Telefonica Moviles installeert binnenkort Plug Power brandstofcellen in Venezuela

17 Jul, 2006, 12:59 BST Van Plug Power Inc.

LATHAM, New York, July 17 /PRNewswire/ --

Plug Power Inc. (Nasdaq: PLUG), een toonaangevende leverancier van schone, betrouwbare on-site energieproducten, heeft aangekondigd dat Telefonica Moviles, één van de twee grootste draadloze providers in Latijns-Amerika, de GenCore (R) back-up stroomsystemen van Plug Power zal beginnen installeren in Venezuela.

De eerste installatie omvat negen back-up brandstofcelsystemen die werden aangekocht via Corpo Teletecnical, de Venezolaanse verdeler van Plug Power. De systemen zullen geplaatst worden bij masten met kritische back-upbehoeften in de ruime omgeving van Caracas. Deze nieuwe installatie volgt na de beëindiging van een succesvolle acht maanden durende test op een actieve draadloze locatie van Telefonica Moviles buiten Caracas. Tijdens de testperiode reageerde het GenCore systeem succesvol op verschillende stroomonderbrekingen op het netwerk, waaronder één die zo'n 12 uur duurde. Het systeem leverde stroom en zorgde ervoor dat de mast bleef werken toen het elektriciteitsnet uitviel door overbelasting en weergerelateerde factoren.

Telefonica Moviles heeft ongeveer 700 masten in Venezuela en meer dan 10.000 sites in Centraal- en Zuid-Amerika. Richard Croce, Energy Manager van Telefonica Moviles in Venezuela, zoekt sites die in aanmerking kunnen komen om GenCore te gebruiken, zoals sites waar er onvoldoende ruimte is voor bijkomende accu's of voor een generator, of waar generatoren verboden zijn omwille van geluidshinder, vervuilingsproblemen of gewichtsbeperkingen. Men verwacht dat er nog bijkomende opportuniteiten zullen opduiken want Telefonica Moviles blijft sites zoeken waar de traditionele back-upinfrastructuur het vaak laat afweten door extreme weersomstandigheden en een onstabiel elektriciteitsnet.

Croce zei: "Telefonica is duidelijk de leider in betrouwbare netwerken terwijl ze onze milieu-impact over het netwerk verminderen. De krachtige betrouwbaarheid en de schone en geluidloze werking van GenCore hebben ons overtuigd om te kiezen voor de back-up brandstofceltechnologie in plaats van bijkomende investeringen te doen in accu's en generatoren. We geloven dat GenCore duidelijk de volgende stap in de evolutie van netwerkbetrouwbaarheid vertegenwoordigt, en we kijken ernaar uit om de GenCore systemen verder te installeren in het Venezolaanse netwerk."

"We zijn blij dat we Telefonica, een wereldleider in telecommunicatie, tot een van onze klanten kunnen rekenen," zei Mark Sperry, Chief Marketing Officer bij Plug Power. "Plug Power rust de telecommunicatie serviceproviders uit met de technologie om de betrouwbaarheid van hun netwerken en de ervaring van hun klanten te verbeteren, terwijl het vermijdt dat de providers klanten en inkomsten verliezen als gevolg van storingen aan de traditionele back-up energie-infrastructuur."

Plug Power werkt samen met Telefonica Moviles ook mee aan de GenCore testen in andere belangrijke markten waaronder Mexico, Brazilië en Spanje. De producttesten in Mexico en Brazilië worden uitgevoerd met Tyco Electronics Power Systems, distributiepartner van Plug Power.

Over Plug Power

Plug Power Inc. is een gevestigde leider in de installatie van schone, betrouwbare on-site energieproducten. Er zijn wereldwijd al meer dan 650 Plug Power brandstofcelsystemen geleverd aan klanten in de commerciële en openbare sector, de telecommunicatie, nutsbedrijven en energieleveranciers. Als u bijkomende informatie wenst over hoe u belegger, klant, leverancier of strategische partner van de energierevolutie van Plug Power kunt worden, surf dan naar http://www.plugpower.com.

Over Corpo Teletecnical / Enerseg

Corpo Teletecnical en Corporacion Enerseg zijn een joint venture aannemer gevestigd in Caracas, Venezuela. Deze bedrijven richten zich voornamelijk op de telecommarkt en leveren bouw- en onderhoudsdiensten voor telecomsites, waaronder moderne back-up energiesystemen zoals het GenCore brandstofcelsysteem, maar ook traditionele back-up energie-infrastructuur zoals generatoren, gelijkrichters en accu's. Corpo Teletecnical en Corporacion Enerseg zijn de erkende Plug Power verdelers en serviceproviders in Venezuela.

Over Telefonica Moviles

Telefonica Moviles is de draadloze afdeling van Telefonica S.A. Telefonica S.A. is de toonaangevende telecommunicatieoperator in de Spaans- en Portugeessprekende wereld en de op één na grootste Europese operator wat betreft beurskapitalisatie. Telefonica levert een volledig assortiment communicatiediensten waaronder vaste telefonie, mobiele telefonie, datatransmissie en bijhorende diensten, bedrijfsservices, internettoegang, telefoonboeken, CRM-services en content. Telefonica heeft meer dan 100 miljoen klanten. Het bedrijf is aanwezig in 50 landen waaronder doelmarkten zoals Brazilië, Mexico, Argentinië, Peru, Chili, El Salvador, Guatemala, USA/Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Duitsland, Italië, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Marokko.

Dit persbericht bevat op de toekomstgerichte verklaringen zoals omschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. We vinden het belangrijk om onze toekomstige verwachtingen te communiceren aan onze beleggers. Er kunnen echter toekomstige gebeurtenissen zijn die we niet nauwkeurig kunnen voorspellen of controleren en die ertoe kunnen leiden dat de huidige resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen die we omschrijven in onze op de toekomstgerichte verklaringen, waaronder, en deze opsomming is niet limitatief, het risico dat mogelijke strategische voordelen van de Smart Hydrogen transactie niet verwezenlijkt worden; het vermogen van Plug Power om commercieel uitvoerbare on-site energieproducten te ontwikkelen; de kosten en de timing om de on-site energieproducten van Plug Power te ontwikkelen; de marktaanvaarding van de on-site energieproducten van Plug Power; het vermogen van Plug Power om on-site energieproducten op grootschalige commerciële basis te produceren; concurrerende factoren, zoals prijsconcurrentie en concurrentie van andere traditionele en alternatieve energiebedrijven; de kosten en de beschikbaarheid van componenten en onderdelen voor de on-site energieproducten van Plug Power; het vermogen van Plug Power om relaties op te bouwen met derde partijen met betrekking tot productontwikkeling, productie, distributie en service en de levering van belangrijke productonderdelen; het vermogen van Plug Power om zijn intellectuele eigendom te beschermen; het vermogen van Plug Power om de kosten van zijn on-site energieproducten te verlagen en om hun betrouwbaarheid aan te tonen; de kosten om in overeenstemming te zijn met de huidige en de toekomstige overheidsreglementeringen; de impact van de deregulering en de herstructurering van de nutsvoorzieningsector die vrager is van de on-site energieproducten van Plug Power en andere risico's en onzekerheden die besproken worden onder "Item IA-Risicofactoren" in het jaarrapport van Plug Power op Form 10-K voor het boekjaar eindigend op 31 december 2005, ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") op 14 maart 2006, en de rapporten die Plug Power van tijd tot tijd indient bij de SEC. Plug Power is niet van plan en ziet het niet als een verplichting om de informatie in dit persbericht te updaten.

Website: http://www.plugpower.com

BRON Plug Power Inc.