Todd Voigt neemt de leiding van strategieën voor afgedekte vastgoedbeleggingen bij Cohen & Steers

10 Maa, 2008, 20:53 GMT Van Cohen & Steers, Inc.

NEW YORK, March 10 /PRNewswire/ --

Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS) kondigde vandaag aan dat Todd Voigt, CFA, bij het bedrijf is gekomen als senior vice-president en portefeuillebeheerder. Hij zal de leiding nemen bij de opstelling van portefeuilles met afgedekte vastgoedbeleggingen, waaronder de long-/short-strategie van internationale vastgoedeffecten. De heer Voigt werkte voordien bij Cliffwood Partners LLC, een bedrijf voor beheer van vastgoedbeleggingen in Los Angeles, waar hij portefeuillebeheerder was van het hedge fund met vastgoedbeleggingen en een absolute return-strategie (absoluut rendement) en algemeen medebeheerder voor de short-strategie van het 120/20 hedge fund met vastgoedeffecten.

"Wij zien een toenemende vraag bij onze klanten en bij beleggers in vastgoedeffecten naar afgedekte vastgoedstrategieën die continu een superieur op risico gecorrigeerd rendement kunnen bieden", aldus Martin Cohen, medevoorzitter en mede-CEO bij Cohen & Steers. "Met long-/short-portefeuillebeheer zullen wij onze initiatieven op het vlak van alternatieve beleggingen kunnen uitbreiden en kunnen kapitaliseren op de uiteenlopende en toenemende beleggingsmogelijkheden op de markten van internationale vastgoedeffecten."

"Todd heeft een sterk track record in beheer van afgedekte vastgoedbeleggingsportefeuilles", voegde Robert Steers, medevoorzitter en mede-CEO van het bedrijf, toe. "Deze beslissing zal onze sterke strategische positie in regionale en internationale vastgoedbeleggingen aanvullen."

Over Cohen & Steers. Cohen & Steers is een beheerder van aandelenportefeuilles met hoog rendement, gespecialiseerd in REIT's (vastgoedfondsen) uit de VS, internationale vastgoedeffecten, preferente aandelen, beleggingen in nutsbedrijven, beursgenoteerde effecten uit de infrastructuursector en waardeaandelen van large caps. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in de stad New York en kantoren in Brussel, Hongkong, Londen en Seattle. De klanten van het bedrijf zijn particuliere en institutionele beleggers en het aanbod omvat een groot aantal beleggingsfondsen met veranderlijk en vast kapitaal en afzonderlijke institutionele accounts.

Dit perscommuniqué is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of verkoop- of marketingmateriaal voor financiële producten of diensten gesponsord of verleend door Cohen & Steers, Inc. of een van haar gelieerde bedrijven of agenten.

Toekomstgerichte verklaringen. Dit perscommuniqué en eventuele andere verklaringen van Cohen & Steers kunnen toekomstgerichte verklaringen bevatten conform de betekenis van artikel 27A van de Amerikaanse Securities Act (effectenwet) van 1933 en artikel 21E van de Amerikaanse Securities Exchange Act (beurswet) van 1934. Deze verklaringen geven de huidige visie van het bedrijf weer inzake, onder meer, de activiteiten en financiële performance. Toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend via termen zoals 'vooruitzichten', 'gelooft', 'verwacht', 'potentieel', 'doorgaan', 'kan', 'zal', 'zou', 'probeert', 'ongeveer', 'voorspelt', 'is van plan', 'plant', 'schat', 'voorziet' of de ontkennende vorm van deze of vergelijkbare woorden. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan verschillende risico's en onzekerheden.

Daarom kunnen belangrijke factoren leiden (of zouden kunnen leiden) tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten en die vermeld in deze verklaringen. Het bedrijf gelooft dat deze factoren, zonder beperking, die zijn beschreven in het gedeelte 'Risicofactoren' van het jaarverslag op formulier 10-K over het boekjaar afgesloten per 31 december 2006. Dit jaarverslag is beschikbaar op de website van de SEC (Securities and Exchange Commission), sec.gov, en op de website van het bedrijf, cohenandsteers.com. Deze vermelde factoren mogen niet worden opgevat als een uitputtende lijst en dienen te worden gelezen in samenhang met andere waarschuwingen vermeld in dit perscommuniqué. Het bedrijf verplicht zich niet om een toekomstgerichte verklaring publiek te updaten of te herzien op basis van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of andere factoren.

Website: http://www.cohenandsteers.com

BRON Cohen & Steers, Inc.