Therapieën met telaprevir tonen aanzienlijk grotere doeltreffendheid aan in vergelijking met huidige zorgnorm in therapie-ervaren hepatitis C-patiënten

31 Maa, 2011, 17:00 BST Van Janssen

BERLIJN, March 31, 2011 /PRNewswire/ --

- Fase 3 REALIZE-onderzoek gepresenteerd op EASL

Tibotec Virco-Virology BVBA kondigde vandaag aan dat een aanzienlijk groter gedeelte patiënten waarbij voordien de behandeling voor het hepatitis C-virus (HCV) van chronisch genotype 1 niet werkte, een aanhoudende virale respons (SVR) ervoeren met 12 weken gecombineerde therapieën met telaprevir in vergelijking met enkel de huidige zorgnorm, gepegyleerd interferon en ribavirinee. Telaprevir is een direct werkend antiviraal geneesmiddel dat bestemd is voor onderzoek en dat mede ontwikkeld werd door Tibotec en Vertex Pharmaceuticals. De definitieve gegevens van de REALIZE-proef werden vandaag in Berlijn gepresenteerd op de 46e jaarlijkse bijeenkomst van de European Association voor the Study of the Liver (EASL).

SVR, wat inhoudt dat het virus niet detecteerbaar is in het bloed van patiënten zes maanden na voltooiing van de behandeling, is het doel van HCV-behandeling en wordt beschouwd als een remedie. Naar schatting 170 miljoen mensen op de wereld lijden aan chronische HCV en ongeveer 10-20 procent van deze mensen zullen cirrose en leverinsufficiëntie ontwikkelen. Chronische infectie met HCV kan leiden tot leverkanker en andere ernstige en dodelijke leverziekten, en HCV is de hoofdoorzaak van levertransplantaties in Europa.

"De baanbrekende gegevens tonen aan dat een gecombineerde therapie met telaprevir de genezing aanzienlijk verbetert van patiënten met genotype 1 HCV, de meest voorkomende vorm van het virus, waarbij de behandeling voordien niet werkte", aldus hoofdonderzoeker professor Stefan Zeuzem, hoofd van de afdeling geneeskunde van het Johann Wolfgang Goethe universitair ziekenhuis, Frankfurt, Duitsland. "Aanzienlijke vooruitgang in behandelingen zoals deze, zullen een merkbaar verschil maken in het terugdringen van HCV."

In het onderzoek werden patiënten waarbij de behandeling voordien niet werkte (degenen die hervielen of die niet reageerden op voorgaande behandeling [non-responders]) met gepegyleerd interferon en ribavirine gerandomiseerd in een verhouding van 2:2:1 en kregen ze ofwel telaprevir in combinatie met gepegyleerd interferon en ribavirine gedurende 12 weken gevolgd door 36 bijkomende weken met gepegyleerd interferon en ribavirine (T12/PR48); vertraagde start (delayed start - DS), die soms beschreven wordt als "lead-in", gepegyleerd interferon en ribavirine gedurende vier weken gevolgd door 12 weken met telaprevir plus gepegyleerd interferon en ribavirine, en vervolgens 32 weken met bijkomend gepegyleerd interferon en ribavirine (DS T12/PR48); ofwel gepegyleerd interferon en ribavirine, plus een placebo gedurende 48 weken (PR48).

De mate waarin SVR behaald werd door voorafgaande hervallers en non-responders, de primaire doelstelling van het onderzoek, was 83 procent (p<0,001) voor hervallers en 41 procent (p<0,001) voor non-responders in de T12/PR48-groep (N=266), 88 procent (p<0,001) voor hervallers en 41 procent (p<0,001) voor non-responders in de DS T12/PR48 groep (N=264) en 24 procent voor hervallers en 9 procent voor non-responders in de PR48-groep (N=132). De aanhoudende virale respons was vergelijkbaar bij de T12/PR48- en DS T12/PR48-groepen voor zowel voorafgaande hervallers als non-responders, wat erop wijst dat een vertraagde start van de behandeling mogelijk niet noodzakelijk is voor patiënten die reeds een behandeling hebben ondergaan[1].

Secundaire doelstellingen in het onderzoek waren de evaluatie van de doeltreffendheid in non-responders, die verdeeld zijn in voorafgaande nulresponders en deelresponders in zowel de T12/PR48- als de DS T12/PR48-groepen. Nulresponders werden gedefinieerd als patiënten die minder dan een 2 log10-reductie in HCV RNA hadden in week 12 van voorgaande behandeling met enkel de zorgnorm. Dit is de eerste keer dat een samenstel met een nieuwe werking doeltreffend bleek bij nulresponders in een onderzoek van fase 3.

