Tauw traint Kyrgyzië, Tajikistan en Oezbekistan om pesticiden op te ruimen

22 Jun, 2009, 09:00 BST Van Tauw BV

DEVENTER, The Netherlands, June 22 /PRNewswire/ -- Tauw heeft van de World Bank opdracht gekregen te adviseren in de aanpak van oude bestrijdingsmiddelen en moeilijk afbreekbare organische vervuilingen (POP's) in Kyrgyzië, Tajikistan en Oezbekistan. De adviseurs van Tauw verzorgen de kennisoverdracht voor de inventarisatie en aanpak van oude opslagplaatsen van deze giftige stoffen. Het contract is op 3 juni ondertekend.

In elk van de drie landen worden tien mensen opgeleid in het opsporen en inventariseren van oude opslagplaatsen. Daarnaast wordt in ieder land één stortplaats verder onderzocht, waarna een saneringstechniek wordt ontworpen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een consortium samen met Witteveen+Bos, Milieukontakt International, IHPA (International HCH and Pesticides Association) en Green Cross. Tevens wordt nauw samengewerkt met lokale partijen. De Canadese overheid financiert het project voor een bedrag van 450.000 euro.

In Kyrgyzië, Tajikistan en Oezbekistan hebben zich de laatste tientallen jaren grote hoeveelheden verouderde pesticiden en POP's opgehoopt, stoffen die in het verleden gebruikt werden in de landbouw en die zeer schadelijk zijn voor mens en milieu. Het opruimen van deze stoffen vindt plaats in het kader van de Stockholm Conventie.

Voor meer informatie: http://www.tauw.com

Noot voor de redactie

Tauw Group bv is een internationaal advies- en ingenieursbureau, dat met ruim 1.100 medewerkers actief is vanuit lokale vestigingen in zes Europese landen. Tauw wil bijdragen aan duurzame omgevingskwaliteit. De werkzaamheden bestaan uit het meten, adviseren, ontwerpen en realiseren van projecten, die gericht zijn op de inrichting, verbetering en instandhouding van de fysieke omgeving, het milieu en de infrastructuur.

Tauw draagt al ruim vijftien jaar bij tot het stimuleren van bewustwording en het creëren van oplossingen voor de problematiek van pesticiden en POP's.

BRON Tauw BV