Toelating van INDIVIOR PLC tot de officiële lijst en tot verhandeling op de London Stock Exchange

23 Dec, 2014, 15:15 GMT Van Indivior PLC

- NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (GEHEEL NOCH GEDEELTELIJK) IN, NAAR OF VANUIT ENIGE JURISDICTIE. DIT WEL DOEN VORMT EEN OVERTREDING VAN DE DESBETREFFENDE WETGEVING VAN EEN DERGELIJKE JURISDICTIE. DEZE AANKONDIGING IS GEEN PROSPECTUS MAAR EEN ADVERTENTIE, EN BELEGGERS MOETEN GEEN GEWONE AANDELEN IN INDIVIOR PLC VERWERVEN BEHALVE OP BASIS VAN DE INFORMATIE OPGENOMEN IN DE DOOR INDIVIOR PLC GEPUBLICEERDE PROSPECTUS OP 17 NOVEMBER 2014 EN EVENTUELE AANVULLINGEN OF WIJZIGINGEN DAARVAN

SLOUGH, Verenigd Koninkrijk, 23 december 2014 /PRNewswire/ -- Indivior PLC (LON: INDV) ('Indivior') zal verhandeld beginnen te worden op de belangrijkste markt van de London Stock Exchange om 08:00 uur GMT vandaag na de toelating van 718.577.616 van haar gewone aandelen tot het topsegment van de officiële lijst van de UK Listing Authority. Indivior zal opereren onder de ticker 'INDV'. Indivior is een wereldwijd gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf toegewijd aan het uitbreiden van toegang tot behandeling en baanbrekende innovatieve therapieën voor de chronische ziekten van verslaving en daaraan gerelateerde psychische stoornissen.

"Dit is een boeiende tijd voor Indivior, onze aandeelhouders en de patiënten die we wereldwijd bedienen. We hebben grote vooruitgang geboekt met de ondersteuning van Reckitt Benckiser Group als Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, en we hebben nu de kans om onze inspanningen om het de wereldwijde landschap van de verslavingszorg te transformeren voort te zetten onder onze eigen, gerichte aansturing en beheer. Met de recente selectie van het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur, onze ervaring in het uitbreiden van de toegang tot behandeling en onze groeiende pijplijn, hebben we alle vertrouwen in de toekomst van Indivior," aldus Shaun Thaxter, Chief Executive Officer van Indivior. "We bouwen voort op ons begrip van het traject van de patiënt om de markt te blijven voorzien van nieuwe oplossingen die de behandeling voor verslaving aan opioïden bevorderen en bredere verslavingsepidemieën en andere psychische stoornissen bestrijden."

In juli 2014 kondigde de Reckitt Benckiser Group (de 'RB Group') aan dat het streefde naar de afsplitsing van de onderneming Reckitt Benckiser Pharmaceuticals met een aparte notering in het VK. De aandeelhouders stemden ten gunste van de afsplitsing op de algemene vergadering van RB Group op 11 december 2014.  Bij de splitsing hebben de aandeelhouders van RB Group één gewoon aandeel in Indivior ontvangen voor elk gewoon aandeel in RB Group die ze in hun bezit hebben.  De gewone aandelen van RB Group zullen verhandeld blijven worden onder het symbool RB-LN.

Over Indivior

Indivior is een wereldwijd gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf met een 20-jarig erfgoed van leiderschap in patiënten belangenbehartiging, gezondheidsbeleid en op bewijsmateriaal gebaseerde best practice modellen die voor een revolutie in de moderne verslavingszorg hebben gezorgd. De naam is de fusie van de woorden 'individual' en 'endeavor', en de slogan 'Focus on you' maakt de toewijding van het bedrijf duidelijk. Indivior is gewijd aan het transformeren van verslaving van een wereldwijde menselijke crisis in een erkende en behandelde chronische ziekte. Voortbouwend op haar robuuste, wereldwijde opioïdenverslavingsportfolio met SUBOXONE® (buprenorfine en naloxon) sublinguale film (CIII), SUBOXONE® (buprenorfine en naloxon) sublinguale tablet en SUBUTEX® (buprenorfine) sublinguale tablet, beschikt Indivior over een sterke pijplijn met productkandidaten ontworpen om zowel haar erfgoed in deze categorie uit te breiden, als andere chronische verslavingsziekten - waaronder opiatenoverdosis, stoornissen door alcoholgebruik en cocaïne-intoxicatie - aan te pakken. Het bedrijf is ook op zoek naar nieuwe productkandidaten in aanverwante psychische stoornissen zoals schizofrenie. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten in Richmond, Va. Indivior biedt werk aan meer dan 700 mensen wereldwijd en haar portfolio is beschikbaar in meer dan 40 landen wereldwijd. Ga naar www.Indivior.com voor meer informatie.

Disclaimers

Dit document vormt geen aanbod tot verkoop van effecten of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten in enige jurisdictie.

De gewone aandelen van Indivior zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act'), of onder de effectenwetgeving van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve krachtens een toepasselijke vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en in overeenstemming met enige toepasselijke effectenwetgeving van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten. Er is geen sprake van een openbaar aanbod van de gewone aandelen van Indivior in de VS voor de doeleinden van de Securities Act.

Deze aankondiging kan toekomstgerichte verklaringen die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen, evenals aannames over toekomstige gebeurtenissen bevatten. Hoewel we geloven dat onze verwachtingen, overtuigingen en aannames redelijk zijn, dient men niet op dergelijke verklaringen te vertrouwen omdat ze door hun aard onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden en kunnen worden beïnvloed door andere factoren die ervoor zouden kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten, en onze plannen en doelstellingen, wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd zijn in de toekomstgerichte verklaringen. U wordt geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op eventuele toekomstgerichte verklaringen, die enkel gelden op de datum daarvan. Noch Indivior, noch enig ander persoon neemt de plicht op zich om welke toekomstgerichte verklaringen dan ook die zijn opgenomen in deze aankondiging te herzien of bij te werken, ongeacht of die verklaringen worden beïnvloed als gevolg van nieuwe informatie, verdere gebeurtenissen of anderszins. In het verleden behaalde rendementen vormen geen aanwijzing voor de toekomstige prestaties.

BRON Indivior PLCGerelateerde links

http://www.Indivior.com