Ten Cate bereikt akkoord inzake overname marktleider Polyfelt

11 Okt, 2005, 08:00 BST Van Royal Ten Cate

ALMELO, Nederland, October 11 /PRNewswire/ -- Koninklijke Ten Cate (Euronext: KTC) acquireert Europees marktleider Polyfelt GmbH (www.polyfelt.com) van OMV Refining & Marketing GmbH (Wenen). Door deze overname bereikt Ten Cate wereldwijd een leidende positie in de markt voor geotextiele materialen. Door samenvoeging van het elkaar aanvullende productenaanbod worden in het bijzonder in Europa en Azië de marktpostities aanmerkelijk versterkt.

Polyfelt, met productievestigingen in Linz, Bezons/Parijs en Kuala Lumpur, heeft een omzet van circa EUR 90 miljoen en 364 medewerkers. De omzet van Polyfelt wordt voor circa 70% in Europa gerealiseerd. Hiernaast heeft Polyfelt een 50%-deelneming in de Australische onderneming Geofabrics Australasia.

Geosynthetics is de verzamelnaam voor materialen (weefsels, grids en non-wovens) die met name gebruikt worden in de weg- en waterbouw, agrarische en bouwsector. Toepassing van deze materialen is vooral gericht op (erosie)bescherming, landwinning, drainage, scheiding van grondlagen en de versterking van dijken en damwanden.

Koninklijke Ten Cate is reeds actief in deze markt via Ten Cate Nicolon (Europa, Azië en de VS). De sector Industrial Fabrics & Grass, waar de Ten Cate Nicolon-activiteiten deel van uitmaken, liet in de eerste helft van 2005 een autonome groei zien van 24%. De omzet in geotextiel groeide navenant, hoewel deze groei vooral in de VS werd gerealiseerd. Door de overname wordt de positie van Ten Cate Nicolon buiten de VS aanzienlijk versterkt. Polyfelt levert een versterking voor de marktpositie in Centraal- en Oost-Europa en Azië. Polyfelt zal positief bijdragen aan de verdere groei van deze activiteiten.

Polyfelt Geosynthetics is qua productportfolio, geografische markt en technologische basis complementair aan Ten Cate Nicolon. Polyfelt beschikt over een modern productieapparaat. In maart 2005 nam Polyfelt een gepatenteerd procédé in gebruik voor de productie van high performance geotextiel. De marktpositie van Ten Cate Nicolon in Europa beperkt zich tot in hoofdzaak geweven materialen met hoge sterkte-eigenschappen voor veeleisende toepassingen. Ten Cate Nicolon neemt een leidende positie in de VS in, met een breed productspectrum en een toepassingsgerichte ondersteuning op het gebied van de technische verwerking.

Door de overname ontstaat een geotextielgroep met een toonaangevende positie op de wereldmarkt. De combinatie beschikt over een volledig scala aan producten, een wijd vertakt distributienetwerk en een goede toegang tot de belangrijke projectenmarkt.

De overname is een belangrijke strategische stap in het 'buy and build'-proces rondom de vijf strategische kerngebieden: veiligheidsweefsels, aerospace-composieten, antiballistische composietmaterialen, kunstgras en geotextiele materialen.

De overnamesom bedraagt EUR 70 miljoen (aandelen plus overname schuldpositie). Met de overname is geen goodwill gemoeid. De overname wordt uit de lopende kredietfaciliteiten gefinancierd. Aangezien de overname naar verwachting tegen het einde van dit jaar afgerond zal worden, zal het effect op de winst over geheel 2005 gering zijn. Polyfelt zal vanaf 2006 bijdragen aan de winst en er worden geleidelijk toenemende synergievoordelen verwacht.

www.tencate.com

BRON Royal Ten Cate