The Brattle Group schat dat de Gasstrategie van de Nederlandse regering 21,4 miljard euro in economische stimulans en tot 13.600 banen kan opleveren

09 Dec, 2010, 02:56 GMT Van The Brattle Group

LONDON and AMSTERDAM, December 9, 2010 /PRNewswire/ --

In een studie voor het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben Brattle-directeuren Dan Harris en Coleman Bazelon, samen met Dr. Brad Humphreys van de University of Alberta, de investering gekwantificeerd die gemaakt kunnen worden voor een succesvol overheidsbeleid om de Nederlandse gassector te stimuleren -- de zgn. 'Gas Hub strategie'.

De Brattle-studie schat dat de Nederlandse gassector momenteel ongeveer 10 miljard euro per jaar bijdraagt aan overheidsinkomsten (ongeveer 6% van de totale inkomsten van de Nederlandse overheid), verantwoordelijk is voor 66.000 banen, en ongeveer 3 procent bijdraagt aan het BBP. Gasexport uit Nederland had een waarde van 14 miljard euro en 10 miljard euro respectievelijk in 2008 en 2009, wat ongeveer 3 tot 4 procent van de waarde van de Nederlandse export vertegenwoordigt.

De onderzoekers schatten dat een succesvolle Gas Hub Strategie een extra 7,7 miljard aan extra investering in infrastructuur kan genereren van private partijen en de GasUnie, de Nederlandse Transmission System Operator, en kan resulteren in een extra 13 bcm/jaar transitstromen door Nederland. De investeringen zouden ook ongeveer 136.000 baanjaren of werk opleveren, wat neerkomt op 13.600 banen voor 10 jaar, en resulteren in 21,4 miljard euro aan bijkomende goederen en diensten. De studie constateert dat de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de Britse gasmarkt de sleutel zijn tot de vraag naar de Nederlandse transitcapaciteit.

Om inzicht te krijgen in de perceptie van de spelers op de Nederlandse gasmarkt, interviewden de onderzoekers enkele grote multinationals die actief zijn in de handel in gas in Nederland, andere Europese markten en wereldwijd. De onderzoekers constateerden dat de marktpartijen waardering hebben voor de uitstekende opties die Nederland biedt voor zowel de aankoop als verkoop van gas via zijn verbindingen met meerdere markten en gasbronnen. Marktpartijen merkten op dat Nederland een aantrekkelijke markt blijft voor de gashandel, en momenteel gezien wordt als een van de belangrijkste en investeerdervriendelijke gasmarkten in de EU.

Om er voor te zorgen dat de tarieven voor gastransport transparant en concurrerend blijven, is het belangrijk de transitvolumes van gas in Nederland te stimuleren. Verder zal de ontwikkeling van liquiditeit van de Nederlandse gashandelfaciliteiten (de Title Transfer Facility of TTF) belangrijk zijn om Nederland een voorsprong te geven als bestemming voor LNG-invoer. De studie gaf als aanbeveling dat Nederland profiteert van de bestaande R&D initiatieven voor gas en van de geografische nexus van kennis en industrie-expertise en universitair onderzoek door zich te richten op toekomstige groeisectoren zoals biogas, dat als platform gebruikt zou kunnen worden voor toekomstige export en groei.

"Als Europa's eigen gasproductie afneemt en de markt verder wordt geliberaliseerd, zal gasinvoer en handel toenemen. Nederland is in een sterkte positie om een deel op te eisen van de groeiende markt in de doorvoer van gas, LNG-invoer en de handel in gas," constateerde Dhr. Harris. "Echter, zoals onze analyse aantoont, deze ambitie zal concurrentie ondervinden. België, Oostenrijk en Italië hebben plannen om hun eigen gas hubs te ontwikkelen."

De studie identificeert een aantal voorstellen die het succes van de Nederlandse gassector zouden kunnen vergroten, ondermeer door Gas Transport Services (GTS) in staat te stellen de 'open season' capaciteit te verkopen met lange-termijn, meerjarige tarieven, en het maximaliseren van de integratie van de TTF intra-day markt en de nieuwe Nederlandse balancing markt. Het uiteindelijke doel is het creëren van één intra-day markt die de liquiditeit zal maximaliseren.

Het Nederlands Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal het Brattle-rapport, "Economische impact op de Nederlandse Gas Hub Strategy op Nederland," op woensdag 8 december naar het parlement sturen, en het rapport zal ook verspreid worden onder de deelnemers van het gasexpert groep, het Gas Hub Consultative Forum. Het rappart kan gedownload worden via http://www.brattle.com.

De Brattle Group levert consultancy services en deskundige getuigenis in economie en financiële zaken aan bedrijven, advocatenkantoren en overheidsinstellingen wereldwijd. Gebieden van expertise zijn ondermeer antitrust en concurrentiewetgeving, waardering en schade, regulering en tarifering van nutsbedrijven en het plannen van netwerkindustrieën. Ga voor nadere bijzonderheden naar http://www.brattle.com.

BRON The Brattle Group