TMC maakt besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend

19 Apr, 2012, 06:00 BST Van TMC Group N.V.

EINDHOVEN, Nederland, April 19, 2012 /PRNewswire/ --

Op 18 april 2012 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats van TMC Group N.V.  Alle punten op de agenda zijn conform voorstel door de aandeelhouders goedgekeurd c.q. vastgesteld. Het betreft de volgende punten:

 1. Jaarrekening 2011 en resultaatbestemming.
 2. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
 3. Herbenoeming Accountant.
 4. Voorstel tot wijziging van de Statuten en machtiging De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
 5. Benoeming van de heer Manders (voorzitter), de heer van Rijt (vice-voorzitter), de heer Lobbezoo en de heer Wouters tot lid van de Raad van Bestuur als niet-uitvoerend bestuurder.
 6. Remuneratiebeleid Raad van Bestuur.
 7. Bezoldiging niet-uitvoerend bestuurders
 8. Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen.
 9. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen en verlenging van rechten tot het nemen van aandelen en uitsluiting of beperking van het recht van voorkeur.

One-tier board

De wijziging van de statuten van TMC Group N.V. waarbij de one-tier board zal worden ingevoerd zal naar verwachting op maandag 23 april 2012 geëffectueerd worden.

Dividend

De Vergadering is akkoord gegaan met het voorstel tot het uitkeren van een dividend in contanten over het boekjaar 2011 van EUR 1,-- per aandeel. Het dividend bestaat uit een vast deel met een payout van 50,0% (EUR 0,82 per gewoon aandeel) en een variabel deel met een payout van 11,3% (EUR 0,18 per gewoon aandeel). De totale payout bedraagt 61,3% van het netto resultaat, waarmee wordt voldaan aan het dividendbeleid. De betaalbaarstelling vindt, onder inhouding van de wettelijke dividendbelasting van 15%, plaats op 1 mei 2012.

Het volgende tijdschema is van toepassing op de dividenduitkering:

Datum ex-dividend notering        : 20 april 2012
Registratiedatum dividendrecht    : 24 april 2012
Betaalbaarstelling dividend        :   1 mei 2012

TMC GROUP

TMC zet hoogopgeleide professionals binnen technische omgevingen in. Wij onderscheiden ons door het leveren van schaarse competenties die nodig zijn voor de ontwikkeling van complexe producten en projecten. Onze focus ligt op projecten die van cruciaal belang zijn voor onze opdrachtgevers. Daarnaast dragen wij bij aan de projectcontinuïteit en flexibiliteit bij onze opdrachtgevers en zijn we in staat hun continu te voorzien van strategische kennis. Wij werken voor opdrachtgevers gespecialiseerd in high-tech, R&D, ICT, bouwkunde en civiele techniek.

TMC is als geen ander in staat de juiste specialisten aan zich te binden door het werkondernemerschapsmodel, dat werken en ondernemen in nieuwe arbeidsverhoudingen combineert.

Werkondernemerschapsmodel
De kracht achter TMC is het unieke Werkondernemerschapsmodel. Hierdoor zijn wij als geen ander in staat toptalent aan ons te binden. Het model bestaat uit de volgende 5 elementen:

 • Langdurige vaste dienstverbanden

TMC hecht er waarde aan haar Werkondernemers in dienst te nemen en ze een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden. Hiermee benadrukken wij het vertrouwen in onze mensen en dat wij graag een langdurige arbeidsrelatie met elkaar willen aangaan. Bovendien biedt deze manier van werken onze klanten de juiste kwaliteit van Werkondernemers en continuïteit in R&D projecten. Dit is duidelijk afwijkend in relatie tot projectdetacheerders, uitzenders en andere bemiddelaars.

 • Individuele winstdeling

Bij indiensttreding wordt volledig transparant en samen met de Werkondernemer zijn kostprijs bepaald en een schatting gemaakt van het tarief zoals dat door TMC aan de opdrachtgever wordt berekend. De Werkondernemer deelt, afhankelijk van zijn ervaring en senioriteit, mee in de marge. Dit kan oplopen tot 50%. Deze variabele component wordt maandelijks uitgekeerd, afhankelijk van het werkelijke tarief en de gemaakte uren. De variabele beloning zorgt ervoor dat onze arbeidsvoorwaarden zeer competitief zijn.

 • 1-op-1 carrière coaching/TMC Academy

Een van de onderdelen van ons businessmodel is er op gericht onze Werkondernemers individueel te ontwikkelen door middel van coaching. Dit richt zich met name op de inter- en intrapersoonlijke vaardigheden en vergroting van het ondernemend gedrag. Binnen de TMC Academy worden deze competenties verder doorontwikkeld. Wat betreft inhoudelijke vakkennis zijn onze mensen al bovenmatig goed ontwikkeld. Dit is onderdeel van de selectieprocedure bij werving.

 • Gespecialiseerde businesscellen

TMC wordt gevormd door verschillende businesscellen. Elke cel vertegenwoordigt een bepaald competentiegebied. Het voordeel van deze structuur is dat mensen zich binnen een cel aangesloten voelen bij soortgelijken. Daarnaast kunnen ze inhoudelijke kennis delen en opvragen. Voor TMC heeft het als voordeel dat wij heel gericht zowel de markt van de opdrachtgevers, als de markt van de kandidaten, betreden. In de businesscellen betrekken wij onze Werkondernemers bij bedrijfsbeleid en strategieontwikkeling. Hierdoor worden ze steeds meer Werkondernemer.

 • Entrepreneurial Lab

Binnen het Entrepreneurial Lab werken Werkondernemers vanuit verschillende businesscellen samen aan diverse projecten. Er wordt op deze manier kennis gedeeld en ondernemerschap in de praktijk gebracht, met bijbehorend budget en marketingplannen. Zo maken onze Werkondernemers in een veilige omgeving kennis met daadwerkelijk ondernemerschap.

Voor meer informatie:
Rogier van Beek
CFO
+31(0)40-239-22-60
rogier.van.beek@tmc.nl

PRN NLD

BRON TMC Group N.V.