De gegevens tonen aan dat in de T12/PR48-groep 59 procent (p<0,001) van de deelresponders en 29 procent (p<0,001) van de nulresponders SVR behaalden. In de DS T12/PR48-groep behaalden 54 procent van de deelresponders (p<0,001) en 33 procent van de nulresponders (p<0,001) SVR. Deze resultaten werden vergeleken met 15 procent en vijf procent van de patiënten die SVR in respectievelijk deelresponders en nulresponders behaalden in de PR48-groep. Een afzonderlijke subanalyse van deze resultaten, die ook gepresenteerd werd op het EASL, toonde aan dat de SVR-gehaltes hoger waren voor patiënten in de groepen van gecombineerde therapieën met telaprevir, ongeacht hun respons op de vier weken van DS-behandeling met enkel gepegyleerd interferon en ribavirine.[2]

"Deze resultaten tonen aan dat patiënten die slecht reageren op een vertraagde start van de behandeling in week vier, gevolgd door behandeling met telaprevir, nog steeds een hogere mate aan SVR behalen dan degenen die behandeld worden met enkel de huidige zorgnorm", aldus hoofdonderzoeker professor Graham Foster, professor hepatologie in Queen Mary, University of London, Verenigd Koninkrijk. "Dit is een belangrijke vaststelling, omdat het aantoont dat de toevoeging van telaprevir aan de huidige zorgnorm het gehalte aan genezingen voor deze patiënten kan verbeteren, ongeacht hun aanvankelijke respons op behandelingen."

Het veiligheids- en verdraaglijkheidsprofiel van telaprevir sloot aan bij voorgaande onderzoeken van fase 3. De vaakst voorkomende redenen voor voortijdige stopzetting van telaprevir als gevolg van bijwerkingen waren huiduitslag (vier procent) en bloedarmoede (drie percent). De vaakst voorkomende bijwerkingen in de groepen die behandeld worden met telaprevir waren vermoeidheid, jeuk, hoofdpijn, huiduitslag, misselijkheid, influenza-achtige ziekte, bloedarmoede, slapeloosheid, diarree en koorts. De meerderheid van deze bijwerkingen waren mild tot matig.

"Dit onderzoek maakt deel uit van het voortdurende streven van Tibotec naar het ontwikkelen van innovatieve behandelingen voor patiënten, welke voorzien in nog niet ingevulde medische behoeften", aldus Dr. James Witek, globaal medisch directeur bij Tibotec. "De REALIZE-proef is een cruciaal onderzoek in het telaprevirontwikkelingsprogramma en we zijn verheugd om samen te werken met de regelgevende instanties om deze behandeling beschikbaar te maken voor patiënten."

Op basis van bevindingen van het telaprevir fase 3-programma heeft Tibotec een verzoek ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om telaprevir in de handel te brengen, dat momenteel aan een versnelde beoordeling is onderworpen.

Over de REALIZE-proef

REALIZE was een gerandomiseerde, dubbelblinde fase-3-proef met placebocontrolegroep ter vergelijking van de doeltreffendheid, veiligheid en verdraagbaarheid van telaprevir bij 662 patiënten met HCV van chronisch genotype 1, de vaakst voorkomende vorm van de ziekte in Europa[3], waarbij voorafgaande behandeling met gepegyleerd interferon en ribavirine niet werkte. De primaire doelstelling was om de betere doeltreffendheid te evalueren van de telaprevirarmen voor non-responders en hervallers.

De secundaire doelstellingen bestonden uit de evaluatie van een gepegyleerd interferon met vertraagde start en ribavirinearm, alsook de doeltreffendheid in voorafgaande afzonderlijke nul- en deelresponders.

In beide therapieën met telaprevir (T12/PR48 en DS T12/PR48) kregen patiënten 12 weken lang 750 mg telaprevir om de acht uur, alsook 48 weken standaardbehandeling. Telaprevir werd om de acht uur gedurende 12 weken oraal (pillen) toegediend in een dosis van 750 mg. Gepegyleerd interferon werd eenmaal per week gedurende 48 weken toegediend als subcutane injectie in een dosis van 180 mcg. Ribavirine werd tweemaal per dag gedurende 48 weken oraal toegediend in een dosis van 1000 ofwel 1200 mg (afhankelijk van lichaamsgewicht).

