Tien voorstellen van momagri voor een nieuwe kijk op landbouw

02 Jul, 2008, 14:00 BST Van momagri

PARIJS, July 2 /PRNewswire/ -- Jacques Carles, algemeen vicedirecteur van momagri, heeft vandaag 10 basisvoorstellen voor een nieuw voedsel- en landbouwbeleid gepresenteerd.

1. Het wereldwijd beschouwen van landbouw en voedsel als collectieve goederen.

Landbouw is van strategisch belang voor de toekomst van de mensheid en zou moeten worden beschouwd als een wereldwijd collectief goed vanwege zijn relatie met het milieu en de rol die het speelt in de wereldvrede, welke worden bedreigd door het vernietigende effect van onstabiele prijzen in de landbouw.

2. Het bepalen van evenwichtsprijzen voor alle landbouwproducten.

Vaste evenwichtsprijzen worden bepaald evenredig naar een billijke vergoeding voor de producent. De evenwichtsprijs verschilt per homogene zone.

3. Het bepalen van een zone voor vrije prijsontwikkeling.

Voor alle internationale onderhandelingen wordt een zone voor vrije prijsontwikkeling bepaald rondom de evenwichtsprijs. Buiten deze zone wordt een verplicht onderhandelingsproces gestart. Als deze mislukt, kan iedere staat een vrijwaringclausule aanroepen.

4. Het opbouwen van interventievoorraden die op internationaal niveau worden beheerd.

Als de markt wordt verstoord, dan geeft de internationale gemeenschap er de voorkeur aan om de openbare interventievoorraden te gebruiken.

5. Het starten van onderhandelingen die overheidssteun en -gelden verminderen.

Het toepassen van dit criterium zal leiden tot een vermindering van exportsubsidies en andere nationale hulp omdat het risico van marktverstoring wordt verlaagd.

6. Het opzetten van een heffings-/exportvergoedingensysteem.

Uitwisselingen tussen economische zones gebeurt door de toepassing van vergoedingen van heffingen of exportkosten wanneer de marktprijs zich ontwikkelt buiten de vrije prijsontwikkelingzone.

7. Het stimuleren van investeringen in de armste landen.

In de arme landen zullen de evenwichtsprijzen en de vrije prijsontwikkelingzones rekening houden met de ontwikkelingsdoelen om zo investeringen te stimuleren.

8. Het per product opzetten van follow-upcommissies.

Iedere landbouwsector wordt gecontroleerd door een commissie die producerende landen bij elkaar brengt en een panel van een aantal consumentenlanden.

9. Het opzetten van een internationale voedselveiligheidsraad.

Als blijvende instantie zal de internationale voedselveiligheidsraad reglementaire besluiten nemen. Leden van deze raad zullen elkaar hierbij afwisselen.

10. Het inzetten van hulpmiddelen voor begeleiding en besluitvorming.

Voornamelijk via het economische model opgezet door momagri en een internationaal beoordelingsbureau dat nog opgestart zal worden.

Momagri is een in Parijs gevestigde denktank, opgezet en voorgezeten door Pierre Pagesse, dat als doel het aanbieden van een nieuwe kijk op landbouw heeft.

http://www.momagri.org

BRON momagri