Tamir Sapir vecht onbenullige procesvoering en poging tot beletten van uitvoering van oordeel van internationaal gerechtshof over 28 miljoen USD in zijn voordeel aan

19 Dec, 2007, 17:37 GMT Van The Sapir Organization

NEW YORK, December 19 /PRNewswire/ --

- Het Russische Hoogste Handelsgerechtshof wil de procedure in hoger beroep mondeling behandelen gebaseerd op 'Nieuwe bekende gegevens' - een kwestie over interpunctie en een beweerdelijk verkeerd geplaatst streepje;

- Hoorzitting gepland op 22 januari 2008

Moscow Oil Refinery (MOR) blokkeert de uitvoering door de New Yorkse zakenman en vastgoedondernemer Tamir Sapir van het historische oordeel uit 2005 van US$ 28 miljoen, zoals oorspronkelijk beslist door internationale arbitrage en daarna bevestigt door de hoogste Russische rechterlijke instantie, Arbitrazh, na een langdurige juridische strijd. Het oordeel tegen MOR was in het voordeel van het bedrijf van de heer Sapir, Joy-Lud Distributors International Inc., een bedrijf uit New York.

MOR blijft de uitvoering van het arbitrale vonnis aanvechten, dat bevestigd werd door de hoogste Russische rechterlijke instantie, Arbitrazh. Zijn nieuwste argument is dat de naam van het bedrijf van de heer Sapir, Joy-Lud, soms met een streepje wordt gespeld (Joy-Lud) en soms zonder(Joy Lud). Het Russische Hof van Justitie Arbitrazh heeft gepland dit argument te behandelen op 22 januari 2008 als een "nieuw bekend gegeven". Het Russische Hof van Justitie Arbitrazh hecht geloof aan ongepaste procesvoering door toe te stemmen met het behandelen van het argument van MOR alvorens te beslissen of er wel of niet een hoorzitting dient plaats te vinden.

MOR is een Russisch bedrijf dat in Moskou is gevestigd. Tussen 1992 en 1998 sloten Joy-Lud en MOR in het totaal 16 contracten op grond waarvan MOR Joy-Lud van olieproducten zou voorzien. Sinds 1992, toen MOR zijn eerste contract met Joy-Lud uitvoerde, werden beide spellingen gebruikt en MOR maakte geen enkel bezwaar tegen de verschillende spellingen, en dit onderstreept het clandestiene karakter van dit laatste hoger beroep. MOR had blijkbaar geen bezwaren tegen een streepje toen het bedrijf in het bezit kwam van de bedrijfsdocumenten van Joy-Lud in 2003 en was aldus op de hoogte van de correcte naam van het bedrijf van de heer Sapir. Het Hof van Justitie Arbitrazh was eveneens op de hoogte van de correcte naam, aangezien het dezelfde documenten ontving toen het Stockholm-oordeel werd geveld. De bekendheid van zowel het Hof als MOR doet twijfel rijzen over de redenering dat een ontbrekend streepje een "nieuw bekend gegeven" zou zijn.

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat het hoogste handelsgerechtshof van Rusland meegaat in deze onbenullige poging van MOR om betaling te voorkomen ingevolge het oordeel van de internationale arbitrage, dat uiteindelijk, ondanks diverse pogingen in hoger beroep, in stand is gelaten," zei Tamir Sapir, voorzitter van The Sapir Organization.

De beslissing door het Hof van Justitie Arbitrazh om het argument van MOR te behandelen ondermijnt de zakenrelaties tussen Rusland en het Westen. Door met een behandeling in te stemmen gebaseerd op een beweerdelijk ontbrekend streepje, waarvan zowel het Hof als de MOR heel goed op de hoogte waren, te willen horen, trekt het Hof de autoriteit van het oordeel van Stockholm, dat algemeen geaccepteerd is als de wijze waarop geschillen daterend uit de USSR-tijd opgelost worden, in twijfel. Deze beslissing zou tot gevolg kunnen hebben dat investeringen in Rusland significant teruglopen indien als westerse bedrijven vrezen geen weerwoord te hebben tegen bespottelijke claims door Russische bedrijven die door Russische gerechtshoven serieus genomen worden.

Op 19 januari 1995 sloot Joy-Lud een contract dat in het Russisch was geschreven, waarin de naam van het bedrijf als Joy-Lud (met streepje) werd gespeld, gebaseerd op de Russische spellingsregel waarbij samengestelde namen worden gespeld met een streepje (bv. New-York, San-Franciso, Los-Angeles).

In april 1998 schoot MOR tekort in de nakoming van het contract en bijgevolg kwamen beide partijen een ad hoc arbitrage overeen in Stockholm in Zweden. Op 14 juni 2005 velde het tribunaal een vonnis, volgens hetwelk MOR verplicht werd Joy-Lud 28 miljoen USD te betalen plus rente en de kosten van de arbitrage. Op dit moment bedraagt de rente meer dan 8 miljoen USD. Het vonnis was geschreven in het Russisch. De voorpagina en de inhoud van het vonnis vermelden de naam van de eiseres als "Joy-Lud" (met streepje), terwijl in een ander gedeelte van het vonnis de naam van de eiseres als "Joy Lud" (zonder streepje) wordt vermeld.

BRON The Sapir Organization