TenCate breidt productie van veilig infill voor kunstgras uit

31 Aug, 2006, 18:15 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, August 31 /PRNewswire/ -- Koninklijke Ten Cate (Euronext: KTC) gaat de productie van Thiolon(R) Infill Pro, een gepatenteerd instrooisel voor kunstgras voetbalvelden, aanzienlijk uitbreiden. De verhoogde capaciteit zal met ingang van het nieuwe seizoen in 2007 volledig operationeel zijn. Door het actief vermarkten van dit product, de verwachte geleidelijke prijsdaling en een grotere marktacceptatie zal dit product vanaf 2007 een groter aandeel in de omzet innemen.

De samenstelling van dit instrooisel, dat in samenwerking met DEX Plastomers is ontwikkeld, is volledig veilig. De verpakkingsindustrie voor voedsel maakt gebruik van dezelfde grondstoffen waaruit Thiolon Infill Pro is samengesteld.

Bij de ontwikkeling van kunstgrasvelden en de daarvoor benodigde componenten heeft TenCate steeds het aspect persoonlijke veiligheid benadrukt. Voordat een TenCate-product op de markt komt, wordt dit uitgebreid getest. Er wordt intensief samengewerkt met kennisinstituten, testcentra, medisch specialisten en medische staven van sportclubs. TenCate streeft een zo veilig mogelijk eindproduct na met optimale sporttechnische eigenschappen.

Controle op chemische samenstelling

Nog niet is aangetoond dat rubber instrooisel van derden dat gemaakt wordt van gerecyclede autobanden en toegepast in kunstgras voetbalvelden daadwerkelijk schadelijk is voor de gezondheid. TenCate heeft een voorkeur voor volledige controle op de chemische samenstelling, zodat ieder risico wordt vermeden. TenCate heeft de gehele productie van haar Thiolon-producten (grasvezel, backing, infill, sub-base) zelf in de hand en ontwikkelt deze producten op basis van eigen recepturen. Door waarde te hechten aan de vermelding van de merknaam TenCate op onze producten geven wij daarmee tevens ons kwaliteitswaarmerk af. Dit biedt een garantie voor veiligheid en duurzaamheid.

Naast veiligheid is een belangrijk voordeel van Thiolon Infill Pro dat gedurende de levensduur van het veld de speeleigenschappen beter gewaarborgd kunnen worden. Ook treedt met dit instrooisel geen overmatige slijtage op van de grasvezel. Grasvezel en instrooisel zijn optimaal op elkaar afgestemd. Dit is met een gerecycled product niet het geval.

Omdat de verschillende bouwstenen van een kunstgrasveld optimaal op elkaar dienen te worden afgestemd, streeft TenCate een systeemaanpak na. Dit garandeert de veiligheid en de gewenste speltechnische eigenschappen van het veld over een periode van minimaal 12 jaar. Onder andere voor de realisatie van optimale speelcondities van kunstgras is samen met de Universiteit Twente het Institute for Sport & Leisure opgericht, dat een breed onderzoeksterrein kent.

Hogere normering kunstgras sportvelden

Gemeentes die op kunstgras sportvelden overschakelen, doen dit vooral om hun stedelijke ruimte optimaal te benutten. Zij schaffen de velden aan op basis van een economische levensduur van gemiddeld 12 jaar. De veiligheid en sporttechnische eigenschappen dienen dus gedurende deze periode gewaarborgd te zijn. Het huidige normeringsysteem sluit hierbij niet aan en geeft geen zekerheid over de levensduur. Dit kan op termijn problemen geven. Al langer tracht TenCate hogere normeringen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid te bewerkstelligen. Daartoe heeft TenCate officiële sportinstanties en testcentra benaderd. Op het gebied van het testen van sporttechnische eigenschappen loopt TenCate als marktleider voorop. Het huidige FIFA/UEFA-kwaliteitssysteem is een goede eerste stap, maar biedt nog te weinig garanties voor de langere termijn. Profclubs hebben meer financiële middelen om velden vroegtijdig te vervangen en zullen eerder overstappen op nieuwe generaties.

Met de groei van de markt en de toename van het aantal nieuwe aanbieders van systeemcomponenten dienen de kwaliteit en veiligheid van kunstgras sportvelden gedurende de gehele gebruiksduur, die veelal langer is dan 10 jaar, gewaarborgd te blijven. Momenteel kent de branche in Europa geen kwaliteitswaarborggarantie. TenCate blijft zich hiervoor wereldwijd inzetten. Zij is door de Chinese sportautori-teiten gevraagd te participeren in een ontwikkelingsproject voor hogere standaarden voor kunstgras dat tijdens de komende Olympische Spelen gebruikt gaat worden.

Prijsverlaging en technologische ontwikkelingen

Door de productie van instrooisel uit te breiden en het industriële proces op te schalen, wordt een aanmerkelijke reductie van de prijs mogelijk. Daardoor zal veilig instrooisel beter betaalbaar worden voor de amateurverenigingen. Momenteel wordt Thiolon Infill Pro nog uitsluitend gebruikt door een beperkt aantal professionele clubs, waaronder Heracles Almelo en AFC Ajax, en voor het KNVB-veld in Zeist. Ook het nieuw te realiseren veld bij het FIFA-hoofdkantoor zal worden voorzien van dit infill.

Hiernaast vinden technologische ontwikkelingen plaats, die vooral voor de amateur-markt baanbrekend zullen zijn. TenCate streeft ernaar kunstgras voetbalvelden als een geïntegreerd systeem van verschillende componenten op de markt te brengen, die goedgekeurd worden voor amateursport. Ook deze ontwikkeling betekent verlaging van de aanschafkosten van een sportveld.

Cruyff Courts veilig

TenCate heeft een partnership met de Cruyff Foundation en is verantwoordelijk voor het technische concept van de kunstgrasveldjes, die inmiddels in een groot aantal Nederlandse steden zijn aangelegd. Omdat TenCate de componenten van deze veldjes levert, kunnen wij volledig instaan voor de veiligheid van deze sportvelden. Deze velden zijn gegarandeerd vrij van giftige stoffen en dus veilig voor kinderen.

Voordelen kunstgras sportvelden blijven overeind

TenCate is van mening dat de huidige onrust niet van blijvende aard is. Hoewel op korte termijn het gebruik van veilig instrooisel kostenverhogend zal zijn ten opzichte van gerecycled rubber, zijn er belangrijke voordelen in het gebruik en blijven de speeleigenschappen van het sportveld gedurende de levensduur van het veld beter behouden.

Omdat een kunstgrasveld veel intensiever bespeeld kan worden, is sprake van optimaal ruimtegebruik en creëren gemeentes hierdoor in stedelijke gebieden extra ruimte voor woningbouw. Kunstgras blijft daarom een goed alternatief voor natuurlijk gras. Kunstgras kent daarnaast een groot aantal bijkomende voordelen, zoals veel lagere onderhoudskosten, geen gebruik van kunstmest en pesticiden en een aanzienlijke waterbesparing. Het belangrijkste voordeel voor de sporters is wel dat de kwaliteit en de veiligheid van de sportvloer bepaald kunnen worden én dat de sportvloer altijd dezelfde speeleigenschappen heeft.

www.tencate.com

www.thiolon.nl

  
  Voor meer informatie:
  TenCate,
  Frank Spaan, hoofd investor relations/externe betrekkingen,
  Telefoon, +31-546-54-43-38,
  Mobiel +31-612-96-17-24.

  TenCate Thiolon,
  Ralph Jorissen, directeur,
  Telefoon+31-651-36-98-53

BRON Koninklijke Ten Cate