Ten Cate: Vaststelling dividend over 2006

29 Maa, 2007, 16:01 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, March 29 /PRNewswire/ -- In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv (Euronext: KTC) op 29 maart 2007 is het dividend over het boekjaar 2006 vastgesteld op EUR 0,70 per gewoon aandeel van EUR 2,50 nominaal. Het dividend wordt naar keuze geheel in contanten beschikbaar gesteld dan wel, in een nog nader te bepalen verhouding, in gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of desgewenst ten laste van de overige reserves. Op de uitkering in contanten zal 15% dividendbelasting worden ingehouden.

Notering ex-dividend zal op 2 april 2007 plaatsvinden.

Aandeelhouders wordt tot sluiting beurs op 20 april 2007 de gelegenheid geboden hun keuze kenbaar te maken. De omwisselingsverhouding van het keuzedividend wordt direct daarna bekend gemaakt. De berekening vindt plaats aan de hand van de gemiddelde beurskoers van de laatste drie beursdagen van de keuzeperiode. De waarde van het dividend in aandelen zal bij vaststelling nagenoeg gelijk zijn aan het contante dividend.

Het dividend wordt vanaf 27 april 2007 betaalbaar gesteld.

www.tencate.com

BRON Koninklijke Ten Cate