

(1)

0

Winst/verlies wisselkoers

0

0

(1)

Investeringen in joint-ventures

0

0

0

Kosten werknemersaandelen

0

0

0

Verlies op voortijdige aflossing van schuld

0

0

12

Ontslagvergoeding Apollo

0

0

35

Managementvergoeding Apollo

1

1

3

  Aangepaste EBITDA

$      65

$     65

$      66

Vorige

Volgende

Proforma

Huidige

1 januari 2012 - 14 februari 2012

Zes maanden die eindigden op 30 juni 2012

Zes maanden die eindigden op 30 juni 2012

Zes maanden die eindigden op 30 juni 2013

Netto-inkomen

$    (54)

$    (36)

$    (5)

$    (5)

Inkomstenbelasting GAAP

9

(6)

12

(16)

Netto-rentelast en def. fin. honoraria

8

30

39

48

Operationele afschrijving en amortisatie

7

9

13

16

Afschrijving i.v.m. overnames

0

30

40

40

  EBITDA

$    (30)

$    27

$    99

$    83

Transactiekosten

0

68

26

0

Winst/verlies wisselkoers

0

1

1

(3)

Investeringen in joint-ventures

0

1

1

1

Kosten werknemersaandelen

60

0

0

0

Verlies op voortijdige aflossing van schuld

0

0

0

12

Ontslagvergoeding Apollo

0

0

0

35

Managementvergoeding Apollo

0

2

2

4

  Aangepaste EBITDA

$    30

$    99

$   129

$   132

Aangepaste EBITDA minus kapitaaluitgaven: Zes maanden die eindigden op 30 juni 2013 (in miljoenen dollar) (niet geaudit):

Eerste helft 2013 (eindigde op 30 juni '13)

  Netto-inkomen

$            (5)

  Inkomstenbelasting GAAP

(16)

  Netto rentelast

48

 Waardevermindering en aflossing

56

 Aanpassingen

49

   Aangepaste EBITDA

$           132

 Minus: Uitgaven instandhouding kapitaal

(13)

 Minus: Uitgaven kapitaalgroei

(16)

 Minus: Uitgaven immaterieel kapitaal

(3)

Aangepaste EBITDA minus kapitaaluitgaven:

$           100

BRON Taminco Corporation