Toelichting Tulip op persbericht 21 November 2007

26 Nov, 2007, 17:41 GMT Van Tulip Computers N V

AMERSFOORT, Nederland, November 26 /PRNewswire/ --

- Jaarrekening 2006 ongewijzigd

Op 21 november 2007 heeft Tulip Computers N.V. (Tulip) een persbericht uitgebracht met daarin opgenomen enkele aanvullende gegevens over de jaarrekening 2006. Dit hield verband met enkele aanbevelingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tulip constateert dat er in de markt onduidelijkheid lijkt te bestaan ten aanzien van de interpretatie van het zorgvuldig met de AFM afgestemde persbericht.

Tulip benadrukt dat de jaarrekening over 2006 niet hoeft te worden herzien. De verstrekte gegevens vormen een beperkte aanvulling op de reeds eerder gepubliceerde toelichting en het kasstroomoverzicht.

Met de inwerkingtreding van de Wet Toezicht Financiële Verslaggeving heeft de AFM sinds 2006 de bevoegdheid om jaarrekeningen van beursgenoteerde vennootschappen te controleren. Vanuit deze reguliere controle heeft de AFM de jaarrekening van Tulip beoordeeld en enkele (constructieve) opmerkingen gemaakt.

Tulip vertrouwt erop dat met dit persbericht eventuele onduidelijkheid is weggenomen.

Over Tulip

Tulip biedt oplossingen voor ICT gerelateerde vraagstukken. Daarbij staan functionaliteit en flexibiliteit centraal. Tulip is opgericht in 1979 en sinds 1984 is het aandeel genoteerd op Euronext te Amsterdam.

Het hoofdkantoor van Tulip is gevestigd in Amersfoort (Nederland). Tulip heeft thans circa 325 medewerkers verdeeld over 8 kantoren in 5 landen.

Internet: http://www.tulip.com

PRN NLD

BRON Tulip Computers N V