Ten Cate Thiolon investeert in capaciteitsuitbreiding voor kunstgras

14 Okt, 2005, 08:00 BST Van Royal Ten Cate

ALMELO, Nederland, October 14 /PRNewswire/ -- Als gevolg van een voortgaande groei in de omzet van kunstgras is voor Ten Cate Thiolon (www.thiolon.nl), onderdeel van de sector Industrial Fabrics & Grass van Koninklijke Ten Cate, een investeringsproject goedgekeurd ter grootte van EUR 10 miljoen. Dit is, gelet op het totaal aan investeringen in materiële vaste activa van Koninklijke Ten Cate over geheel 2004 een substantiële investering voor het concern. De investering is bestemd voor uitbreiding van de productiecapaciteit alsmede investeringen die zijn gericht op toekomstige kostenbesparingen en logistieke processen. De investeringen vinden zowel in de productievestiging in de VS als in Nederland plaats.

De sector Industrial Fabrics & Grass liet tot dusverre in 2005 een gezonde autonome groei zien. Voor 2006 voorziet Ten Cate Thiolon een voortgang van de groei, die deels ook op andere marktsegmenten dan specifieke sporttoepassingen gaat plaatsvinden. Landscaping is hiervan een voorbeeld. In Amerika is ook de markt voor multi-sportvelden van universiteiten en scholen een belangrijk afzetgebied.

In de sportmarkt staat het merk Thiolon Grass(R) garant voor hoogwaardig kunstgras dat door een groot aantal marktpartijen prominent in hun systemen verwerkt wordt.

Vooral in de VS en in het topsegment van de Europese markt valt een groeiende vraag te constateren naar kwalitatief hoogwaardige typen kunstgras voor diverse sporten. Deze producten bezitten uitstekende eigenschappen op het gebied van slijtvastheid in combinatie met slidingvriendelijke eigenschappen voor spelers. Voetbal is momenteel een aanzienlijke groeimarkt en er vindt een geleidelijke omschakeling van denken plaats op topniveau, mede op grond van de stimulering van kunstgras door de FIFA en UEFA. Kunstgras creëert ook onder moeilijke klimatologische omstandigheden mogelijkheden voor de voetbalsport. Vergelijkbare ontwikkelingen worden bij andere sporten aangetroffen. Ook de toenemende noodzaak tot waterbesparing is een stimulans voor het gebruik van kunstgras.

Kosten van blessures vormen een belangrijk aspect bij topclubs. Kunstgras levert, vanwege het constante en voorspelbare karakter van de ondergrond, een positieve bijdrage aan een medisch verantwoorde en individueel ingestelde training en controle van de lichamelijke belasting. Ten Cate Thiolon werkt in dit opzicht samen met kenniscentra en acht de gezondheidsaspecten van elementair belang bij de verdere ontwikkelingen op het gebied van kunstgras. Voor de verdere groei van de markt voor kunstgras is het van belang dat deze kennis breed wordt toegepast. In het bijzonder voor de verwachte groei van kunstgras binnen het totaal van de voetbalsport en andere contactsporten, zoals American football en rugby, is het van belang een betaalbare, veilige en kwalitatief hoogwaardige ondergrond te bieden. Ten Cate Thiolon is goed gepositioneerd om aan deze vraag te voldoen en zal hier een leidende positie blijven vervullen.

Concluderend kan worden gesteld dat de huidige kwalitatieve ontwikkelingen positief zijn voor de brede acceptatie van kunstgras, hetgeen de marktgroei stimuleert. Derhalve voorziet de onderneming goede groeimogelijkheden voor de toekomst.

www.thiolon.nl

www.tencate.com

BRON Royal Ten Cate