TMC maakt besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend

21 Apr, 2011, 09:45 BST Van TMC Group N.V.

EINDHOVEN, Nederland, April 21, 2011 /PRNewswire/ -- Op 20 april 2011 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats van TMC Group N.V. Alle punten op de agenda zijn conform voorstel door de aandeelhouders goedgekeurd c.q. vastgesteld. Het betreft de volgende punten:

1) Jaarrekening 2010 en resultaatbestemming.

2) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

3) Benoeming de heer Luud Engels tot lid van de Raad van Bestuur.

4) Herbenoeming de heer Paul Schouwenaar tot lid van de Raad van Commissarissen.

5) Remuneratiebeleid Raad van Bestuur.

6) Voorstel tot wijziging van de Statuten en machtiging NautaDutilh N.V.

7) Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen.

8) Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten en tot uitsluiting of beperking van het recht van voorkeur.

De volgende punten zijn in stemming gebracht en zijn met een meerderheid van meer dan 2/3e aangenomen:

- Remuneratiebeleid Raad van Bestuur.

- Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen.

- Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten en tot uitsluiting of beperking van het recht van voorkeur.

Dividendbeleid

TMC zal over het jaar 2010 een dividend uit keren van Eur 0,50 per aandeel en het restant van de uit de jaarrekening blijkende winst ad Eur 1.613 duizend toevoegen aan de winstreserve van TMC.

TMC GROUP

TMC zet hoogopgeleide professionals binnen technische omgevingen in. Wij onderscheiden ons door het leveren van schaarse competenties die nodig zijn voor de ontwikkeling van complexe producten en projecten. Onze focus ligt op projecten die van cruciaal belang zijn voor onze opdrachtgevers. Daarnaast dragen wij bij aan de projectcontinuïteit en flexibiliteit bij onze opdrachtgevers en zijn we in staat hun continu te voorzien van strategische kennis. Wij werken voor opdrachtgevers gespecialiseerd in high-tech, R&D, ICT, bouwkunde en civiele techniek.

TMC is als geen ander in staat de juiste specialisten aan zich te binden door het werkondernemerschapsmodel, dat werken en ondernemen in nieuwe arbeidsverhoudingen combineert.

Werkondernemen: het businessmodel voor de 21e eeuw!

De kracht achter TMC Group is het bewezen en onderscheidende businessmodel. Wij noemen dit het 'werkondernemerschapsmodel'. Het model kenmerkt zich door:

> Langdurige en vaste dienstverbanden

> Individuele winstdeling

> 1-op-1 carrière coaching

> Gespecialiseerde businesscellen

> Entrepreneurial lab

Door deze unieke formule van werkondernemerschap zijn wij in staat om ondernemende professionals aan ons te binden die veelal op de belangrijkste en meest kritische projecten worden ingezet.

BRON TMC Group N.V.