Tauw en ARCADIS versterken dijken Nederlek

26 Mei, 2008, 11:22 BST Van ARCADIS NV

DEVENTER en AMERSFOORT, Nederland, May 26 /PRNewswire/ -- De advies- en ingenieursbureaus Tauw en ARCADIS voeren samen het dijkversterkingsproject Nederlek uit. Hiervoor is recentelijk een overeenkomst ondertekend, waarbij de twee bureaus hun gezamenlijke expertise inzetten. Tauw is projectleider. ARCADIS verricht een deel van het dagelijkse toezicht op de uitvoering. Met deze klus is een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro gemoeid.

Het dijkversterkingsproject is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma staan de belangrijkste keringen die Nederland beschermen tegen overstromingen, maar nu nog onvoldoende bescherming bieden. Op 10 april gaven staatssecretaris Huizinga en dijkgraaf Oosters het startsein voor de uitvoeringsfase van het dijkversterkingsproject Nederlek. Hieraan is een voorbereiding van ruim acht jaar vooraf gegaan.

Tauw heeft van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard de opdracht gekregen om de uitvoering van de dijkversterking te begeleiden en werkt daarbij nauw samen met ARCADIS. Bij Lekkerkerk worden de dijken versterkt over een lengte van zes kilometer. Aangezien de dijken door dichtbebouwd gebied gaan, wordt er een grote diversiteit aan versterkingsmethodes gebruikt.

Uit de Veiligheidstoetsing blijkt dat de dijk over een lengte van 5.385 meter niet aan de vereiste veiligheidseisen voldoet en versterkt moet worden. Behalve dat een aantal dijkgedeelten te laag zijn, vormt vooral de stabiliteit een probleem. Er zullen innovatieve dijkversterkingmethodes worden ingezet om de invloed op de dichtbebouwde omgeving zoveel mogelijk te beperken. In de voorbereidingsfase van het project heeft ARCADIS het ontwerp vervaardigd, de benodigde engineering verricht en de knelpunten inzichtelijk gemaakt. De werkzaamheden duren tot 2012. Met de dijkversterking is een bedrag van circa 85 miljoen euro gemoeid. Deze kosten neemt het Rijk voor haar rekening.

Tauw is een internationaal advies- en ingenieursbureau gericht op stedelijk gebied en infrastructuur, water en landelijk gebied, en industrie en bedrijven. De ruim 1.100 medewerkers van Tauw werken wereldwijd vanuit 27 vestigingen verspreid over zes Europese landen.

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Het advies- en ingenieursbureau ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. Dat doet ARCADIS voor bedrijven en overheden. Meer dan 13.000 mensen realiseren samen een concernomzet van EUR 1,5 miljard. Met een dicht netwerk van kantoren is ARCADIS multinationaal aanwezig. De internationale kennis en ervaring binnen de onderneming is gericht op meerwaarde voor de klanten. PRN NLD

BRON ARCADIS NV