Over het Telaprevir-ontwikkelingsprogramma

REALIZE is de laatste van drie klinische proeven die uitgevoerd werden als deel van een wereldwijd fase 3-registratieprogramma voor telaprevir in therapie-naïeve patiënten en patiënten met chronische HCV-infectie waarbij de therapie faalt. Gegevens van de ILLUMINATE- en ADVANCE-proeven werden in 2010 gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for the Study of Liver Diseases (de leverbijeenkomst). ILLUMINATE en ADVANCE evalueerden therapieën op basis van telaprevir bij therapie-naïeve patiënten met HCV van genotype 1.

Telaprevir wordt door Tibotec in samenwerking met Vertex Pharmaceuticals en Mitsubishi Tanabe Pharma ontwikkeld voor de behandeling van HCV van genotype 1 bij zowel patiënten waarbij voorafgaande therapie gefaald heeft als bij patiënten die nooit behandeld zijn. Tibotec heeft de rechten om telaprevir in Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika, India, Australië en Nieuw-Zeeland in de handel te brengen; Vertex heeft de rechten om telaprevir in de VS, Canada en Mexico in de handel te brengen; en Mitsubishi Tanabe Pharma heeft de rechten om telaprevir in Japan en bepaalde Aziatische landen in de handel te brengen.

Over HCV

HCV is een via het bloed overgedragen infectueuze ziekte die de lever treft. Met een naar schatting 170 miljoen mensen die wereldwijd besmet zijn en drie tot vier miljoen nieuwe mensen die jaarlijks besmet raken, is HCV een aanzienlijke last voor patiënten en de maatschappij. Chronische besmetting met HCV kan leiden tot leverkanker en andere ernstige en dodelijke leverziekten, en is de hoofdoorzaak van levertransplantaties in Europa. De huidige zorgnorm voor HCV, gepegyleerd interferon in combinatie met ribavirine, kan ernstige neveneffecten opleveren bij bepaalde patiënten en geneest slechts 40-50 procent van de patiënten van genotype 1.

Over Tibotec Virco-Virology BVBA

Tibotec Virco-Virology BVBA is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf voor onderzoek en ontwikkeling. De voornaamste onderzoeksafdelingen van het bedrijf bevinden zich in Beerse, België met kantoren in Titusville, NJ en Cork, Ierland. Tibotec legt zich toe op de ontdekking en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen voor HIV/AIDS en hepatitis C, en ontstekingswerende middelen voor ziekten met nog niet ingevulde medische behoeften.

Over Janssen

Tibotec Virco-Virology BVBA is een van de bedrijven van Janssen Pharmaceutica die zich tot doel stellen de belangrijkste nog niet ingevulde medische behoeften van onze tijd aan te pakken en op te lossen. Het gaat om oncologie (bv. multipel myeloom en prostaatkanker), immunologie (bv. psoriasis), neurowetenschappen (bv. schizofrenie, dementie en pijn), infectieziekten (bv. hiv/aids, hepatitis C en tuberculose), en cardiovasculaire en metabolische aandoeningen (bv. diabetes).

Aangezet door onze verbondenheid met patiënten ontwikkelen we duurzame, geïntegreerde oplossingen voor de gezondheidszorg door met betrokken partijen in de gezondheidszorg nauw samen te werken op basis van transparante vertrouwenspartnerschappen.

Meer informatie is beschikbaar op http://www.janssen-emea.com

Referenties

[1] Zeuzem S, Andreone P, Pol S et al. REALIZE trial final results: telaprevir-based regimen for genotype 1 hepatitis C virus infection in patients with prior null response, partial response or relapse to peginterferon/ribavirine. Paper gepresenteerd op: 46e jaarlijkse bijeenkomst van de European Association for the Study of the Liver (EASL); 2011.

[2] Foster GR, Zeuzem S, Andreone P et al. Telaprevir-based therapy in G1 HCV-infected patients with prior null response, partial response or relapse to peginterferon/ribavirine: REALIZE trial final results. Paper gepresenteerd op: 46e jaarlijkse bijeenkomst van de European Association voor the Study of the Liver (EASL); 2011.

[3] Lang K, Weiner DB. Immunotherapy for HCV infection: next steps. Expert Rev Vaccines. 2008;7(7): 915-923.

Contactpersoon: Daniel De Schryver, gsm: +49-173-7689-149

BRON Janssen