Texas Rare Earth Resources Corp. Kondigt Lease aan op Zware Zeldzame Aarde Mineralen op de Round Top Berg

06 Okt, 2010, 06:00 BST Van Texas Rare Earth Resources Corp.

TYLER, Texas, October 6, 2010 /PRNewswire/ --

Texas Rare Earth Resources Corp. (Roze Pagina's: SDSR), vroeger gekend onder de naam Standard Silver Corporation, kwam vandaag met het nieuws dat het een lease ("Lease")over een tijdspanne van 20 jaar uitgevoerd had met de Texas General Land Office, waarbij 860 acres op Round Top berg in Hudspeth County, Texas ("Round Top") omspannen worden. Daarbovenop is Texas Rare Earth eigenaar van opsporingsvergunningen voor een oppervlakte van ongeveer 10.000 acres aangrenzend aan de lease. We zijn ervan overtuigd dat de gunstige mineralogie en de 67% zware tot licht zeldzame aardeverhoudingen, terug te vinden in stalen van de mineralen, erg aantrekkelijke doelen kunnen aanbieden. Dit kan gaan van een miljard ton plus bulk laaggehalte delfbare mineralen, te vinden in de Round Top ryoliet intrusiegesteenten, tot meer conventionele hooggehalte doelen, dieper te vinden in de intrusiegesteenten en in de carbonaat muurstenen. Wanneer het verwerken van deze rioliet een haalbare kaart blijkt te zijn, geloven we dat Round Top het potentieel heeft om een binnenlandse bron van deze strategisch essentiële metalen, en dit alles op lange termijn.

De directie is van plan om meerdere alternatieven na te volgen voor de eigenlijke ontwikkeling van het zeldzame aardepotentieel (REE) van Round Top. In de jaren 80 was Round Top de locatie van uitgebreide boringen door de Cabot Corporation en Cyprus Minerals. Ons zowel richtend op gepubliceerde reeksen stalen (Price et al 1990 GSA Special Paper 246), als op interne stalen, waar we nu mee bezig zijn, zijn we ervan overtuigd dat de waarde per ton ter plekke van het rioliet voldoende is te rechtvaardigen om de mogelijkheid te onderzoeken een open mijnschachtoperatie te ontwikkelen. Dit laatste wanneer een proces ontwikkeld kan worden om de zeldzame aardemineralen te bundelen. Geologen van het Texas Bureau or Economic Geology hebben de massa van het Round Top riolietgeheel geschat op minstens 1.6 miljard ton. De zware tot lichte zeldzame aardeverhouding van 67%, die we tot op heden opgemeten hebben is daartoe erg aanmoedigend. We moeten tevens in gedachten houden dat er tevens een kans bestaat dat andere mineralen, die andere zeldzame elementen bevatten zoals niobium, tantalium, zirkonium, hafnium en lithium eveneens geproduceerd zullen worden.

Er kunnen ook nog verrijkte fases binnen het Rioliet aanwezig zijn. De stalen die tot op heden geanalyseerd werden zijn voornamelijk afkomstig uit het grensgebied van het riolietgeheel. Voorafgaand onderzoek van boorstalen wijzen duidelijk op een erg gevarieerde aanwezigheid van korrelgrootte en verandering in stijl binnen het rioliet. We zijn ervan overtuigd dat de mogelijkheid bestaat dat fasen van dit rioliet verrijkt zullen worden in REE en andere zeldzame elementen en dat deze concentratie en gelaagdheid van het REE in de afkoelende vuursteen vergelijkbaar kan zijn met de geologie in Avalons Thor Lake mineralen.

Er kunnen hooggehalte vervangingsmineralen aanwezig zijn in de onderliggende kalkstenen en aderen of pegmatites binnen het rioliet. In tegenstelling tot de meeste REE mineralen die nu ontgonnen worden, is het Round Top verertsingssysteem nog niet diep geërodeerd en enkel de bovenste delen liggen bloot. Een frappant kenmerk van dit mineraal is de intensiteit van hydrothermische wijziging en sedimentair breccia die ermee geassocieerd worden en het hoog gehalte van fluor in het rioliet, 1.3% wat het Round Top rioliet betreft. Deze riolietgesteenten zijn binnengedrongen in dikke secties van carbonaatstenen. Carbonaatstenen zijn erg reactief en worden makkelijk vervangen door fluoriet wanneer ze in contact komen met hoge fluoroplossingen. Fluor is een actief agens dat het REE, beryllium en uranium en andere metalen in deze types van geologische systemen mobiliseert. REEs zijn beduidend minder oplosbaar dan beryllium of uranium. Er kan van verwacht worden dat ze bij de eerste elementen zullen zijn die dieper in het system terechtkomen. Er kan tevens van verwacht worden dat ze vervangingen vormen bij de eerste kalkstenen waarmee ze in contact komen.

