Toegang tot krediet biedt kansen aan 28 miljoen mensen

16 Jun, 2011, 10:00 BST Van Oikocredit

DAR ES SALAAM, Tanzania, June 16, 2011 /PRNewswire/ --


 

- Oikocredit presenteert Sociaal Jaarverslag 2010

De maatschappelijke resultaten van microfinanciering zouden net zo fundamenteel voor de ontwikkeling van de sector moeten zijn, als de financiële. Vandaag presenteert Oikocredit haar Sociale Jaarverslag over 2010 tijdens de Algemene Jaarvergadering in Tanzania. Het verslag laat een positieve verandering zien in het leven van de leningnemers, vooral van vrouwen in plattelandsgebieden. Dit is in lijn met de visie van Oikocredit om op een verantwoorde manier meer mensen te bereiken met eerlijke financiering.

Vorig jaar wist Oikocredit ruim 28 miljoen mensen te bereiken via haar microfinancieringspartners.

1,2 miljoen van hen werd direct bereikt met financiering van Oikocredit. Opvallend daarbij is dat maar liefst 86% van alle personen die via Oikocredits partners toegang hadden tot financiële diensten vrouwen zijn. De kleine en middelgrote ondernemingen die op de financiële steun van Oikocredit kunnen rekenen bieden aan 61.000 mensen een vaste baan.

"Onze financiële diensten zijn nauw verweven met onze maatschappelijke doelstellingen. En om maatschappelijke doelen te bereiken is het van essentieel belang dat we meten wie we ermee bereiken en hoe de financiële steun zich vertaalt in het leven van die mensen," aldus Ben Simmes, directeur Social Performance & Financial Analysis. "De eerste resultaten van klantonderzoeken die in Peru, Ecuador en de Filipijnen door Oikocredit gefaciliteerd zijn, laten zien dat de levensstandaard van klanten na enkele jaren in positief opzicht veranderd is. Vergelijkbare onderzoeken worden op dit moment in andere landen uigevoerd."

De totale portfolio voor ontwikkelingsfinanciering van Oikocredit bedroeg € 481 miljoen, waarvan
€ 388 miljoen werd geïnvesteerd in microfinancieringstrajecten en nog eens € 93 miljoen in maatschappelijke ondernemingen. Onder de partners van Oikocredit bevinden zich ruim 230 cooperaties en bijna 50 fair trade organisaties.

De ondersteuning van kleinere, beginnende microfinancieringsinstellingen (MFI's) die in staat zijn de arme bevolking te bereiken - en dan vooral die in plattelandsgebieden - is een belangrijke strategie van Oikocredit om de toegang tot financiering te vergroten. Uit de resultaten van 2010 blijkt dat 90% van alle nieuwe leningen in 2010 werden verstrekt aan zogeheten MFI's uit het tweede en derde segment; opkomende MFI's met een kleine tot middelgrote portfolio.

Oikocredit selecteert haar partners zorgvuldig op basis van hun missie, bereik en activiteiten. De ESG-scorekaart die Oikocredit ontwikkelde om de milieu-, maatschappelijke en bestuursprestaties (environment, social, governance; ESG) van haar partners te meten, biedt de mogelijkheid om tot een zeer gedetailleerde en zorgvuldige selectie van haar partners te komen. In alle nieuwe leningovereenkomsten met microfinancieringspartners wordt naleving van klantbeschermingsregels (de zogenaamde Client Protection principles) opgenomen. Hiermee wil Oikocredit erop toezien dat haar partners transparante tarieven voor dienstverlening hanteren en voor verantwoorde financiering zorgen. M-CRILL, een onafhankelijke internationale instantie voor microfinanciering, gaf Oikocredit behalve voor haar solide financiële resultaten, ook een hoge waardering voor haar maatschappelijke oriëntatie.

Dit jaar, maakte 90% van Oikocredits microfinancieringspartners sociale gegevens bekend, wat duidt op een grotere prioriteit ten aanzien van de verslaglegging van maatschappelijke resultaten. Oikocredit is trots op haar positie als voorloper op het vlak van sociale prestatie management en zal haar sociale missie van de afgelopen 35 jaar met veel toewijding en inzet voortzetten. Het verschil dat eerlijke financiering maakt in het leven van de armen zal daarbij centraal blijven staan.

Bezoek onze website http://www.oikocredit.org/socialperformance voor het volledige Sociale Jaarverslag  2010 en voor meer informatie over sociale prestaties en Oikocredit.

Oikocredit
Oikocreditis een financiële instelling op coöperatieve grondslag die leningen verstrekt aan of kapitaal investeert in microfinancieringsinstellingen, coöperaties, fairtrade organisaties en kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden. Momenteel heeft Oikocredit 863 projectpartners in ruim 70 landen.

 


BRON Oikocredit