TenCate rond acquisitie van Mattex Leisure Industries af

02 Apr, 2007, 17:30 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, April 2 /PRNewswire/ -- Volgend op eerdere berichtgeving deelt Koninklijke Ten Cate nv mee dat het acquisitieproces van de kunstgrasactiviteiten van Mattex Leisure Industries formeel is afgerond. De overheid van Dubai heeft de benodigde vergunningen verstrekt. De overname is daarmee een feit. Met de acquisitie is een bedrag gemoeid van US$ 178 miljoen.

De kunstgrasactiviteiten van Mattex worden overgenomen door een nieuwe vennootschap, TenCate Thiolon Middle East LLC, die volledig wordt geïntegreerd in de TenCate Grass-groep. Met deze overname versterkt TenCate haar positie op de kunstgrasmarkt zowel strategisch als operationeel. Dit zal naar verwachting een aanmerkelijk positief effect hebben op omzet en resultaat van de TenCate Grass-groep. TenCate Thiolon Middle East zal naar verwachting een sterke nettowinstbijdrage leveren, mede op grond van lage kosten en het gunstige lokale belastingregime.

Door capaciteitsuitbreiding in Europa en de VS en de capaciteit van Thiolon Middle East zal TenCate beter in staat zijn in te spelen op de sterk toegenomen vraag naar kunstgrasvezels. TenCate Thiolon biedt nu de gehele markt een brede en onderscheidende productportfolio. De overname versterkt tevens de commerciële relaties, doordat TenCate Thiolon effectiever kan inspelen op de vraag naar klantspecifieke vezels en kunstgrassystemen.

Bovendien verwacht TenCate synergievoordelen te behalen in de Grass-groep door efficiencyverhoging en schaalvoordelen.

Deze overname ondersteunt de buy & build-strategie, die is gericht op versterking van de strategische basis en de acquisitie van bedrijven binnen de strategische groeikernen: beschermende weefsels, aerospace-composieten, antiballistische materialen, kunstgras en geosynthetics.

www.tencate.com

BRON Koninklijke Ten Cate