Momenteel evalueren we gegevens van het Cabot Corp-Cyprus Mineralen berylliumexploratie en ontginningsprogramma naar zeldzame aarde en uranium in de late jaren 80. Stalen van ongeveer 200 omkeerdoorstromings- en kernboorgaten voor een totaal van ongeveer 45.000 voet werden gesorteerd en zorgvuldig opgeslagen. Materiaal en voorzieningen werden opgericht voor een gedetailleerde heroptekening. Tot op heden warden zo'n 44 boorgaten opnieuw heropgetekend. Geselecteerde stalen warden ingediend in het kader van chemische analyse. We geloven dat het perceel, bovenop REE, ook nog commerciële hoeveelheden beryllium en uranium kan bevatten.

Om een nog meer accuraat beeld te schetsen van de focus op de ontwikkeling van de Round Top deposito rond zware aarde, heeft het bedrijf geopteerd voor een naamsverandering naar Texas Rare Earth Resources Corp.

Informatie om naar uit te kijken

Dit persbericht kan verklaringen bevatten om naar uit te kijken, zoals met betrekking tot de business, de financiële toestand en de verwachtingen van het Bedrijf. Verklaringen om naar uit te kijken kunnen vastgesteld worden door het gebruik van terminologie die in dezelfde lijn ligt zoals daar zijn "gelooft," "projecten," "verwacht," "kan," "doel," "schat," "zou," "plant," "doelen," "beoogt," "kan," of "anticipeert," of de negatieve tegenpool, of andere variaties erop, of vergelijkbare terminologie. Ook nog door strategie- of doelstellingsbesprekingen. Verklaringen om naar uit te kijken hebben betrekking op voorziene of verwachte evenementen, activiteiten, trends of resultaten. Daar verklaringen om naar uit te kijken betrekking hebben op zaken die nog niet hebben plaatsgevonden, zijn deze verklaringen inherent onderworpen aan risico's en onzekerheden. Verklaringen om naar uit te kijken in dit specifieke persbericht omvatten, zonder restrictie, de verwachtingen van het Bedrijf met betrekking tot de waarde per ton van diens mineralen, het percentage van zware zeldzame aarde en de verhouding van hoog to laag REE. Verder ook nog het aantal ton bevattend in het Round Top rioliet, de mogelijkheid tot ontginning en economisch verwerking van de mineralen. Niet te vergeten ook nog de mogelijkheid tot verkoop van de mineralen, uitbreidingsstrategieën, toegang tot kapitaal, toegang tot partners voor samenwerkingsovereenkomst, concurrentie, reglementaire risico's en andere prestatieresultaten. Deze verklaringen worden opgemaakt om Jan met de pet te voorzien van de huidige evaluatie van de directie van de Bedrijfsbusiness. Hoewel het Bedrijf gelooft dat de verwachtingen, die weerspiegeld worden in de verklaringen om naar uit te kijken, aanvaardbaar zijn, bestaan er natuurlijk geen zekerheden dat deze verwachtingen ook correct zullen blijken te zijn.

Effecteneigenaars worden ervan verwittigd dat dergelijke verklaringen om naar uit te kijken de nodige risico's en onzekerheden inhouden. De verklaringen om naar uit te kijken, die u terugvindt in dit persbericht, slaan enkel terug op de datum van dit persbericht. Het Bedrijf verwerpt met nadruk enige verplichting of toezegging met betrekking tot het melden van updates of revisies van dergelijke verklaring, om enige verandering in de Bedrijfsverwachtingen, of wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden, waarop dergelijke verklaring gebaseerd is, te melden. Zekere factoren kunnen er de oorzaak van zijn dat resultaten materieel verschillen van degene voorzien door sommige verklaringen, gedaan in dit persbericht.

Over Texas Rare Earth

Texas Rare Earth Resources Corp. voornaamste focus is het ontginnen van diens Round Top Mountain mineralen van zeldzame aarde, beryllium, uranium. Het gewone aandelenkapitaal van Texas Rare Earth op the Pink OTC Markt onder het symbool SDSR. Er zijn er momenteel nog ongeveer 23 miljoen beschikbaar.

  
  Voor Meer Informatie gelieve contact op te nemen met:

  Dan Gorski-CEO: Texas Rare Earth Resources Corp.
  Telefoon: +1-361-790-5831
  E-mail: dgorski@texasrareearth.com

  Of Neem een kijkje op de Website van het bedrijf:
  http://www.TexasRareEarth.com

BRON Texas Rare Earth Resources Corp.